Zo werkt de Rotary App

Met de (gratis) Rotary App op je (Android of Apple) mobiele telefoon kun je Rotary nieuws bekijken, clubnieuws aanmaken, gegevens van clubleden bekijken en direct contact met hen opnemen en je attendance doorgeven.

ZO DOWNLOAD JE DE ROTARY APP

IPHONE

1.

Ga naar het pictogram ‘App Store’ op het scherm van je telefoon en dubbelklik

2.

Tik in het zoekvenster ‘Rotary in Nederland’ in

3.

Download de app.

div_blue

1.

Ga naar het pictogram ‘Play Store’ op het scherm van je telefoon en dubbelklik

2.

Tik in het zoekvenster ‘Rotary in Nederland’ in

3.

Download de app.

Na het downloaden volgt een inlogscherm waarin de gebruikelijke Rotary inloggegevens (emailadres en wachtwoord) gevraagd worden.

Wachtwoord vergeten?

Maak dan een nieuwe aan op www.rotary.nl bij de optie ‘inloggen’.

NIEUWS

Achter de nieuwsknop vind je een keuzemenu met vier opties:

1.

lees het Rotary landelijk nieuws

2.

het districtsnieuws of

3.

het clubnieuws

4.

Als je de vierde optie: Clubtalk, aanklikt, verschijnen alle berichten van je clubleden, aangemaakt via de knop Clubtalk ( )

N.B.: De clubtalk is ALLEEN zichtbaar voor je eigen clubleden.

CLUBLEDEN

Onder de knop Clubleden staat de basis-informatie van de eigen clubleden met de classificatie. div_blue

Conatctgegevens (en indien aanwezig ook de Twitter-, Facebook- en Linkedin vermeldingen) staan dan op de detailpagina per clublid.

Via de contactgegevens (om privacy-redenen hier onleesbaar gemaakt) kan direct met hen contact worden opgenomen (bellen, telefoneren, een mail sturen).

Extra informatie, zoals aangegeven in LeAd wordt hier ook vermeld.

ATTENDANCE

Bij Attendance kun je je afwezigheid aangeven voor de volgende clubmeetings.

Iedere club heeft de mogelijkheid om in LeAd in te stellen tot welke moment ieder clublid zijn attendance mag wijzigen.

Als deze deadline verstreken is, wordt er een overzicht naar de clubfunctionaris gestuurd en eventueel naar de locatie waar de clubmeeting plaatsvindt.

CLUBTALK

Zelf nieuws aanmaken en delen met je clubleden is heel gemakkelijk:

Onder de knop Clubtalk maak je een bericht door een foto te maken (‘Maak foto’) of een bestaande foto uit je telefoon te downloaden (‘Selecteer foto’) en een bericht in het venster te tikken (maximaal 1000 tekens).

div_blue

Klik ‘Verstuur’ aan en het bericht verschijnt direct in ‘Clubtalk’, ALLEEN zichtbaar voor eigen clubleden.

Ook is het bericht direct zichtbaar op de eigen clubwebsite in de map clubtalk, achter de login.

div_blue