© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Procedure voor het aanvragen van een District Grant

In april 2020 heeft de Rotary Foundation gezien de uitzonderlijke omstandigheden, veroorzaakt door de Corona pandemie, de mogelijkheden om COVID-19 gerelateerde projecten te ondersteunen met een Grant, verruimd. Voor District Grants is de mogelijkheid geopend om in de maanden april/mei 2020 al Grants toe te kennen ten laste van het budget van het komende Rotaryjaar 2020-2021. Gezien de schrijnende omstandigheden in deze crisisperiode heeft ook ons District die mogelijkheid opengesteld. Alle leden zijn over de verruimde mogelijkheden geïnformeerd en dat leidde tot veel reacties vanuit de clubs in ons district. Er zijn veel mooie initiatieven ontwikkeld voor projecten voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. De Districtscommissie honoreerde in mei 10 projecten met een District Grant. Daarmee is het budget voor District Grants voor het Rotaryjaar 2020-2021 benut.

Door voorrang te geven aan ondersteuning van COVID-19 gerelateerde projecten kunnen er derhalve in het Rotaryjaar 2020-2021 geen aanvragen meer worden ingediend voor District Grants.

 

De aanvraagprocedure start met een uitnodiging in mei -voorafgaande aan het betreffende Rotary-jaar- aan alle clubs van District 1600 om een aanvraag voor hun Serviceproject in te dienen door middel van het Aanvraagformulier.  Aanvragen voor een District Grant kunnen worden ingediend uiterlijk tot 15 augustus bij de Rotary Foundation Districtscommissie D1600 (e-mail naar: DistrictGrantsD1600@gmail.com). De aanvragen worden behandeld door de commissie en zo nodig vragen we om het formulier op een enkel punt nog aan te passen of aan te vullen. Uiterlijk 30 september ontvang je bericht,  of je club aan alle voorwaarden voldoet en volgt de uitnodiging om deel te nemen aan het TRF Grant Event in het najaar, waar je het Serviceproject van je club komt presenteren in een pakkende pitch van 2 minuten.

 

TRF Grant Event

Het TRF Grant Event wordt in  beginsel gehouden in november. Tijdens dit event verdelen we, samen met alle aanwezige Rotarians, het beschikbare budget uit het DDF over de deelnemende Serviceprojecten. Clubs die meedingen naar een District Grant houden een twee minuten durende pitch voor hun eigen project, waarna alle aanwezigen mogen stemmen op hun favoriete projecten. Het aantal stemmen bepaalt de hoogte van de toegekende District Grants.

Begin september zullen wij alle clubs uit ons District uitnodigen om aanwezig te zijn bij dit bijzondere event. Iedereen is welkom, ongeacht of je club nu wel of niet een aanvraag voor een Serviceproject heeft ingediend. Op deze geanimeerde avond maak je kennis met veel mooie Serviceprojecten  die in het district met veel enthousiasme worden ondersteund. Community Service krijgt de aandacht die het verdient in een informatieve en informele sfeer. Dat kan een bron van inspiratie zijn voor de eigen club. Het is tevens een mooie gelegenheid om veel andere Rotaryleden te ontmoeten.

 

Wat kan je verwachten?

Een Grant kan worden aangevraagd tot maximaal € 4.000,-- of 50% van het totale projectbudget. Iedere club die meedingt gaat met een minimaal bedrag van € 500,-- naar huis. Op basis van de uitkomsten van afgelopen jaren kan je een Grant tussen de € 1000,-- en € 1800,-- verwachten, afhankelijk van de uitkomst van de stemming en natuurlijk het aantal service-projecten dat meedingt.

 

Finale goedkeuring van grants door TRF-Evanston

Het budget voor de District Grants is door TRF-Evanston gereserveerd voor ons district als DDF maar het komt eerst ter beschikking nadat de Rotary Foundation Districtscommissie een zgn Block Grant aanvraag heeft gedaan. De op het TRF Grant Event vastgestelde bedragen worden daarin ter finale goedkeuring voorgelegd  aan de Rotary Foundation in Evanston, VS.  Na de finale goedkeuring aldaar, wordt in Nederland tot uitkering overgegaan en kan het project starten.

Het project moet binnen het lopende Rotary jaar worden afgerond. Bij de afronding van het project wordt een Close Out Report ingediend ter verantwoording van de ontvangen Grant.