© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

CORAL

councils on resolutions and legislation

 

Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op zijn beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het manual of procedure (MOP). Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast.

Elke club heeft het recht én de mogelijkheid om een voorstel (een 'resolution' of een 'enactment') in te dienen om deze regels te wijzigen. Die voorstellen worden behandeld in de councils on resolutions and legislation (CORAL).


COR

Vertegenwoordigers van elk district stemmen jaarlijks online over de resolutions: de council on resolutions (COR). Dit zijn aanbevelingen aan de board of directors van Rotary International.

Zo is er in 2018 een resolution ingediend met de vraag aan de board om het belang van ‘service’ meer te benadrukken in de doelstelling van Rotary (aangenomen).

Resolution 18R-25 stelde voor om ROTEX (= de organisatie van ex-Rotaryuitwisselingsstudenten) formeel op te nemen in de structuur van Rotary International (verworpen).

De board hoeft deze aanbevelingen, ook al zijn ze door de COR aangenomen, NIET over te nemen...


De deadline voor het indienen van resoluties is elk jaar 30 juni


COL

De enactments (de wijzigingsvoorstellen van de Rotaryregeltjes in het manual of procedure) worden eens in de drie jaar behandeld op de council on legislation (COL). Zeg maar: het Rotaryparlement. De laatste COL was in 2019, de volgende wordt gehouden in 2022. Iedere club kan wijzigingsvoorstellen indienen. Om te worden behandeld op de volgende COL hadden ze ingediend moeten zijn vóór 31 december 2020. Door de COL aangenomen enactments zijn wél bindend, en worden verwerkt in een nieuwe editie van het manual of procedure.


De CORAL-vertegenwoordiger van ons district is: oud-gouverneur Bert Vroon. Eventuele resolutions en enactments dienen ruim vóór de respectievelijke deadlines bij hem te worden ingediend.

Hij garandeert overigens niet dat hij ook vóór zal stemmen...

MEER INFO...