© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrief 2

Rotary International – Logos Download

Nieuwsbrief 2 Gouverneur

September 2021

VOORWOORD GOUVERNEUR

Er gebeurt veel in ons District. En landelijk. Dus is er weer veel te melden.

De vorige nieuwsbrief werd door sommige Rotarians wat lang gevonden. Wel, ik heb geluisterd naar deze mensen. Deze nieuwsbrief is dus nog langer.

Maar even serieus. Om ons heen, in onze clubs, het district, landelijk gebeurt er inderdaad veel en alles is de moeite van het vermelden waard.

Onze Internationaal President heeft ook veel te melden. Hij schrijft ook lange maandbrieven. Vandaar dat in deze nieuwsbrief hyperlinks te vinden zijn voor degenen die verder willen lezen. Het is aan de lezer zelf.

Het maandthema zoals dat in de ‘Calendar’ van Rotary.org te vinden is, is Basic Education and Literacy. Vorige maand was dat ledengroei, met het motto Each one bring one. Deze keer gaat de boodschap van Internationaal President Shekhar Mehta over scholing en geletterdheid. In deze nieuwsbrief is er op dit gebied een bijdrage van Jolien van der Marel.
Ook is er weer een bijdrage van een assistent- gouverneur, deze keer van Gert Verhoeven, van regio III en tot voor kort werkzaam als longarts . Hij vertelt welke impact Covid op hem heeft gehad als arts.

Ik wens jullie veel leesplezier!

NIJKERKDAG GEEFT INKIJK IN WERK ROTARY DOCTORS

Afbeelding met persoon, binnen, voedsel, jong

Automatisch gegenereerde beschrijvingVoor Rotary Doctors Nederland is de Nijkerkdag altijd het hoogtepunt van het jaar. Het is terugblikken en vooruitzien. De bijeenkomst heeft een hoog reüniegehalte, omdat veel uitgezonden medisch personeel elkaar graag weer ziet om de verbondenheid te voelen die bij uitzending naar verre landen is gegroeid. Maar het is ook een dag waarop nieuwe initiatieven worden gepresenteerd en besproken. Voor medisch geschoolden die overwegen om ruimte te maken voor een dankbare inzet in landen die onze ondersteuning bitter nodig hebben, is “Nijkerk” een uitgelezen gelegenheid om zich goed te oriënteren. Zaterdag 13 november worden zij met open armen ontvangen. Op de site rotarydoctors.nl staat meer over de aanmelding.

Rotary Doctors Nederland startte in 1994. Wat sindsdien is gepasseerd, was vastgelegd in 70 rommelige ordners. Dankzij het werk van een nijvere Rotarian zijn die teruggebracht tot 11 ordners en kan hij in Nijkerk een gestructureerde terugblik geven van wat er in een kwarteeuw op gezondheidsgebied is gepresteerd. Natuurlijk is er ook aandacht voor het tandheelkundige project in Ethiopië waar momenteel de eerste dental therapists worden afgeleverd. Met input van twee universiteiten is die aanpak zodanig opgezet, dat die nu eenvoudig kan worden gekopieerd. Het terugdringen van pillen door het aanleren van betere leefgewoonten om het groeiend aantal niet-overdraagbare ziektes terug te dringen, is ook een programmapunt. Tevens komt samenwerking van Rotary Doctors aan de orde met het instituut van Marianne Darwinkel, dat sinds 2012 aan de Keniaanse kust medische opleidingen verzorgt en de huisartseninzet van RDN in Kenia heeft geëvalueerd. Daaruit moet een sjabloon tevoorschijn komen dat ook elders kan worden neergelegd. De schakel via de Hanzehogeschool, die vanuit Groningen Marianne Darwinkel ondersteunt, biedt veel perspectief op nuttig werk.

KOM MET JE ROTARY CLUB IN ACTIE VOOR END POLIO NOW

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijvingDe End Polio Now tulpenactie 2021 is gestart. Het afgelopen jaar hebben veel Rotarians gezorgd dat een mooie bijdrage is geleverd aan het uitroeien van polio.
 
In één doosje zitten 25 tulpenbollen.
Een projectverpakking met 2.500 bollen is voldoende om 25 vierkante meter te beplanten.

In 2020 zijn totaal 12.767 doosjes en 23 projectverpakkingen (gelijk aan 2300 doosjes) gekocht.
Daarmee is de netto bijdrage dit jaar € 163.000,--.

Twee Nederlandse Rotary Districten doneerden ook nog € 20.000,--.

Met extra bijdragen vanuit het Rotary World Fund en de Bill & Melinda Gates Foundation zorgden onze End Polio Now tulpen voor ruim  € 579.000,-- aan middelen om de ziekte polio te bestrijden.

Daar zijn we trots op.
 
We willen doorgaan tot het doel, een wereld vrij van polio, is bereikt.

Help polio uit te roeien!
Bestel de End Polio Now tulpen hier: https://www.endpolionowtulp.nl/nl/assortiment

BASIC EDUCATION AND LITERACY

Maandbrief September 2021 van Shekhar Mehta

https://www.rotary.nl/.uc/i7ce2312b0102c80f8d0067777501a40d953dc751eef70701c44001d60080/lvtadq-sqex9wku7h12tjq.pngI am sure you are having an enriching experience as you Serve to Change Lives. One of the ways you can make the greatest change in a person’s life is to help them learn to read. Literacy opens up the world to us. It makes us better informed about life in our own communities and opens vistas another. Lees Meer.

LAAG- EN DIGITALE GELETTERDHEID

Afgelopen Rotary Magazine (augustus) stond in het teken van laag- en digitale geletterdheid. Willie Palm heeft mij toen gevraagd een stukje hierover te schrijven voor haar nieuwsbrief. Zelf ben ik actief op het gebied van laag en digitale geletterdheid vanuit mijn eigen bedrijf Marel Educatie.

Taal is essentieel om te kunnen integreren en mee te kunnen draaien in de maatschappij. Toch is er, in onze ervaring, een drempel om een cursus Nederlandse taal te volgen. Wij hebben toen in samenwerking met ’t Trefpunt en stichting Meredia uit Schiedam een naai atelier opgezet. Het idee was dat de statushouders niet alleen een nieuwe vaardigheid leren, maar ook met elkaar in het Nederlands het gesprek aan gingen. Per groep waren er 10 deelnemers en 3 vrijwilligers die helpen met het naaien en de taal.

Nu hadden we wel de volwassenen bereikt, maar we willen de kinderen ook ondersteunen. Thuis onderwijs was lastig de afgelopen maanden, omdat ouders op het gebied van taal niet konden helpen. De behoefte was er om de kinderen te helpen met het huiswerk dat ze van school kregen. Wij hebben toen een kinderkantoor opgezet. Op woensdagmiddag kwam er nu een groep kinderen van statushouders bij ons hun huiswerk maken en kregen hulp bij hun huiswerk waar nodig. Niet alleen op taal gebied, maar alle vakken. Was hun huiswerk klaar konden ze een boek pakken om te lezen of een taalspelletje samen doen. Het laatste half uurtje konden de kinderen vrij kiezen wat ze wilden doen. Doordat wij ook met digitale geletterdheid bezig zijn hebben wij verschillende materialen waar de kinderen kennis mee kunnen maken. Wij hebben verschillende lesprogramma’s waarin kinderen leren programmeren, kennis maken met nieuwe innovaties zoals het vliegen van een drone etc.

D:\Andre\OneDrive\Bureaublad\Willie Palm\Jolien Van Der Marel.jpg

Niet alleen zijn wij op deze manier bezig met de laaggeletterdheid, maar ook digitale geletterdheid en dan met name de mediawijsheid en media empowerment. Daarnaast start ik na de zomervakantie een basisschool om één keer per week les hierin te geven aan groep 3 t/m 8. Wij kunnen voor basisscholen ook lesprogramma’s op maat maken op gebied van wetenschap en technologie waar de digitale geletterdheid ook onder valt.

Bezoek vooral onze website voor meer informatie wat wij nog meer doen. www.mareleducatie.nl

Jolien van der Marel
Voorzitter Rotaryclub Schiedam

AG GERT VERHOEVEN OVER DE IMPACT VAN COVID-19 OP HEM ALS LONGARTS

De winters van 2020 en 2021 zouden ook voor mij anders verlopen dan verwacht. Als longartsen kennen wij de ritmes van de natuur, wat voor ons in de wintermaanden extra drukte betekende. Het is soms voorgekomen dat we in de winter werkdagen van 8 tot 21 uur hadden. We waren dus wel wat gewend. In deze koude maanden circuleren virussen en vinden hun gastheren, met lichte tot ernstige symptomen, tot overlijden als gevolg. Het is niet alleen het griepvirus (influenza), maar ook rhino-, adeno- en coronavirussen. De griep is berucht, en maakte bijvoorbeeld in de winter van 2017/2018 ongeveer 9000 dodelijke slachtoffers. De overige virussen veroorzaken ogenschijnlijk minder slachtoffers, maar onschuldig zijn ze niet. Zij zijn onder anderen de veroorzakers van longontstekingen en longaanvallen bij patiënten met astma of COPD. Dit wetende bereiden we er ons mentaal en fysiek op voor. In het najaar hebben we o.a. actie gevoerd om zo veel mogelijk medewerkers tot griepvaccinatie te bewegen. Verder houden we in de wintermaanden rekening met het plannen van activiteiten buiten het werk. Het plannen van de skivakanties is meestal de grootste uitdaging.

In januari 2020 begon ik aan mijn laatste werkzame jaar als longarts. In dat jaar kreeg ik volgens schema naast polikliniek de supervisie over de patiëntenzorg in de kliniek. Het zou een mooi jaar moeten worden met o.a. veel positieve aandacht voor patiënten, collega’s, verpleegkundigen en overige medewerkers. Dit keer niet té kritisch zijn. In jan/febr. 2020 waren er een paar opnames van patiënten met influenza, iets minder en later dan gewoonlijk. In februari kwamen de berichten over een SARS-like virus in China. Nu was er in ZO-Azië eerder een SARS-virus geweest, wat zich niet over de wereld verspreidde. Toen het virus opdook in Italië begonnen bij ons de alarmbellen te rinkelen. Samen met de internisten maakten wij plannen voor de opvang van patiënten met het corona-virus. Dit kwam helemaal in een stroomversnelling toen Limburg en Brabant werden getroffen. Reguliere zorg werd waar mogelijk uitgesteld, veel zorg werd online geleverd, protocollen voor onderzoek en behandeling werden gemaakt, artsen van overige specialismen werden ingeschakeld. Bij de eerste golf was er groot elan bij alle medewerkers in het ziekenhuis: overal Rotterdamse opgestroopte mouwen. In zekere zin was het een interessante ziekte want het daagde ons uit tot het nemen van beslissingen over diagnose, prognose en behandelingen. Griep behandelden wij symptomatisch, nl met zuurstof en koortsremmers. COVID hebben we behandeld met middelen die later als niet-werkzaam werden beoordeeld.

Dankzij een goede planning (waarbij de werkbelasting ook aandacht kreeg) en het inschakelen van extra personeel uit de andere specialismen, konden de normale werktijden worden gehandhaafd. Voor de ervaren werkbelasting heeft het zeker ook geholpen dat er vanuit de maatschappij steun werd betuigd voor ons werk. Ik heb het werk toen niet als belastend ervaren. Enkele sterfgevallen van jonge patiënten gaven uiteraard verdriet, frustratie en een zekere mate van ontreddering.

Tijdens de eerste golf werden naaste collega’s ziek, en je gaat je afvragen of en wanneer je zelf het slachtoffer wordt. Ik heb nooit griep gehad, had geen onderliggende ziekte en geen obesitas, maar toch. Nadat ik een eerste besmetting zonder gevolgen had doorstaan, groeide het vertrouwen, maar als professional dien je op je hoede te blijven en de juiste beschermingsmaatregelen te blijven nemen.

Na de eerste golf kwam er een opluchting, en met het beloop van eerdere griepepidemieën in het achterhoofd speculeerden we over of en wanneer er een tweede golf zou komen. Het viel dan ook tegen toen het virus niet geheel verdween en er volgende golven kwamen. Wat eerst als een korte sprint werd ervaren, werd een marathon. Het vergde veel van ons uithoudings- en doorzettingsvermogen. O.a. was er uitval van chronisch zieke medewerkers, en het enthousiasme van overige specialismen om bij te springen nam af. Hier tegenover stond dat we beter wisten hoe te (be)handelen, en inmiddels was er een goed landelijk systeem voor het spreiden van patiënten.

Midden in de laatste golf ben ik afgezwaaid (met pensioen gegaan). Ik gebruik expres niet “afscheid genomen” want dat was niet mogelijk. In kleine kring is er wel iets gedaan en van een aantal dierbare collega’s heb ik wel afscheid kunnen nemen. De vele reacties van (oud-)patiënten waren natuurlijk hartverwarmend, maar als geheel voelde het toch als een vertrek via de achterdeur. Na 40 jaar als arts te hebben gewerkt was een dergelijk afscheid niet wat ik gepland of verwacht had. En misschien was dit wel de grootste impact die COVID op mij heeft gehad.

STERRENKRACHT!

Sinds de jaren zestig is Houston de thuisbasis van missiecontrole voor het bemande ruimteprogramma van de Verenigde Staten en het trainingsprogramma voor astronauten. Wanneer je in de stad bent voor de Rotary International Convention, 4-8 juni, kun je meer te weten komen over die geschiedenis en de wetenschap van de ruimte in Space Center Houston, waar educatieve programma's en een museum te vinden zijn.

Onder de ruimtevaartuigen die je in de Starship Gallery vindt, bevinden zich: Faith 7, de laatste Mercury-capsule waarin Gordon Cooper in 1963 34 uur rond de aarde cirkelde; Gemini V, waarin Cooper en Pete Conrad in 1965 acht dagen in de ruimte doorbrachten als onderdeel van NASA's onderzoek naar een reis naar de maan; en de commandomodule van Apollo 17, de laatste Apollo-missie naar de maan. Je kunt ook de grootste publiekelijk getoonde verzameling maanstenen ter wereld zien.

De Astronaut Gallery biedt ruimtepakken, van drukpakken uit de jaren 60 tot een prototype dat is ontworpen voor een lang verblijf op de maan - of zelfs op Mars. In Independence Plaza kun je een replica-spaceshuttle verkennen die is gemonteerd op een vliegtuig dat shuttles van landingsplaatsen naar het Kennedy Space Center in Florida vervoerde.

Er is een galerij gewijd aan het International Space Station, het grootste bouwwerk dat in de ruimte is gebouwd, waar astronauten wetenschappelijk onderzoek blijven doen en zich voorbereiden op de volgende fase van verkenning van de ruimte. Je leert over de uitdagingen van het bezoeken van de rode planeet in de Mission Mars-tentoonstelling.

En de NASA Tram Tour is een must, die bezoekers naar de astronautentrainingsfaciliteiten en natuurlijk Mission Control brengt. Ga naar spacecenter.org/visitor-information voor meer informatie.

Lees meer en registreren: convention.rotary.org.

CULTURELE RIJKDOM

Afbeelding met binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving Of je nu aangetrokken bent tot klassieke kunst of hedendaags, fotografie of architectuur, Houston heeft een museum voor je. Plan tijdens de Rotary International Convention 2022 4-8 juni een dagtocht naar het museumdistrict van de stad: de 19 musea omvatten het Contemporary Arts Museum; de Menil Collection, een campus van 30 hectare met gratis en volledig toegankelijke galerijen; en Children's Museum Houston, een van de beste in zijn soort in de Verenigde Staten.

Lees verder op: rotary.nl/nieuws/nieuws/culturele-rijkdom

DEI COMMISSIE IS VAN START!

De Districtscommissie Diversity, Equity, Inclusion, afgekort DEI, is van start. Dit zijn de leden: Jonneke Klinkenberg, Districtsredacteur Rotary Magazine, Jurriaan van der Meijden, lid van Rotaryclub ’s Gravenhage Kijkduin, Mahnaz Taheri, lid van RC Delft , Marc Lariviere, RC Leiden AM, Renske Oldenboom, RC Delft en Wendy Hopmans RC Zuidplas. Mogelijk schuift ook Ilya Shcharbitski, Rotaract Scheveningen en lid van het bestuur van Rotaract aan. Willie Palm en Manja van de Plasse maken q.q. deel uit van de commissie.

Board of Directors strengthens Rotary’s Diversity, Equity, and Inclusion Statement | My Rotary

ALS JE HET KAN DROMEN, KUN JE HET WAARMAKEN

Afbeelding met person, kostuum, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijvingMalala Yousafzai is een jonge Pakistaanse activiste voor de opvoeding van meisjes en vrouwen. Als tiener sprak Malala, die de wereld bij haar voornaam kent, zich moedig uit voor de rechten van meisjes om te leren. Extremisten in haar land waren het niet eens met Malala en ze werd neergeschoten door een Taliban-schutter op weg naar huis van school.

Maar de aanval weerhield haar er niet van; het maakte haar meer vastberaden. Zodra ze hersteld was, hervatte ze haar missie van onderwijsactivisme. Tegenwoordig ondersteunt het Malala Fonds onderwijs via projecten over de hele wereld.

Lees verder: rotary.nl/nieuws/nieuws/als-je-het-kan-dromen

AANMELDEN ROTARY VLIELANDKAMP 2022 START OP 1 DECEMBER A.S.

Afbeelding met lucht, buiten, strand, grond

Automatisch gegenereerde beschrijvingAl sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp ieder jaar het vakantiekamp voor kinderen die niet met vakantie kunnen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële nood of gezinsomstandigheden. Na een onderbreking wegens corona in 2020, kon dit jaar de draad weer worden opgepakt. Maar niet zonder een aantal extra veiligheidsmaatregelen en een uiterst zorgvuldige voorbereiding. Want de veiligheid van de kinderen, de leiding en de Rotarians die de kinderen brengen en ophalen was topprioriteit. Toch is de organisatie erin geslaagd om de deelnemertjes, in een zorgvuldig gecreëerde ‘kampbubbel’, een unieke en coronavrije vakantie te laten beleven.

Meer informatie op www.rotary.nl/vlielandkamp.

GOUVERNEURSBORREL

Op 5 september vond Op Slot Oud Poelgeest in Oegstgeest de Gouverneursborrel plaats, waarvoor de leden van het stichtingsbestuur, de Districtsstaf én alle voorzitters van dit clubjaar waren uitgenodigd. Vooraf aan de borrel was het mogelijk een kleine rondleiding te volgen op het kasteel, verzorgd door Ivar Svensson, advocaat en secretaris in het bestuur van de Stichting Erfgoed Oud Poelgeest. Behalve advocaat is hij ook archeoloog. Hij wist véél te vertellen, o.a. over wat Jan Wolkers , geboren in Oegstgeest.Na de rondleiding volgde een zeer geanimeerde borrel op het terras aansluitend aan de kasteelbar, boven het water. Tijdens deze borrel ontving Josje Bootsma, onze PDG, van Harriëtte Verwey een chevron voor aan haar PHF speld te bevestigen plus een oorkonde, omdat zij is toegetreden tot de Paul Harris Society. Aan mij de eer aan Josje de chevron te overhandigen. Wat is de Paul Harris Society? Dit zegt de website van Rotary.org:

https://my-cms.rotary.org/en/document/paul-harris-society-frequently-asked-questions

Het was een goed bezochte borrel, enkelen kwamen wat later, omdat Max Verstappen zijn fantastische race reed en natuurlijk won! Al met al een heel plezierige bijeenkomst, na lange tijd weer een fysieke, en met het mooie weer en de goede sfeer is deze borrel een geslaagd evenement te noemen!

Agenda

Bijzondere data

Rotary GETS en Institute

14 t/m 19 september 2021, Praag

Landelijke AG training Woudschoten

2 oktober 2021

RYLA

22-23-24 oktober 2021

District Grants en pitches Delta Hotel Vlaardingen

4 november 2021

Pets en Assembly, De Baak Noordwijk

18 en 19 Maart 2022

 

 

 

 

 

 

Deze maandbrief is gestuurd aan alle Rotarians in District 1600 RI

met een e-mailadres, zoals opgenomen in LeAd2

Klik hier voor samenstelling Districtsstaf

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? Hier staat de online versie.

E-mail: dg2021-2022@rotary-d1600.nl

Telefoon 06 - 51399704