Maandbrief DG Peter Kleuters

Juni 2011

Tja, het Rotaryjaar 2010-2011 zit er al bijna op!

Ben je als gouverneur een beetje tevreden?

Jazeker, ik mocht als invaller mijn energie er op los laten en dat gaf een geweldige kick!

Allereerst wil ik graag alle clubs, hun enthousiaste besturen en commissieleden bedanken voor de geweldige ontvangst die ik overal mocht genieten. Het was een feest om met jullie in discussie te gaan over mijn jaarthema “Imago en Communicatie”  en de uitkomsten waren zeer gevarieerd, hetgeen je bij Rotarians met een enorme diversiteit ook mag verwachten. Mijn Rotarylied ging erin als koek. Rotarians worden ook geacht te kunnen zingen.

Ten tweede ben ik enorm onder de indruk van alle activiteiten die de clubs hebben ontplooid, zoveel projecten en evenementen waarmee een gigantisch aantal goede doelen werd bestreken, dat ging mijn verwachtingen ver te boven!

Ten derde voelde ik in elke club de geweldige fellowship. Jong en oud, mannen en vrouwen: het werkt prima samen in een club en het geeft vertrouwen voor de nabije toekomst.

Ten vierde wil ik ook alle clubs hartelijk danken voor de fraaie kado’s die jullie mij hebben aangeboden, een grote verrassing!

Ten vijfde had ik al het werk niet kunnen doen zonder de voortreffelijke adviezen en ondersteuning van de districtssecretaris Alfred Schrijver.

Betekent dit dat alles klaar en gelukt is?

Natuurlijk niet! We proberen als districtsbestuur een meerjarenbeleid te voeren, met name op het gebied van communicatie en PR.

Hoe gaan jullie dat dan doen?

De DGE Roel van der Voort en de DGN Eduard Leutscher zullen de komende twee jaren de landelijke portefeuille PR en Communicatie invullen en dat levert continuïteit op. In het afgelopen jaar hebben we als district het voortouw genomen door een communicatieplan te laten schrijven door Meyson Communicatie te Amsterdam.

Wat doen jullie daarmee?

De Social Media worden ingeschakeld via LinkedIn,  Facebook,  Gouverneursblog enz. teneinde de brug te slaan naar de nieuwe X- en Y-generaties, maar ook om een opener discussie tot stand te brengen binnen en buiten Rotary.

Dat lijkt wel : “Building Communities”  uit het internationale jaarthema?

Precies, we moeten immers vooruit en dat betekent moderniseren op alle terreinen.

Gaan jullie nog wat doen met “LEAD2”?

Dat is wel de bedoeling. We willen deze database koppelen via een “interface” met de Amerikaanse administratie van RI in Evanston, zodat je als club de wijzigingen in de ledenadministratie maar één keer per half jaar hoeft in te voeren. De halfjaarlijkse “SAR” opgave levert dan geen frustraties meer op. Ook kijken we of we LEAD2 als basis kunnen koppelen aan de Social Media, zodat we effectiever kunnen communiceren binnen en buiten Rotary.

Is juni niet de “Fellowshipsmaand”?

Inderdaad, de vakantie staat voor de deur en dan kun je met andere Rotarians leuk gaat rally-en, golfen, fietsen, wandelen, zeilen, caravannen, tuinieren en ga zo maar door. Je vindt deze dwarsverbindingen in Rotary achter in het nieuwe jaarboek. Ik kan het je echt aanbevelen, het is enorm gezellig om met Rotarians uit binnen- en buitenland je hobbies te delen.

Is er nog Rotaryleven na het gouverneursschap?

Gelukkig wel, jullie zien mij vanaf 1 juli a.s. terug als voorzitter van de Districts Rotary Foundation Commissie. Met het Future Vision Plan voor de deur, kan ik daar mijn energie weer kwijt.. .
We gaan door met `Building Communities and Bridging Continents`.

Ben je niets vergeten te zeggen?

Uiteraard neem ik deze laatste kans waar om mijn vrouw MARY hartelijk te bedanken voor haar geduld, stimulerende woorden, morele en actieve ondersteuning in dit fantastische jaar. Zij heeft het mede mogelijk gemaakt om duizenden uren aan Rotary te kunnen besteden.

Het was mij een waar genoegen!

GSE-uitwisseling Japan

Een oproep aan alle Rotarians: er worden nog kandidaten gezocht die als teamlid aan het GSE programma willen deelnemen. In de periode 29 oktober 2011 tot 28 november 2011 vindt de Group Study Exchange van ons District 1580 plaats met District 2620 in Japan.

Dit District ligt ongeveer 400 km ten zuiden van Tokyo en het bestaat uit twee prefecturen: Shizuoka en Yamanashi. In het district Shizuoka zijn belangrijke auto-industrieën gevestigd, zoals Honda en Suzuki.

Het GSE programma biedt jonge professionals m/v in de leeftijd van 25 -35 jaar een unieke mogelijkheid om in contact te komen met beroepsgenoten in Japan. Ook de directe kennismaking met de Japanse cultuur mede door het verblijf in Japanse gezinnen is een bijzondere ervaring! Voor verdere informatie over GSE; zie ook weblog van ons GSE team 2010-2011 -zojuist teruggekeerd uit Ohio - kunt u de Rotary website bezoeken.

Enige citeria:

Geen directe familie van een Rotarian

Woonachtig of werkend in district 1580

Minimaal 2 jaar beroepservaring

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 15 juli 2011 aanmelden bij
Marijke Bollweg-Gilliéron [RC Alkmaar - de Waag]

RI Conventie in New Orleans

Op onze goed onderhouden districtswebsite zin inmiddels enkele video highlights geplaatst van deze jaarlijkse Rotary-bijeenkomst.

Together we are “This Close”

Rotary and its partners are on the brink of making history by eradicating the crippling disease polio.
A diverse group of influential leaders and celebrities have signed on for the final push to finish the job.
Please join them by creating your virtual pledge to end polio.

IT’S FUN. IT’S EASY. AND IT’S IMPORTANT.