© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maandbrief DG Peter Kleuters

Juni 2011

Tja, het Rotaryjaar 2010-2011 zit er al bijna op!

Ben je als gouverneur een beetje tevreden?

Jazeker, ik mocht als invaller mijn energie er op los laten en dat gaf een geweldige kick!

Allereerst wil ik graag alle clubs, hun enthousiaste besturen en commissieleden bedanken voor de geweldige ontvangst die ik overal mocht genieten. Het was een feest om met jullie in discussie te gaan over mijn jaarthema “Imago en Communicatie”  en de uitkomsten waren zeer gevarieerd, hetgeen je bij Rotarians met een enorme diversiteit ook mag verwachten. Mijn Rotarylied ging erin als koek. Rotarians worden ook geacht te kunnen zingen.

Ten tweede ben ik enorm onder de indruk van alle activiteiten die de clubs hebben ontplooid, zoveel projecten en evenementen waarmee een gigantisch aantal goede doelen werd bestreken, dat ging mijn verwachtingen ver te boven!

Ten derde voelde ik in elke club de geweldige fellowship. Jong en oud, mannen en vrouwen: het werkt prima samen in een club en het geeft vertrouwen voor de nabije toekomst.

Ten vierde wil ik ook alle clubs hartelijk danken voor de fraaie kado’s die jullie mij hebben aangeboden, een grote verrassing!

Ten vijfde had ik al het werk niet kunnen doen zonder de voortreffelijke adviezen en ondersteuning van de districtssecretaris Alfred Schrijver.

Betekent dit dat alles klaar en gelukt is?

Natuurlijk niet! We proberen als districtsbestuur een meerjarenbeleid te voeren, met name op het gebied van communicatie en PR.

Hoe gaan jullie dat dan doen?

De DGE Roel van der Voort en de DGN Eduard Leutscher zullen de komende twee jaren de landelijke portefeuille PR en Communicatie invullen en dat levert continuïteit op. In het afgelopen jaar hebben we als district het voortouw genomen door een communicatieplan te laten schrijven door Meyson Communicatie te Amsterdam.

Wat doen jullie daarmee?

De Social Media worden ingeschakeld via LinkedIn,  Facebook,  Gouverneursblog enz. teneinde de brug te slaan naar de nieuwe X- en Y-generaties, maar ook om een opener discussie tot stand te brengen binnen en buiten Rotary.

Dat lijkt wel : “Building Communities”  uit het internationale jaarthema?

Precies, we moeten immers vooruit en dat betekent moderniseren op alle terreinen.

Gaan jullie nog wat doen met “LEAD2”?

Dat is wel de bedoeling. We willen deze database koppelen via een “interface” met de Amerikaanse administratie van RI in Evanston, zodat je als club de wijzigingen in de ledenadministratie maar één keer per half jaar hoeft in te voeren. De halfjaarlijkse “SAR” opgave levert dan geen frustraties meer op. Ook kijken we of we LEAD2 als basis kunnen koppelen aan de Social Media, zodat we effectiever kunnen communiceren binnen en buiten Rotary.

Is juni niet de “Fellowshipsmaand”?

Inderdaad, de vakantie staat voor de deur en dan kun je met andere Rotarians leuk gaat rally-en, golfen, fietsen, wandelen, zeilen, caravannen, tuinieren en ga zo maar door. Je vindt deze dwarsverbindingen in Rotary achter in het nieuwe jaarboek. Ik kan het je echt aanbevelen, het is enorm gezellig om met Rotarians uit binnen- en buitenland je hobbies te delen.

Is er nog Rotaryleven na het gouverneursschap?

Gelukkig wel, jullie zien mij vanaf 1 juli a.s. terug als voorzitter van de Districts Rotary Foundation Commissie. Met het Future Vision Plan voor de deur, kan ik daar mijn energie weer kwijt.. .
We gaan door met `Building Communities and Bridging Continents`.

Ben je niets vergeten te zeggen?

Uiteraard neem ik deze laatste kans waar om mijn vrouw MARY hartelijk te bedanken voor haar geduld, stimulerende woorden, morele en actieve ondersteuning in dit fantastische jaar. Zij heeft het mede mogelijk gemaakt om duizenden uren aan Rotary te kunnen besteden.

Het was mij een waar genoegen!

GSE-uitwisseling Japan

Een oproep aan alle Rotarians: er worden nog kandidaten gezocht die als teamlid aan het GSE programma willen deelnemen. In de periode 29 oktober 2011 tot 28 november 2011 vindt de Group Study Exchange van ons District 1580 plaats met District 2620 in Japan.

Dit District ligt ongeveer 400 km ten zuiden van Tokyo en het bestaat uit twee prefecturen: Shizuoka en Yamanashi. In het district Shizuoka zijn belangrijke auto-industrieën gevestigd, zoals Honda en Suzuki.

Het GSE programma biedt jonge professionals m/v in de leeftijd van 25 -35 jaar een unieke mogelijkheid om in contact te komen met beroepsgenoten in Japan. Ook de directe kennismaking met de Japanse cultuur mede door het verblijf in Japanse gezinnen is een bijzondere ervaring! Voor verdere informatie over GSE; zie ook weblog van ons GSE team 2010-2011 -zojuist teruggekeerd uit Ohio - kunt u de Rotary website bezoeken.

Enige citeria:

Geen directe familie van een Rotarian

Woonachtig of werkend in district 1580

Minimaal 2 jaar beroepservaring

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 juli 2011 aanmelden bij
Marijke Bollweg-Gilliéron [RC Alkmaar - de Waag]

RI Conventie in New Orleans

Op onze goed onderhouden districtswebsite zin inmiddels enkele video highlights geplaatst van deze jaarlijkse Rotary-bijeenkomst.

Together we are “This Close”

Rotary and its partners are on the brink of making history by eradicating the crippling disease polio.
A diverse group of influential leaders and celebrities have signed on for the final push to finish the job.
Please join them by creating your virtual pledge to end polio.

IT’S FUN. IT’S EASY. AND IT’S IMPORTANT.

Mei 2011

Over koetjes en kalfjes

Hebben we een officieel Rotary thema?

Voor de maand mei is door Rotary International géén centraal thema vastgesteld.

Hebben we dan niets met elkaar te bespreken en praten we dan maar over koetjes en kalfjes?
Voor de besturen is deze maand een goede periode (voordat de zomerperiode in alle hevigheid losbarst) om samen met alle clubleden nu eens het gevoerde bestuursbeleid te evalueren.

  Is alles zo gelopen, als we gedacht en gepland hebben?

  Zijn de leden wel "tevreden"?

  Heeft de ledencommissie een exit-gesprek gevoerd met de vertrokken leden?

Zomaar een paar onderwerpen, die telkens weer uit onze ledenenquête naar voren komen en waar een groot deel van de leden over wil praten.

Zorg, dat het nieuwe bestuur goed van start gaat en betrek veel leden bij de planning van de komende activiteiten. Dat voorkomt latere teleurstelling en een lage betrokkenheid.
Vertaal de plannen in een zgn. clubjaarplan en maak de commissies verantwoordelijk voor de (tijdige) planning én uitvoering.

En vergeet dan niet dit jaarplan mee te sturen met het nog in te vullen "blauwe formulier".

Benefietconcert Amsterdam

Op donderdagavond 8 september 2011 vindt het 8e Benefietconcert plaats, dat wordt georganiseerd door Rotary Clubs Amsterdam-Noord en Amsterdam-Nieuwendam.
Deze keer zal het benefietconcert niet in de Oude Kerk plaatsvinden, maar in Amsterdam Noord. Zij hebben de beschikking gekregen over het Atrium in gebouw NUMBER ONE, dat is gesitueerd op het oude NDSM terrein in Amsterdam Noord.
Werkelijk een toplocatie waar zij 700 gasten kunnen herbergen. De Hoofdsponsor die avond is de HEMA.

Noord zingt en swingt meer dan ooit!  Afwisselend en boeiend: het Rotary Benefietconcert op 8 september 2011 belooft een bijzondere, muzikale belevenis te worden! Op die dag kunnen belangstellenden vanaf 18.00 uur genieten van een zeer divers muziekaanbod in het Atrium van het nieuwe hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam-Noord. Een keur aan artiesten zorgt voor wervelende mix van jazz, klassiek en balkanmuziek, tot en met eigentijdse muziek met als finale een spetterend optreden van Ruth Jacott. 

Doel van het benefietconcert:  Het financieren van het project ‘ Zing zo'. Dit project is opgezet voor alle kinderen van groep 3, 4 en 5 van alle basisscholen in Amsterdam‑Noord.  

RC Haarlem viert 17e lustrum

Woensdag 30 maart j.l. was exact de dag waarop in 1926 de Rotaryclub Haarlem werd opgericht. Daarmee was de club een van de eerste in Nederland en het 85-jarig bestaan werd dan ook met een geweldige herdenking, receptie en feestdiner gevierd.

De lustrum-feestcommissie, onder leiding van de begeesterde jaarvoorzitter Elmer Hoogeveen heeft zich met de voorbereidingen beziggehouden, alsook een fotocommissie die samen met de redactiecommissie voor een uitgebreid nieuw ledenboekje met groeps- en pasfoto’s heeft samengesteld.

Geïnteresseerd in Vocational Service?

Zo ja, dan wilt u wellicht op districtsniveau met andere betrokken rotarians vorm geven aan de basis-avenue van Rotary. In de districtscommissie Vocational Service zijn er 2 plaatsen vrijgekomen.

Wat doet de commissie?

Met de fungerend gouverneur en de overige leden werkt u samen om de clubs en regio’s te inspireren en desgewenst te faciliteren met het opzetten van service-projecten zoals RYLA, JOB-Rotary, (beroeps)ethiek en vraagstukken rondom beroep en arbeid in brede zin. Tevens is de commissie betrokken bij landelijke initiatieven via de landelijke commissie Vocational Service.
In de commissie heerst géén vergadercultuur, de commissie vergadert in volledige samenstelling slechts 4 maal per jaar.

Kortom : hoe zetten we ons beroep optimaal in om door ons beroep service zichtbaar te maken ? Als U daarvoor interesse heeft,  neem dan contact op met de voorzitter van de districtscommissie Karel Claassen. (tel. 020-6641834).

Ons GSE-team in Ohio

Ons GSE-team naar Ohio keert alweer bijna terug van een indrukwekkende reis naar Ohio, USA. Veel indrukken en hopelijk ook veel geleerd tijdens 4 erg drukke en vermoeiende weken.
Uiteraard sturen de teamleden regelmatig een update van de wetenswaardigheden en publiceren wij deze op onze eigen website.

Geïnteresseerd?

Weekberichten

Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan het centrale email-adres: weekbericht@rotary-d1580.nl en dan wordt het via dit adres verder automatisch doorgezonden naar de gouverneur, ink. gouverneur, ink. ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur.

Dit email-adres dus toevoegen aan de verzendlijst en ook de staf van ons district is op de hoogte van uw club-activiteiten en maakt uw club tevens kans op de jaarlijkse wisselprijs voor het beste weekbericht, de Dirk Boon prijs.
Alvast dank!

Club- en regio-activiteiten

Helaas worden niet alle club- én regio-activiteiten vooraf gemeld, zodat deze ook tijdig opgenomen kunnen worden in de agenda van ons district. De Gouverneur en Ink. Gouverneur willen graag zo veel mogelijk activiteiten bijwonen, maar dan dient wel, in verband met de overvolle agenda tijdig de activiteit bekend te zijn.

Zorg ervoor, dat in het komende clubjaar ook uw clubactiviteit vermeld wordt en gebruik hiervoor het emaiadres: weekbericht@rotary-d1580.nl  Alvast hartelijk dank

Tot slot

De jaarlijkse wereldconventie van Rotary International wordt van 21 tot 25 mei a.s. gehouden in New Orleans, Louisiana en ik hoop velen van de Rotarians uit ons District 1580 daar te mogen begroeten.

Deelnemen geeft het echte gevoel van lid te zijn van een wereldorganisatie.

See you in New Orleans
DG Peter Kleuters.

April 2011

April thema: Magazine month

Hebben we een officieel Rotary magazine?

Jazeker, The Rotarian, dat is het Amerikaanse blad.

Mag je dan geen Nederlands blad hebben?

Jawel, mits je een officiële licentie van R.I. hebt. Ons blad heet “De Rotarian” en we zijn druk bezig om dit blad te wijzigen. We zullen vóór het nieuwe Rotary-jaar een nieuwe editie klaar hebben en hopen dan, dat het nieuwe blad zowel voor Rotarians als niet-Rotarians interessant wordt.
Immers dit jaar staat verbetering van de communicatie en het imago van Rotary hoog in het vaandel en daarbij past een moderner blad voor een breder publiek.

Moet dat blad dan niet gelijk alleen digitaal?

Oh, daar zijn de meningen over verdeeld, zie de lopende enquête via LinkedIn , waaraan je via onze site kunt meedoen. Veel mensen vinden het nog steeds prettig om een blad in hun handen te hebben en je kunt het ter inzage in de wachtkamer van een kantoor leggen. Het zal – net als het Amerikaanse blad – ook wel digitaal beschikbaar worden. Ik verwacht echter niet dat de gedrukte editie snel zal verdwijnen in de Cyberspace!

Wat is het belang van zo’n blad?

Via het magazine kun je enerzijds officiële berichten van de Rotary Organisatie alsmede Internationale “happenings” publiceren en anderzijds alle voor Nederland van belang zijnde evenementen en acties laten zien. Dit zal worden gelardeerd met algemene artikelen over de zin van Rotary en “testimonials” van personen die een bijzondere ervaring hebben opgedaan via de vele inspanningen van Rotarians.

Het gaat erom dat “Rotary uit de kast komt” : laat zien wat je voor de maatschappij hier en in andere landen betekent. Daarmee geven we invulling aan het jaarthema:

BUILDING COMMUNITIES AND BRIDGING CONTINENTS.

Waar koop ik Rotary-speldjes

Veel Rotarians weten, dat je voor speldjes bij Gezinus Meijer moet zijn . . . . .
Maar weet u dan ook, dat "onze" Gezinus een eigen webshop heeft zonder minimum orderbedrag?
1 speldje nodig, 1 speldje bestellen is geen probleem.
Met een betalingstermijn van 1 week en netjes een rekening bij de bestelling.

Wees op tijd voor het nieuwe Rotary-jaar en bestel online 

Kijk maar eens in de webshop:

GSE – Ohio (outbound)

Ons GSE-team naar Ohio, bestaande uit Ellen Sijm (teamleider), Terence Douma, Mark Bonne, Florian Jebbing en André Scheirlinck vertrekt binnenkort en de dagelijkse wetenswaardigheden zullen te volgen zijn via onze site.

Ook nu weer is er in de voorbereiding hard gewerkt om ons District zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en we hebben er alle vertrouwen in, dat deze reis een "once in a lifetime experience" zal worden.

Intercitymeeting Zaanse Rotaryclubs

Op zaterdag 23 april a.s. organiseert RC Wormerveer-Krommenie in Krommenie in het
Bertrand Russell College
vanaf 10.00 uur een Intercitymeeting in het kader van Social Media:

“Unieke kans voor iedereen die wel eens een mail verstuurt
om kennis te maken met het fenomeen LinkedIn”

Lees meer over deze Intercitymeeting

Council of Legislation

Iedere drie jaar vindt de zogenoemde COL, wetgevende vergadering van Rotary, plaats in Chicago. De eerstvolgende COL wordt in april 2013 gehouden waarbij de clubs voorstellen kunnen indienen met betrekking tot alle zaken die Rotary aangaan. Deze voorstellen moeten vóór 31 december 2011 bij de Board ingediend zijn. De procedure daartoe staat beschreven op de Rotary website. Graag uw aandacht indien u voorstellen wilt indienen!
Rest mij nog te vermelden dat PDG Alfred Schrijver onze afgevaardigde zal zijn. Hij is vanzelfsprekend bereid clubs te ondersteunen bij het formuleren van voorstellen.

Maart 2011

Maart thema: Literacy

Wat is literacy?
Literacy is eigenlijk “geletterdheid” en houdt verband met “alfabetisme”, maar in de praktijk spreken we meestal over “on- of laaggeletterdheid” en “analfabetisme”.

Komt laaggeletterdheid dan nog voor in Nederland?
Jazeker, bij dertien procent van de bevolking, ongeacht afkomst of leeftijd!

Hoe merk je dat dan wel of niet?
Je merkt er weinig van, eigenlijk, want er zijn genoeg trucjes om laaggeletterdheid te verbergen. Je kunt brieven laten schrijven door jouw partner of een familielid, die wel kan lezen en schrijven. Ook worden regelmatig documenten door partners ondertekend! Het is dus een verborgen probleem.

Doet niemand daar dan wat aan?
Jawel, met name de openbare bibliotheken stimuleren leesvaardigheid voor jong en oud door het geven van cursussen en ondersteuning.

Wat doet Rotary daaraan?
Rotary werkt samen met bijvoorbeeld Dolly Parton. Ik heb haar vorig jaar in Montreal gezien, waar zij optrad voor de Internationale Rotary Assembly. Zij bleek meer dan 1 miljoen boeken via haar Foundation geschonken te hebben aan kinderen  tot maximaal vijf jaar in heel Amerika, teneinde ze op zeer jonge leeftijd al te Laten Leren Lezen (3x L). Dit programma is door meer dan 115 Rotaryclubs overgenomen in Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk en zou ook in Nederland opgepikt kunnen worden.

Hebben wij ook iets gedaan in ons district 1580?
Jazeker, afgelopen zaterdag 13 maart 2011 was de DisCon in Schouwburg Het Park in Hoorn en heeft professor Thijs Chanowski een buitengewoon innoverend verhaal gehouden over een mede door hem ontwikkelde natuurmethode om Engels te leren aan kinderen in de rimboe van India.
Lees er het verslag op deze website er op na.

Districtsconferentie 2011

Voor de Parkschouwburg in Hoorn staat een tent opgesteld, een Shelterbox, niet voor iemand die als eerste op de conferentie wilde zijn en daar de nacht heeft doorgebracht, maar als herinnering aan het wereldwijde clubproject Shelterbox. Bijzonder actueel omdat er zeer binnenkort weer een groot aantal van deze shelterboxen naar Japan gaat.

GSE – Ohio

Het GSE-team uit Ohio is al 2 1/2 week in ons district en heeft al veel indrukken opgedaan. Door het vele, voorbereidende en goede werk van onze regio-voorzitters is een goed vocational programma opgesteld.

Het volledige programma-overzicht is -uiteraard- gepubliceerd op onze website en is hier te downloaden.

Bekijk hier enkele foto's, gemaakt tijdens een presentatie in Purmerend

Nationale Poliodag

De Amsterdamse Effectenbeurs (AEX) werd op 23 februari j.l. geopend door Paul Knijff, PDG en Director Rotary International 2011-2013.
Op de 106de verjaardag van Rotary International, waarbij ons logo ‘END POLIO NOW’ mooi groot in beeld kwam, naast het logo van de Beurs, het beeld van Mercurius van Gianbologna, mocht Paul om 9 uur op de gong slaan als teken dat de Beurs geopend was. Deze gongslag en dit beeld klonk en straalde tegelijkertijd in alle grote beurzen in Europa. Motto: ‘Beurzen open tegen Polio.’ En niet alleen de beurzen moeten daar aandacht voor hebben, ook onze regering, zodat hetzelfde logo ‘END POLIO NOW’ op diezelfde dag later in de middag ook grootschalig, over de Vijverberg heen, op het gebouw van de Eerste Kamer werd geprojecteerd.

Reach within to embrace Humanity

Op zaterdag 5 februari waren veel Rotarians uit ons district aanwezig tijdens de PETS, waar o.a. onze ink. Gouverneur Roel van der Voort "zijn" jaarthema presenteerde.
In een gloedvol betoog informeerde Roel de aanwezigen over de achterliggende gedachtes van ink. President Kalyan Banarjee bij dit thema.

Maar helaas waren niet alle ink. voorzitters bij deze PETS aanwezig en daarom wordt er nog een zg. POST-PETS georganiseerd op maandagavond 4 april 2011 in Hotel Volendam te Katwoude.
Opgave bij onze ink. gouverneur: Roel van der Voort

Help de slachtoffers

Nadat Japan op 11 maart jl. door een verschrikkelijke aardbeving en een daaropvolgende tsunami werd getroffen heeft de Rotary Foundation het ‘Rotary Japan and Pacific Islands Disaster Recovery Fund” opgezet, om projecten te steunen voor het herstel en de opbouw in deze zwaar getroffen gebieden.
Uw persoonlijk bijdrage of de bijdrage van de club kunt u storten op rekening van de Stichting Rotary Fondsen Nederland (SRFN), ING rek.nr. 30 71 211 (o.v.v. clubnummer, clubnaam en Japan).

Donaties op dit rekeningnummer vallen onder de ANBI-regeling

Belangrijke data

Maandag 4 april 2011:

Post-PETS
Voor iedereen, die de PETS op 5 februari  2011 gemist heeft

Aanmelden bij DGE Roel van der Voort

Februari 2011

Februari thema: World Understanding

De maand februari is aangewezen als “World Understanding month”en 23 februari 2011 is de “World Understanding Day”. Weet u nog, 23 februari  1905 was de geboortedag van Rotary International.

Wat betekent “World Understanding”?

Het doel van Rotary is altijd geweest het bevorderen van internationaal begrip, goede verstandhouding en vrede door het verbeteren van gezondheid, ondersteuning van onderwijs en de verlichting van armoede in de wereld.

Hoe passen we dat toe?

We organiseren via The Rotary Foundation (TRF) talloze hulpprojecten in alle landen waar de nood hoog is, waarbij de financiering door het verstrekken van zogeheten matching  grants wordt verzekerd. De door Rotary clubs via acties bijeengebrachte gelden kunnen worden verdubbeld door de TRF uit door Rotarians en anderen gedoneerde gelden.

Wat kunnen wij doen aan de bevordering van de wereldvrede?

De TRF steunt ook projecten op het gebied van onderwijs, zoals de “Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolutions”. Daar worden studenten uit de hele wereld in staat gesteld een universitaire opleiding te volgen op het gebied van internationale vrede. Zij leren dan hoe ze vredesvraagstukken kunnen oplossen en conflicten kunnen beheersen. Met de actuele situatie in de Arabische landen is dit een “hot item”.

Hoe kunnen we daar steun aan verlenen?

Door geld te doneren aan de TRF maakt u deze missies mogelijk. Kijk eens of uw vrijwillige clubbijdrage niet wat verhoogd kan worden in dit jaar en de komende jaren. Met het oog op het “Future Vison Plan” is dit beslist nodig: wat u nu geeft komt over drie jaar in geld terug in het district!

Districtsconferentie - 12 maart a.s. in Hoorn

Zeg Toon, we communiceren wat af binnen Rotary

Ja Peter, maar wat willen we nu eigenlijk vertellen?

Weet je, dat Rotarians enorme flirts zijn?

Hoezo?

Wie is jouw gast op de DisCon?

Daar ga ik jou mee verrassen!

Zo maar een paar vragen (en antwoorden), die gesteld werden in de verstuurde vooraankondigingen en uitnodiging voor onze komende Districtsconferentie op 12 maart a.s. in Schouwburg Het Park in Hoorn.
De aanmeldingen komen inmiddels binnen, maar voordat de gehele schouwburg gevuld is . . . . . .
U begrijpt het al. Een interessant en onderhoudend programma voor deze Dag van de Communicatie !

Klik maar eens door voor een overzicht van het programma.

Inschrijving via de website.

Nationale Immunisatie Dag in India

De afgelopen maand heb ik met een groep van de RC Son meegedaan aan de Nationale Immunisatie Dag (NID) in India. Tijdens die periode hebben 2,5 miljoen vrijwilligers geprobeerd 174 miljoen kinderen te vaccineren tegen Polio.

Samen met de RC Delhi South East zijn wij actief geweest in een wijk van Delhi. Hier heb ik met vrijwilligers uit India en een Rotarian uit Son in een “boot” in een sloppenwijk gewerkt, maar ook zijn we een (nadruppel)dag mee geweest om huis aan huis de laatste kinderen te “vangen”.
Voor meer details en foto's
De organisatie in India is nauwkeurig en effectief. Men verwacht dat Polio binnen 2-3 jaar uit India is verdwenen. In het afgelopen jaar zijn weinig gevallen gemeld, maar er wordt fanatiek gecontroleerd. Pas als er geen meldingen meer zijn en ook monsters uit riolen negatief zijn kan dit enorme land poliovrij worden verklaard.

Rotary is een onmisbare schakel bij de uitroeiing van Polio in India. Deze dagen hebben een diepe indruk op mij gemaakt en het besef versterkt dat Rotary veel betekent voor de toekomst en gezondheid van onze kinderen !

Hans Meerburg, PDG D1600

Nationale Poliodag 23 februari 2011

In oktober 2010 bent u via een speciale nieuwsbrief geïnformeerd over de promotiecampagne End Polio Now in februari 2011 eindigend op 23 februari 2011, de nationale poliodag.

Van 7 tot en met 23 februari 2011 rijden er bussen met “ENDPOLIONOW” reclame en komen er ongeveer 480 spotjes bij de (lokale) radio en televisie om deze dag onder de aandacht van het publiek te brengen.

Op 23 februari wordt als sluitstuk van deze campagne het gebouw van de Eerste Kamer aan de zijde van de Hofvijver aangelicht met het ENDPOLIONOW logo.

Gaarne herinner ik u aan deze campagne, zodat u misschien ook vanuit uw club op deze campagne kunt “meeliften” door in deze periode een activiteit te organiseren.
Met elkaar kunnen wij er voor zorgen dat deze laatste inspanning ten behoeve van “Polio de Wereld uit” een groot succes wordt, waar we als Rotarians trots op kunnen zijn.

Vacature voorzitter Districtscommissie TRF (The Rotary Foundation

Door het aflopen van de (laatste) termijn van de huidige voorzitter van de districtscommissie TRF (The Rotary Foundation), PDG H.P. (Henk) Biemond ontstaat per 1 juli 2011 een vacature.

Het voorzitterschap is boeiend, kent intensief contact met individuele clubs en betekent het geven van informatie en voorlichting. Door de verandering van de internationale spelregels krijgt de functie inhoudelijk zeer interessante aspecten.

Er komt meer nadruk te liggen op de verantwoordelijkheid en uitvoering bij de districten en het zal onder andere steeds meer noodzakelijk worden dat clubs worden gestimuleerd om meer samen te werken.

Van de nieuwe voorzitter wordt verwacht, dat hij/zij:

o

een bindende factor is;

o

samenwerking tussen clubs kan stimuleren;

o

wervend kan optreden voor The Rotary Foundation;

o

leidinggevende capaciteiten heeft;

o

ervaring met TRF, of andere internationale projecten, strekt tot aanbeveling.

Informatie en reacties naar de huidige voorzitter van TRF, PDG H.P. Biemond, Ampèrestraat 26, 1171 BV Badhoevedorp. Tel.: 020 6594875; e-mail: biemond4@kpnplanet.nl

Indien u belangstelling heeft maak dat  kenbaar  voor eind februari 2011. Rond half maart 2011 vinden de gesprekken met belangstellenden plaats.

De commissie bestaat uit: PDG H.P. Biemond, PDG Mr. J.I.M. Hoffscholte en IPDG A. Sijpestein.

Reach within to embrace Humanity

Op zaterdag 4 februari waren veel Rotarians uit ons district aanwezig tijdens de PETS, waar ink. Gouverneur Roel van der Voort "zijn" jaarthema presenteerde.

In een gloedvol betoog informeerde Roel de aanwezigen over de achterliggende gedachtes van ink. President Kalyan Banarjee bij dit thema.

Voor een overzicht van de diverse presentaties  en voor de foto's

End Polio Now postzegels

Nu ook zelfklevend te verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2011 is de prijs € 6,80 per velletje als gevolg van de tariefsverhoging van TNT Post van €0,44 naar €0,46 en sinds kort zijn de zegels echter ook als zelfklevende zegels te bestellen.
Ook voor deze nieuwe zegels blijft de toeslag €2,20 en deze komt volledig ten goede aan ENDPOLIONOW

De laatste kans voor € 6,60 !!

Er is nog een zeer beperkt aantal velletjes (NIET zelfklevend) beschikbaar voor de oude prijs van € 6,60 per velletje, maar : WIE HET EERST KOMT - HET EERST MAALT

De totale opbrengst van de verkoop van de poliozegels Is al bijna € 80.000

U en Uw club doen toch ook mee?

Bestel de poliozegels bij Ton van Vliet

Belangrijke data  

·  Zaterdag  12 maart 2011: Districts Conferentie

DG Peter Kleuters

Januari 2011

Januari thema: Awareness


klik op bovenstaande afbeelding

Bij deze wil ik u allemaal een gezond en gelukkig 2011 toewensen vol met Rotary hoogtepunten!

Het maandthema gaat over bewustwording.

De “buiten”wereld weet nog steeds niet wie wij zijn en wat wij doen! Maak dat bekend en gebruik daarvoor alle media, radio, tv, lokale pers, en de sociale media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook enz..Ook beschikken we over de Internationale en landelijke websites.

Wat is jouw doel?

Het imago van Rotary op te frissen, zodat ook jongeren Rotary gaan zien als een aantrekkelijke club van vrijwilligers.Daarom zijn wij als district een pilot gestart met de “branding” van  Rotary via het Amsterdamse bureau: Meyson Communicatie.We gaan ons profileren, traffic genereren en we gaan natuurlijk de dialoog aan.

Hoe kunnen wij als Rotarians hieraan meewerken?

We maken nu al gebruik van de landelijke en de eigen districtswebsite, Lead2, deze maandbrief en het Rotary Magazine en er zal een handleiding geschreven worden hoe je als ambassadeur van Rotary  het imago kan verbeteren. Dan willen we in elke club een communicatie contactpersoon hebben, die deze ideeën verder wil uitwerken en toepassen aan de hand van de door het district beschikbaar te stellen “tools”, zodat er een sneeuwbaleffect ontstaat naar de leden.

Op de districtsconferentie van 12 maart 2011 in de schouwburg “het Park” in Hoorn gaan we dit verhaal verder toelichten.

U weet toch, dat u een niet-Rotarian mee kunt nemen voor het zelfde geld?!

Dat geeft een uitgelezen kans om  beoogde nieuwe (jonge) leden daarvoor uit te nodigen en te laten kennis maken met Rotary!

“Let’s get social and make Rotary new”

Nationale Poliodag – 23 februari 2011

Bij deze doe ik een oproep aan alle clubs om voorbereidingen te gaan treffen voor de nationale poliodag volgende maand.

Van 7 tot en met 23 februari komen er acties bij radio en televisie om deze dag onder de aandacht van het publiek te brengen: ongeveer 480 spotjes in deze periode passeren de revue.

Laten we er voor zorgen dat deze allerlaatste inspanning ten behoeve van “Polio de Wereld uit” een eclatant succes wordt, waar we straks met zijn allen trots op mogen wezen. U weet toch, dat het district informatiezuilen en banners voor de clubacties ter beschikking heeft die u bij mij kunt opvragen.

Maak hier gebruik van; ze zijn er speciaal voor de clubs en het maakt uw acties veel zichtbaarder!

Club- en Districtszaken

De Board van Rotary International heeft besloten drie pilot projecten te introduceren met het doel om het lidmaatschap van Rotary te gaan bevorderen.

Het 1e project is de mogelijkheid om als persoon tot geassocieerd lid toegelaten te worden bij een Rotaryclub om zodoende de mogelijkheid te hebben meer bekend te kunnen worden met Rotary als organisatie, zijn leden, en zijn programma’s, om daarna toe te treden als volledig lid.

Het 2e project behelst het toestaan van bedrijfslidmaatschappen: een bedrijf in een clubregio kan lid worden van de Rotaryclub.

 Het 3e project staat de clubs toe om satellietclubs te stichten die meerdere malen per week bij elkaar komen waarbij iedere bijeenkomst op een andere locatie plaatsvindt, en op verschillende dagen en tijden. Deze pilot projecten gaan lopen van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2014.

Verder heeft de Board besloten om grote districten op te splitsen in kleinere eenheden, dan wel kleine districten samen te voegen. De criteria zijn dat een district niet groter mag zijn dan 100 clubs en 4000 leden of niet kleiner mag zijn dan 33 clubs en 1200 leden. Ook Multi districtconferenties zijn straks mogelijk zonder voorafgaande toestemming van de Board.

In een poging om het bewustzijn van Rotary’s publieke imago te vergroten en te verbeteren heeft de Board besloten om de jaarlijkse PR grants voor de districten te verhogen van $ 2 miljoen naar $ 4 miljoen in 2011-2012.

In het Strategic Plan heeft RI daarom zijn visie gewijzigd met de toevoeging: “The core essence of Rotary is a worldwide network of inspired individuals who translate their passions into relevant social causes to change lives in communities”.

Dit sluit prachtig aan bij het thema van deze maand!

Pets en District ASssembly – 5 februari 2011

Een vast onderdeel van onze jaarcyclus is het PETS (President Elect Training Seminar) en de Districts Assembly, die dit jaar gehouden wordt op

ZATERDAGOCHTEND 5 FEBRUARI 2011.

Het PETS heeft als doelstelling de inkomende (en de blijvende) clubfunctionarissen te helpen met de voorbereiding op de eigen functie in de club voor hun komend Rotary jaar en geeft informatie over algemene en actuele Rotary onderwerpen.

De inkomend voorzitters van de 78 clubs, de secretarissen en penningmeesters, maar ook de inkomend voorzitters van avenues en commissies zijn allen direct belanghebbenden bij deze PETS. Natuurlijk geldt dit ook voor verder alle geïnteresseerde leden binnen de club.

Uit het programma blijkt, dat in de werkgroepen speciale aandacht gaat naar:

 

Clubvoorzitters – hoe en wat in “mijn” jaar

 

Best practices met clubprogramma’s - Extra aandacht voor de sprekerspoule

 

De clubadministratie en de informatiestromen binnen Rotary, w.o. het gebruik en mogelijkheden van LEAD2, het SAR (Semi Annual Report van R.I.), de diverse koppelingen en vernieuwingen in club website

 

Regio aangelegenheden – kennismaken met de regio voorzitter, vormen van samenwerking

Ik nodig jullie allemaal van harte uit om op zaterdag 5 februari 2011 aanwezig te zijn.
Voor de inkomende voorzitter is deelname aan de PETS zelfs verplicht !

Opgave clubbestuur 2011-2012

Uiterlijk in januari dient de bestuurssamenstelling voor het clubjaar 2011/2012 ingevoerd te worden in ons online Ledensysteem LeAd2.

Lees de handleiding van LeAd2 of bekijk hier een eenvoudige demo


Neem bij twijfel contact op met de RAN: 020 - 623 2405

Belangrijke data  

·  Zaterdag 5 februari 2011: PETS en Assembly

·  Zaterdag  12 maart 2011: Districts Conferentie

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

   DG Peter Kleuters

December 2010

December - Familie maand  

Grote familie?
Rotary is een hele grote familie als je bedenkt dat we 1.2 miljoen leden hebben verdeeld over 33.000 clubs in meer dan 200 landen. De meeste familieleden kennen we niet, maar er zijn internationale bijeenkomsten zoals  afgelopen 13 en 14 november in Hannover, alwaar we alle Europese clubs hebben kunnen ontmoeten en dan gaat er een wereld voor je open!
Onze muzikale bijdrage vindt u op de website bij P&P het fantastische duo.

Uw Rotary-horizon ?

Voor de meeste Rotarians stopt de Rotary horizon bij het district. Naast alle fellowship in de eigen clubs is het leuk en interessant om andere Rotarians te ontmoeten op de diverse bijeenkomsten van het district. Ik heb velen van u gezien en gesproken in het Clusius College bij de Districtswerkdag en later ook bij de Intercity in Zuid-Scharwoude. Geweldige bijeenkomsten waren dat!

PETS  /Assembly

Op 5 februari 2011 hoop ik alle inkomende voorzitters en andere Rotarians te mogen begroeten op de PETS. Deze bijeenkomst is verplicht voor inkomend voorzitters en  wenselijk voor inkomend bestuursleden. De uitnodigingen worden binnenkort verstuurd naar de inkomend voorzitters, die op hun beurt weer de eigen inkomend bestuursleden moeten motiveren om mee te gaan. Maar niet alleen voor inkomend bestuursleden, iedere Rotarian  is van harte welkom op deze ochtend.
Inkomend gouverneur Roel van der Voort terug van de opleiding in San Diego, zal naast het nieuwe internationale jaarthema ook de verdere plannen in ons district 1580 toelichten.

DisCon - 12 maart 2011

De Dag van de Communicatie met een ludiek en interactief programma.

Uw toegangsbewijs geldt voor twee personen, zodat u een niet-Rotarian kunt meebrengen voor dezelfde prijs! U krijgt daarmee een unieke kans om uw introducé(e) te laten zien waarom Rotary zo leuk is.
Binnenkort krijgt u de eerste aankondiging in uw mailbox en u kunt de ontwikkelingen ook gaan volgen via de website van ons District, LinkedIn en Facebook.
Het is nog mogelijk om op 12 maart 2011 een stand te huren en/of de districtsconferentie te sponsoren. Meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met Annelies Bart.

Is zo'n Wereld Conventie eigenlijk leuk?

De wereld conventie is een onvergetelijke ervaring, waar u met nieuwe internationale vriendschappen vandaan komt. Ik nodig u dan ook van harte uit om van 21 t/m 25 mei 2011 naar New Orleans te komen.
Als u vóór 15 december 2010 inschrijft krijgt u korting!

Belangrijke data  


·  Zaterdag 5 februari 2011: PETS en Assembly


·  Zaterdag  12 maart 2011: Districts Conferentie

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Feestdagen  

Aan het eind van het kalenderjaar hebben we tijd om tot rust te komen en te genieten van onze eigen dierbaren tijdens de feestelijke dagen.

Ik wens u mede namens de staf van district 1580 een gezellige Kerst toe en een gezond en voorspoedig 2011.

Dan gaan we weer netwerken en bruggenbouwen.

   DG Peter Kleuters

November 2010

Maandthema Rotary Foundation

Wat is The Rotary Foundation (TRF)

Een non-profit-organisatie waaraan Rotarians en niet-Rotarians jaarlijks geld schenken.

Wat doet TRF met dat geld?

Per jaar wordt ongeveer US$120 miljoen besteed aan humanitaire en onderwijsprogramma’s. Het geld wordt via zogeheten matching grants uitgekeerd aan projecten die  Rotaryclubs opzetten.

Welke humanitaire programma’s?

Het gaat o.a. om het verschaffen van schoon drinkwater, waterputten en watertanks, noodonderkomens, sanitaire voorzieningen en medische zorg.

Welke onderwijsprogramma’s?

Ambassadorial Scholarships, dat zijn studiebeursen waardoor jonge mensen in staat worden gesteld om goodwill ambassadeurs te worden.

Rotary World Peace Scholarships, dat zijn studiebeursen waarmee jonge mensen op een tiental universiteiten in de gehele wereld   worden opgeleid tot deskundigen op het gebied van de wereldvrede, zodat zij daarna als adviseur van wereldorganisaties en regeringen de vrede in de wereld kunnen bepleiten.

Group Study Exchange (GSE), wat is dat?

GSE is een uitwisselingsprogramma van Rotary, waarbij jonge professionals (25-35 jaar) de kans krijgen om een maand in een ander land te gaan kijken hoe hun beroep daar wordt uitgeoefend.

Dit jaar heeft ons district een uitwisseling met district 6630 Akron, Ohio (USA). Wij sturen een team van vijf mensen uit in april/mei 2011 en zij sturen een zelfde aantal naar ons toe in maart 2011.

Moeten de clubs een bijdrage geven per lid aan de Rotary Foundation?

Het gaat om vrijwillige bijdragen en de Rotary Foundation hoopt op US$ 100 per lid per jaar of te wel € 70 per lid.

NIEUWE REGELS VOOR MATCHING GRANTS IN 2013, wat verandert er?

Ons geld komt drie jaren later voor 50% terug  in ons district. Wij moeten dan als district zelf beslissen aan welke projecten dit geld wordt besteed. De administratie wordt dus naar ons district verlegd, hetgeen een welkome verbetering zal zijn!

End Polio Now

Eind oktober hebben alle Rotarians een extra maandbrief ontvangen over de aan zes districten in Nederland toegekende PR-grant van totaal US$ 69.000. Wij gaan in februari 2011 een grote landelijke actie houden om geld op te halen voor End Polio Now. Daarvoor zullen o.a. bussen met reclames rondrijden, Peter Timofeeff heeft tv-spots opgenomen  en radioboodschappen ingesproken om als ambassadeur het publiek aan te sporen om geld te geven op giro nummer 9779.

Hoeveel geld hebben we al opgehaald?

De stand van de Bill and Melinda Gates Challenge is nu US$ 151 miljoen, zodat we in de hele wereld nog US$ 49 miljoen moeten ophalen om de toegezegde US$ 355 miljoen te verkrijgen.

Wat wordt er van de clubs verwacht?

Alle clubs hebben inmiddels een toolkit ontvangen met reclame-materiaal voor deze actie.

Dit is een ideale gelegenheid om aan Nederland te laten zien wat Rotary is en doet, waarmee we tevens ons publieke imago zullen verbeteren!
Onbekend maakt nog steeds onbemind!

UW CLUB DOET TOCH OOK MEE?!?

District werkochtend

Op 23 oktober 2010 werd in het Clusiuscollege in Hoorn de districtswerkochtend gehouden. 90 (bestuurs-) leden gaven acte de présence.

In het eerste (plenaire) programma-onderdeel werd de Polio Road Show vertoond en daarna gingen een 40-tal leden in een aparte workshop luisteren naar de nieuwe regels voor matching grants van het Future Vision Plan, gegeven door Ton van Vliet, Gouverneur van district 1600.

De overige 50 leden gingen onderleiding van Dr Miranda Langedijk interactief communiceren.

Weekberichten

Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan het centrale email-adres: weekbericht@rotary-d1580.nl en dan wordt het via dit adres verder automatisch doorgezonden naar de gouverneur, ink. gouverneur, ink. ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur.
Dit email-adres dus toevoegen aan de verzendlijst en ook de staf van ons district is op de hoogte van uw club-activiteiten en maakt uw club tevens kans op de jaarlijkse wisselprijs voor het beste weekbericht, de Dirk Boon prijs.
Alvast dank!

Laatste oproep kandidaten voor DG 2013-2014

Continuïteit in opvolging hoort bij de traditie van Rotary.
Het Gouverneurschap is een veelzijdige en boeiende functie. Je maakt onderdeel uit van een bijzondere wereldorganisatie en je hebt de kans om op jouw eigen wijze in jouw district invulling te geven aan Rotary.
Een kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

·

minstens 7 jaar Rotarian,

·

clubvoorzitter zijn geweest,

·

actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,

·

maatschappelijk betrokken,

·

draagvak bij de club.

Belangrijke data

·  Zaterdag 5 februari 2011:

PETS en Assembly

·  Zaterdag  12 maart 2011:

Districts Conferentie

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Ten slotte

De ontvangst bij mijn clubbezoeken is overweldigend, mijn hartelijke dank daarvoor.
Maar nog veel dankbaarder ben ik, dat clubs mij deelgenoot maken van alle clubactiviteiten en dat ik mag aangeven op welke wijze de vele commissies in ons district bereid zijn de individuele clubs te adviseren en te assisteren.

"Als je het niet weet, moet je het vooral niet vragen . . ." gaat hier niet op.
Gelukkig wordt er veel gevraagd !

   DG Peter Kleuters

Oktober 2010

Maandthema VOCATIONAL SERVICE

VOCATIONAL SERVICE, WAT IS DAT EN WAT DOE IK DAAR MEE?

Vocational service staat aan de basis van Rotary en betekent, dat je streeft naar hoge ethische normen bij het uitoefenen van jouw beroep of maatschappelijke functie.

Hoe formuleer ik die normen dan?

Dat heeft Rotary zelf al gedaan in 1932 met de FOUR WAY TEST,

welke vertaald in het Nederlands luidt als volgt
· Is het waar?

· Is het billijk voor alle betrokkenen?

· Bevordert het het onderling vertrouwen en vriendschap?

· Komt het alle betrokkenen ten goede?

Hoe pas je dat dan toe?

Zodra je je bewust bent van die normen en ze hebt geformuleerd, kun je ze toepassen in jouw zakelijke en privéleven.

Je toont je betrokken bij het maatschappelijk gebeuren en straalt dat uit in je contacten met collega´s, medewerkers, beroep- en bedrijfsrelaties en ook bij de uitoefening van je hobby´s.

Dit gaat om een soort levenshouding en als je eenmaal bij een Rotaryclub zit, zul je al gauw ervaren dat jouw mede-Rotarians op dezelfde wijze denken en doen.

Wat is er zo bijzonder aan vocational service bij Rotary?

Vanaf het begin hebben de Rotaryclubs bewust gezocht naar leden met zoveel mogelijk verschillende classificaties, om een zo breed mogelijke afspiegeling van de maatschappij te verkrijgen in elke club. Het maakt Rotary uniek , want bij andere serviceclubs is die diversiteit nooit als voorwaarde meegenomen.

Kun je in een aantal woorden aangeven waar het om gaat?
Het gaat erom dat je betrouwbaar, betrokken en beschikbaar bent en dat je wil denken, doen en doorzetten

Een Rotarian is door middel van zijn of haar beroep en de daarmee samenhangende expertise, dienstbaar aan de samenleving. Door het lidmaatschap wordt een classificatie (beroepscategorie) bezet. Het Rotarylidmaatschap is niet vrijblijvend. De invulling van Vocational Service is dan ook een veelzijdige aangelegenheid binnen Rotary International, waar ieder lid op eigen wijze een inbreng kan hebben!

Ethisch verantwoord handelen is noodzakelijker dan ooit.

In de huidige tijd zijn er vele uitdagingen op technologisch gebied en in de multiculturele samenleving, die vragen om met elkaar van gedachten te wisselen. Religieuze en politieke zaken dienen besproken te kunnen worden zonder daarover overeenstemming te willen bereiken. Diverse ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel geven dit duidelijk aan. Daarbij moet worden bedacht dat deze ontwikkelingen zodanig snel zijn, dat regelmatige toetsing van de moreelethische waarden noodzakelijk is.
Maatschappelijke betrokkenheid houdt ook in dat men zich bekommert om het milieu. Zorg voor het milieu is dan ook impliciet onderdeel van de bedrijfsvoering en van menselijk handelen.

Tip: 

·  houd in uw club iedere bijeenkomst eens een drie minuten praatje over wat je in jouw beroep bezig houdt,
·  geef de beroepsethiek mee als thema voor de "groepjes van zes" of "firesite meetings",
·  een dilemma discussie in de club maakt veel los bij de leden. 
Wilt u meer weten over Vocational Service, kijk dan op de website van ons district

GSE teamleden gezocht

Het is (nog steeds) mogelijk kandidaten aan te melden voor deelname aan de GSE-uitwisseling met District 6630 (OHIO - USA). Het bezoek aan District 6630 zal plaatsvinden in april en begin mei 2011 en de selectiegesprekken zullen eind oktober plaats vinden.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25–35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

RYLA 2010 – 5 & 6 november 2010

Deelnemers worden uitgedaagd om in een competitieve leeromgeving een aantal opdrachten te vervullen, waaronder het behandelen van vraagstukken uit een casus.

Er wordt hierbij deels individueel en deels in teamverband gewerkt. Een groep van gespecialiseerde Rotarians zorgt voor hulp en ondersteuning. Alle deelnemers worden doorlopend kritisch geobserveerd.

Werkochtend 23 oktober 2010

Van harte nodig ik u uit voor onze district werkochtend op 23 oktober a.s.
Een centraal welkom gevolgd door een plenaire presentatie door Harm Menger van GGD Hollands Noorden en Rtn. Carol Govers, apotheker en lid Nationaal Polio Comité over De uitroeiing van Polio, Ons geschenk aan de Wereld gevolgd door 2 parallel-sessie over

opsommingsteken

Future Vision Plan 2013 en de consequenties (Matching Grants in de periode tot 2013)
De Foundation wordt anders ingericht en dit heeft gevolgen voor de financiering van onze projecten met Matching Grants. Het hoe en waarom zal worden uitgelegd en wat zijn de gevolgen voor onze clubs tijdens de overgangsfase?
Hoe dienen wij Matching Grants in tijdens de periode tot invoering van het nieuwe systeem en kan worden samengewerkt om toch in elk district projecten te financieren

opsommingsteken

Communicatie binnen en buiten Rotary
De hedendaagse maatschappij vraagt om een andere benadering van het nieuws. Het sturen van een enkel persbericht is niet meer voldoende, nieuwe media, zoals “social networks” en websites  spelen een steeds grotere rol.
Op welke wijze kan onze eigen Rotaryclub hier baat bij hebben.
Welke goede voorbeelden zijn al bekend . . . .

Aanmelding is mogelijk door het invullen van het online registratie-formulier

Oproep kandidaten voor Gouverneur 2013 – 2014

Continuïteit in opvolging hoort bij de traditie van Rotary.
Het Gouverneurschap is een veelzijdige en boeiende functie. Je maakt onderdeel uit van een bijzondere wereldorganisatie en je hebt de kans om op jouw eigen wijze in jouw district invulling te geven aan Rotary.
Een kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

· minstens 7 jaar Rotarian,
· clubvoorzitter zijn geweest,
· actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,
· maatschappelijk betrokken,
· draagvak bij de club.

Meld je aan, het vergt veel van je, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug

Watersymposium - 15 november 2010

De WaterWerkGroep van ons district organiseert het Watersymposium 2010 op maandag 15 november, in samenwerking met Rotaryclub Purmerend in Hotel BurgGolf Purmerend.
Inloop vanaf 18.30 uur.

Het programma dat ca. 2 uur duurt, gaat over medefinanciering met Matching Grants en projectpartners en ervaringen met drinkwaterprojecten, die leerzaam en inspirerend kunnen zijn bij de ontwikkeling van uw ideeën. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een leuk voorprogramma, dat uiteraard past bij de locatie van het symposium.

Vooral voor Waterpromotoren en Watercommissarissen is dit symposium een must.

De volledige uitnodiging met nadere details krijgt u tijdig, maar zet alvast deze datum in uw agenda!

Nu meteen al aanmelden kan ook bij Dolf Jaeger  

Belangrijke data

·  Zaterdag 23 oktober 2010:

Districtswerkdag in Hoorn 

·  5 en 6 november 2010:

RYLA 2010

·  Maandag 15 november 2010:

Watersymposium - Hotel BurgGolf - Purmerend

·  Woensdag 17 november 2010:

Intercity-meeting Regio's 8, 9 en 10
Onderwerp: Intensieve Menshouderij

·  Zaterdag 5 februari 2011:

PETS en Assembly

·  Zaterdag  12 maart 2011:

Districts Conferentie


Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Ten slotte

Op zaterdagochtend 23 oktober hoop ik velen van u te mogen begroeten bij onze jaarlijkse werkochtend, waar o.a. uitgebreid zal worden ingegaan op de (on)mogelijkheden van matching grants en de vele veranderingen, die in 2013 doorgevoerd gaan worden.
Wist u bijvoorbeeld, dat dan het zo succesvolle GSE-programma (nu onderdeel van de Rotary Foundation) gaat veranderen?

Ik wens u goede vocational service-maand.

   DG Peter Kleuters

September 2010

Maandthema JEUGD  

De President van RI, Ray Klinginsmith, vraagt ons om speciale aandacht te besteden aan Rotaryactiviteiten betreffende de jeugd. Immers zonder de jeugd heeft Rotary geen toekomst.
Op de Council on Legislation van april 2010 is een vijfde Avenue of Service ingesteld:

New Generations Service.

Deze vijfde Avenue speelt in op een positieve verandering via jongeren en jonge volwassenen middels het realiseren van activiteiten voor de ontwikkeling van leiderschap en door de betrokkenheid bij lokale en internationale serviceprojecten en uitwisselingsprogramma’s ter bevordering van een beter begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede tussen verschillende volken en culturen.
De nieuwe avenue bestaat uit de bundeling van alle jeugd-programma’s.

Niet alleen uitwisselingsprogramma’s zoals:

Jeugduitwisseling, New Generations Exchange, Family to Family, Summercamps, etc, maar ook Interact, Rotaract, Vlielandkamp en RYLA vallen onder deze Avenue

Meer nieuws over de verschillende jeugduitwisselingsprogramma's is te vinden op de site van de MDJC

Lees ook eens de digitale uitgave Rotary Leader

In deze tijd wordt er op veel clubs een beroep gedaan om te bemiddelen in jeugduitwisseling. Als ondersteuning treft u hier een aantal vragen mét antwoorden aan.

Mag ik aan de secretarissen vragen in de online beschikbare ledenadministratie LEAD2 de naam van de voorzitter van uw club jeugd commissie in te voeren, opdat deze direct benaderd kan worden?

GSE teamleden gezocht

Er worden nog kandidaten (m/v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan District 6630 zal plaatsvinden in april en begin mei 2011 en de selectiegesprekken vinden plaats in oktober a.s.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25–35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

RYLA 2010 – 5 & 6 november 2010

Deelnemers worden uitgedaagd om in een competitieve leeromgeving een aantal opdrachten te vervullen, waaronder het behandelen van vraagstukken uit een casus.

Er wordt hierbij deels individueel en deels in teamverband gewerkt. Een groep van gespecialiseerde Rotarians zorgt voor hulp en ondersteuning. Alle deelnemers worden doorlopend kritisch geobserveerd.

Rotaract Europe Meeting

Rotaract is "alive and kicking" en onder de bezielende leiding van een klein, hecht organisatieteam is maandenlang hard gewerkt aan deze grote Europese Rotaract bijeenkomst.

Rotaractors uit geheel Europe zullen vanaf vrijdag 1 oktober Amsterdam onveilig maken, maar ook de ernstige zaken komen aan de orde en op 2 oktober a.s. vindt de gala-avond van de Rotaract Europe Meeting 2010 plaats in het Hilton Hotel te Amsterdam.

Graag nodigt het bestuur van REM 2010 u uit hierbij aanwezig te zijn. Op dit speciale galafeest zullen vele Rotaracters uit heel Europa en  daarbuiten aanwezig zijn. De kosten bedragen €35,-.
U kunt uw kaart(en) kopen op www.rem2010amsterdam.org.

Van harte nodig ik u uit voor onze district werkochtend op 23 oktober a.s.
Een centraal welkom gevolgd door een plenaire presentatie door Harm Menger van GGD Hollands Noorden en Rtn. Carol Govers, apotheker en lid Nationaal Polio Comité over De uitroeiing van Polio, Ons geschenk aan de Wereld gevolgd door 2 parallel-sessie over
 

opsommingsteken

Future Vision Plan 2013 en de consequenties (Matching Grants in de periode tot 2013)
De Foundation wordt anders ingericht en dit heeft gevolgen voor de financiering van onze projecten met Matching Grants. Het hoe en waarom zal worden uitgelegd en wat zijn de gevolgen voor onze clubs tijdens de overgangsfase?

Hoe dienen wij Matching Grants in tijdens de periode tot invoering van het nieuwe systeem en kan worden samengewerkt om toch in elk district projecten te financieren

opsommingsteken

Communicatie binnen en buiten Rotary
De hedendaagse maatschappij vraagt om een andere benadering van het nieuws. Het sturen van een enkel persbericht is niet meer voldoende, nieuwe media, zoals “social networks” en websites  spelen een steeds grotere rol.

Op welke wijze kan onze eigen Rotaryclub hier baat bij hebben.
Welke goede voorbeelden zijn al bekend . . . .

Aanmelding is mogelijk door het invullen van het online registratie-formulier

Oproep kandidaten voor Gouverneur 2013 – 2014

Continuïteit in opvolging hoort bij de traditie van Rotary.
Het Gouverneurschap is een veelzijdige en boeiende functie. Je maakt onderdeel uit van een bijzondere wereldorganisatie en je hebt de kans om op jouw eigen wijze in jouw district invulling te geven aan Rotary.
Een kandidaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

· minstens 7 jaar Rotarian,
· clubvoorzitter zijn geweest,
· actieve rol gespeeld hebben in de club en het liefst ook daarbuiten,
· maatschappelijk betrokken,
· draagvak bij de club.

Meld je aan, het vergt veel van je, maar je krijgt er ontzettend veel voor terug

Watersymposium - 15 november 2010

De WaterWerkGroep van ons district organiseert het Watersymposium 2010 op maandag 15 november, in samenwerking met Rotaryclub Purmerend in Hotel BurgGolf Purmerend.
Inloop vanaf 18.30 uur.

Het programma dat ca. 2 uur duurt, gaat over medefinanciering met Matching Grants en projectpartners en ervaringen met drinkwaterprojecten, die leerzaam en inspirerend kunnen zijn bij de ontwikkeling van uw ideeën. Inmiddels wordt ook gewerkt aan een leuk voorprogramma, dat uiteraard past bij de locatie van het symposium.

Vooral voor Waterpromotoren en Watercommissarissen is dit symposium een must.

De volledige uitnodiging met nadere details krijgt u tijdig, maar zet alvast deze datum in uw agenda!

Nu meteen  inschrijven kan ook bij Dolf Jaeger  

Belangrijke data

·  Zaterdag 2 oktober 2010

·  Zaterdag 23 oktober 2010

·  Maandag 15 november 2010

·  Zaterdag 5 februari 2011

·  Zaterdag  12 maart 2011

Rotaract Europe Meeting - Amsterdam

Districtswerkdag in Hoorn 

Watersymposium in Purmerend

PETS en Assembly

Districts Conferentie

 

 

 


Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Ten slotte

 

Inmiddels zijn de clubbezoeken gestart. Wat een diversiteit aan clubs en activiteiten !

Verfrissend om te constateren, dat de clubs zo enthousiast bezig zijn met projecten, groot én klein, in binnen- én buitenland. Met én zonder hulp van een Matching Grant van The Rotary Foundation.

Ik hoop velen van u te mogen begroeten op onze Districtswerkdag op 23 oktober a.s. in Hoorn

  DG Peter Kleuters

Augustus 2010

Maandthema augustus: Ledenuitbreiding en -behoud  

Dit onderwerp heeft direct te maken met de vraag: Waarom is Rotary zo leuk dat je lid wilt worden of blijven?

Het gaat dus om de BELEVING ervan.
Zou het niet leuker zijn om in plaats van geld over te maken GEZAMENLIJK met gelijkgestemden ACTIE te ondernemen en zo  geld ophalen voor één of meer door die groep gezamenlijk vast te stellen goede doelen?

Nou, dat kan in Rotaryclubs en nog veel meer!

GSE teamleden gezocht

Er worden kandidaten (m/v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 6630 OHIO) zal plaatsvinden in april en begin mei 2011. De selectiegesprekken vinden plaats in oktober a.s.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25 – 35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

De criteria zijn:

o

Leeftijd 25 – 35 jaar;

o

Woonachtig of werkend in ons district 1580;

o

In het werk kansrijk en klaar voor meer verantwoordelijkheden;

o

Geen directe familie van een Rotarian;

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2010 aanmelden bij

Marijke Bollweg (RC Alkmaar-de Waag)

Vaartkant 18,
1906 – WJ Limmen,
email

RYLA 2010

5 & 6 november a.s.

Deelnemers worden uitgedaagd om in een competitieve leeromgeving een aantal opdrachten te vervullen, waaronder het behandelen van vraagstukken uit een casus. Er wordt hierbij deels individueel en deels in teamverband gewerkt. Een groep van gespecialiseerde Rotarians zorgt voor hulp en ondersteuning. Alle deelnemers worden doorlopend kritisch geobserveerd.

Oeps . . . . verkeerde datum

In de vorige maandbrief is abusievelijk vermeld, dat onze districtsconferentie zal plaatsvinden op zaterdag 12 april 2011.
Veel Rotarians reageerden hierop met de opmerking, dat deze dag niet op een zaterdag valt en dat er waarschijnlijk wel iets mis gegaan zal zijn.
Inderdaad, de correcte datum is zaterdag 12 maart 2011. Een maand eerder dus.
Het schaamrood op de kaken zal nog wel even blijven.
Excuses voor deze flater en dank voor de vele reacties. Goed om te merken, dat de maandbrief tenminste gelezen wordt!

Belangrijke data  

 

o

Zaterdag 2 oktober 2010: districtswerkdag in Hoorn

o

Zaterdag 23 oktober 2010: Wereld Poliodag

o

Zaterdag 5 februari 2011: PETS en Assembly

o

Zaterdag 12 maart 2011: Districtsconferentie.

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

Ten slotte

 

Het nieuwe Rotary-jaar is van start en binnenkort mag ik beginnen met de clubbezoeken.
Ik verheug me op de vele ontmoeting met betrokken vrijwilligers, de Rotarians!

Indien u nog met vakantie bent of nog gaat: Geniet ervan en behouden thuiskomst.

  DG Peter Kleuters

Juli 2010

Overdracht gouverneurschap

Op woensdag 30 juni 2010 vond de overdracht van het gouverneurschap plaats in “DE NADORST” in Westerblokker bij Hoorn. Voorzitter Elly de Geus van Rotaryclub “Hoorn-de Compagnie” heette 75 Rotarians en genodigden hartelijk welkom en gaf in korte bewoordingen aan waarvoor haar club staat en dat haar club zeer trots is op het feit dat Peter Kleuters gouverneur mag zijn.

Jaarthema 2010-2011

Onze nieuwe Rotary International President Ray Klinginsmith heeft ons dit nieuwe jaarthema gegeven. Hij wil daarmee enerzijds duidelijk maken aan NIET Rotarians wat Rotary doet: Rotarians zijn  netwerkers zijn die zich inspannen om zowel in hun naaste omgeving als in het buitenland – als bruggenbouwers -  iets goeds te doen voor diegenen, die het minder hebben dan wij. Anderszijds wil hij het aan Rotarians duidelijk maken dat hetgeen zij doen uiterst waardevol is.

In Rotary gaat het vooral om vriendschap (fellowship) in de clubs, dienstbaarheid (community and international service) en om integriteit (vocational service) in de uitoefening van beroep en bedrijf. Voorts is leiderschap nodig en geeft de diversiteit van de Rotarians ongekende mogelijkheden.

Ray Klinginsmith is zich uitermate bewust van het feit, dat Rotary al 105 jaar bestaat en dat oude tradities tegen het licht moeten worden gehouden. Modernisering is nodig omdat de maatschappij snel  veranderd. Wil Rotary over 100 jaar nog bestaan, dan moeten we ons aanpassen, maar let op: “change does not assure progress but progress implacally requires change!”.

Aandachtspunten voor 2010-2011

In het nieuwe Rotary jaar zullen de volgende zaken extra aandacht krijgen:

o

Ledenuitbreiding en ledenbehoud

o

Samenwerking tussen clubs in de regio’s

o

Kennisoverdracht aan leden via coaching commissie

o

Discussie in- en met de clubs

o

Jobrotary

o

Nationale Poliodag en de Bill Gates Challenge

o

Imagoverbetering

o

Shelterbox, 1 box per club per jaar.

Kortom, er is voor een ieder genoeg te doen!

Het Gouverneursbezoek 

De data staan inmiddels op de districtswebsite. 

Wilt u de blauwe formulieren s.v.p. enige weken van tevoren aan mij e-mailen, zodat ik mij op het bezoek kan voorbereiden?
Tevens verzoek ik de clubs om drie prangende kwesties te noemen, waarover wij bij het clubbezoek in discussie kunnen gaan. Zo kunnen  we het bezoek interactief maken, wel zo leuk!

Mocht de geplande datum toch niet schikken, wilt u mij dan bellen, dan kunnen we een nieuwe datum vastleggen.

Belangrijke data:

o

Zaterdag 2 oktober 2010: districtswerkdag in Hoorn

o

Zaterdag 23 oktober 2010: Wereld Poliodag

o

Zaterdag 5 februari 2011: PETS en Assembly

o

Zaterdag 12 maart 2011: Districtsconferentie.

Wilt u a.u.b. in uw clubprogramma’s rekening houden met deze data?

GSE teamleden gezocht

Er worden kandidaten (m/v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 6630 OHIO) zal plaatsvinden in april en begin mei 2011. De selectiegesprekken vinden plaats in oktober a.s.

Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25 – 35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

De criteria zijn:

o

Leeftijd 25 – 35 jaar;

o

Woonachtig of werkend in ons district 1580;

o

In het werk kansrijk en klaar voor meer verantwoordelijkheden;

o

Geen directe familie van een Rotarian;

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober 2010 aanmelden bij

Marijke Bollweg (RC Alkmaar-de Waag)

Vaartkant 18,
1906 – WJ Limmen,
email

In Memoriam

Albert Vlierhuis

Op 12 juli 2010 hebben familie, vrienden en Rotarians afscheid genomen van Albert Vlierhuis, lid van RC Texel en eerder lid van RC IJmond.

P1020330.jpgIn zijn club Texel heeft hij vanaf 2005 een veelheid van functies vervuld: programma commissaris, 2e secretaris, reader en secretaris, voorzitter foundation commissie; in het district was Albert lid van de commissie TRF (The Rotary Foundation) en hij spande hij zich erg in om polio onder controle te brengen en te houden. Hij vertegenwoordigde district 1580 in het Nationaal Polio Comité, verzette veel werk en bezocht in 2009 Nigeria om daar te helpen kinderen te immuniseren. Hij was zeer begaan met zijn medemens.

Wij wensen zijn vrouw Yvonne, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit plotselinge verlies te verwerken.

Nieuwe bestuurders

Tenslotte wil ik alle nieuwe voorzitters en andere bestuursleden bij deze een fantastisch jaar toewensen:

SERVICE ABOVE SELF, DO IT ANYWAY!!

En voor degenen die nog vakantie hebben/krijgen: geniet ervan en behouden thuiskomst.

 DG Peter Kleuters