Meerjaren Beleidsplan 2019-2022

2 - 2 juli:

In het afgelopen clubjaar is een eerste Meerjarenbeleidsplan van ons district verschenen. Het is mij een groot genoegen om, mede namens Paul van Grevenstein (DGE) en Willie Palm (DGN), bij de start van het nieuwe Rotaryjaar, het nieuwe Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 te presenteren.

Ik zal hier graag bij de clubbezoeken en bij andere Rotary bijeenkomsten met jullie over in gesprek gaan.’

Josje Bootsma
District Gouverneur 2019-2020

 

Rotary Magazine!

1 - 30 september:Rotary Magazine

De meest recente digitale versie van het Rotary Magazine staat vanaf nu gepubliceerd onder 'Nieuws".

TIP: lees het Rotary Magazine m.b.v. een nieuwe app - Rotary Magazine NL