Nieuwsbrief augustus 2003

ledenwerving & ledenbehoud

Ofwel het verzekeren van de vitaliteit van de clubs !

Door een goede ledenwerving kan een club zich verzekeren van een goede spreiding in leeftijd, mannen en vrouwen, alsmede in classificaties. Geef vooral aandacht aan het aantrekken van allochtonen; zij zijn immers een belangrijk deel van onze werkende bevolking.
Ons district is in een jaar toegenomen van 2895 tot een 2929 leden, met rond de 10% vrouwen en vrijwel geen allochtonen. Een afspiegeling van de maatschappij?

Leden aantrekken is fantastisch. Geef ze een goede Rotary voorlichting als je ze vraagt lid te worden en besteedt daar als club ook het eerste jaar van hun lidmaatschap veel aandacht aan. Betrek hen ook bij de organisatie van je club. Het meedoen is zeer stimulerend voor nieuwe leden om zich er thuis te gaan voelen. Kortom geef ze aandacht. Geef ze het gevoel dat ze welkom zijn en erbij horen. Werk als club aan het ledenbehoud. Betrek de familie bij activiteiten. Dan ziet de partner ook waar de ander elke week naar toe gaat.
Geef ook de ruimte aan nieuwe Rotary Clubs. Maak het voor anderen ook mogelijk Rotarian te kunnen worden. Er zijn voldoende werkenden die zich uitzonderlijk manifesteren in hun beroepsgroep. Laat anderen ook kunnen beleven en genieten van “de Kunst van Rotary”.
Voorzitters kunnen voor vragen het districtsboekje raadplegen ( blad 21 ) of contact opnemen met de voorzitter van de Districtsuitbreidingscie, Piet Klok. 

Vlielandkamp

Het Vlielandkamp: jongeren ( 10-13 jaar ) die een fijne tijd doorbrengen. Dat is Rotary service.

website nieuws

De website van ons district en ook landelijk is weer geheel nieuw van opzet: www.rotary.nl .  Hij is helder en duidelijk. Alles is goed te vinden. Bekijk en gebruik hem. Hij geeft je veel Rotary informatie om te gebruiken bij de clubactiviteiten. Ook de Rotarian heeft iedere maand een actuele editie.

nieuwsbrief

Mag ik de voorzitter of secretaris van de clubs vragen de nieuwsbrief van de gouverneur door te willen e-mailen naar alle clubleden.  Het is voor hen informatie en het zijn geen geheimen !

nieuwe jaarboek 2003 - 2004

Het nieuwe jaarboek is uitgekomen en wordt thans gedistribueerd naar die Rotarians die een exemplaar besteld hebben. Een jaarboek met de oude vertrouwde indeling en informatie.

Centennial Poster Contest

RI houdt een wedstrijd voor kinderen ( op 1 januari 2003  10,11,12 en 13 jaar ) die inhoudt een poster te maken. Elke club heeft over deze posterwedstrijd informatie ontvangen.

Inzendingen aan de gouverneur

s.v.p. uiterlijk 15 december a.s..

kandidaten voor President Rotary International 2005-2006.

Clubs kunnen Rotarians ( die lid zijn geweest van de Board of Directors RI ) kandidaat stellen tot uiterlijk 1 september a.s.. Informatie bij gouverneur te verkrijgen.

Rotary Doctors Bank ( RDBN )

27 september a.s. vindt in “De Schakel” te Nijkerk, Oranjelaan 10, de jaarlijkse informatie-bijeenkomst plaats. Informatie Robert Heeze, tel  023-5299337. Heeft  jouw club al €5 / p.Rtn gegeven aan RDBN?

Medical Equipment Bank ( MEB )

De MEB verzamelt Medische apparatuur uit Nederlandse gezondheidscentra. Zij distribueert deze apparatuur naar tweede en derde wereldlanden. Rotaryleden over de hele wereld begeleiden deze transporten vanuit Nederland tot in het ziekenhuis aldaar. Rotary is hiermede uniek. Ter plaatse kunnen gebruikers van deze apparatuur ook opgeleid worden.
Hiervoor is het nodig dat wat er vrij komt uit de centra, ook opgevangen wordt. Rotarians in deze sector werkend worden gevraagd hierop attent te zijn en de MEB te informeren over de mogelijkheden. Voorzitter is Pim ’t Hooft, tel 023-5292631 zal iedereen hiervoor dankbaar zijn.
De MEB heeft ook een nieuwe secretaris nodig. Als u belangstelling heeft, bel s.v.p. Pim.

blauwe formulier ( herhaalde oproep )

Alle clubvoorzitters die het formulier nog niet verzonden hebben aan de gouverneur, en een kopie aan zijn/haar regiovoorzitter, worden gevraagd dit op korte termijn te doen. ( s.v.p. voor 15 aug. a.s. )

GSE april 2004 / Californie USA  

( geen vakantie, doch een werk- en studiereis ! )

Aanmelden voor het uitgaande team: kandidaten teamleider, met motivatie en CV, tot 15 aug a.s.  en kandidaten teamleden, bij voorkeur 25 tot 35 jaar maar liefst niet ouder dan 30 jaar, tot 15 september a.s. bij
Michiel Bloemer, Vondellaan 1 te Bussum, 1401 RV of ondergetekende.

Polioaktie

De bedragen van de clubs komen binnen. Van alle clubs is hopelijk bekend wat zij toegezegd hebben. Totaal is in Ned. per 29/07/03 een bedrag  groot €1.014.300,= bijeengebracht. Door District 1580 €129.800,=.  Vladivostok-Scheveningen 12.000 km fietsen: aankomst Scheveningen 30 augustus a.s.. Voor meer informatie zie www.polioride.org

Kenia: Ambolesi Waterconservation

Rotarians, Clubs, Rotary Foundation en ook studenten van de Technische Universiteit Delft werken aan het waterproject in Ambolesi. Voor verslagen en foto’s zie website www.westerveld.nu