© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wendy Boog 2023-2024

Mijn naam is Wendy Boog.

Ik ben gouverneur 2023 -2024 en lid van Rotaryclub Zuidplas, dat in het Groene Hart én bijna 7 meter onder NAP ligt. Leven onder de zeespiegel is een actueel thema in ons district; de studie watermanagement in samenwerking met de IHE Delft is een bewezen succesvol project van Rotary.

Oók ben ik dit jaar voorzitter van Rotaryclub Zuidplas en we zetten ons met het meerjarenproject Window to the World in voor kansengelijkheid voor jongeren in Zuidplas.

Als bestuurder en adviseur in de gezondheidszorg, sta ik organisaties bij om voor hun cliënten van meerwaarde te zijn en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Zelf heb ik in de afgelopen twee decennia verschillende zorgorganisaties opgericht en uitgebouwd en ook weer overgedragen om steeds meer impact te hebben in de (positieve) gezondheid van mensen.

Jonge mensen met een kwetsbare positie in onze maatschappij mogen rekenen op mijn aandacht. Want opgroeien met problemen op het gebied van je fysieke of mentale gezondheid, levert vroeg of laat problemen op in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Ik zet mij ook in voor diversiteit bij Rotary en dan heb ik het niet alleen over de verschillende classificaties van Rotarians. Ook leeftijd, geaardheid, opleidingsniveau en achtergrond, evenals een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen zou in iedere club een afspiegeling van onze maatschappij moeten zijn. Dit doel draagt zeker ook bij aan het verbeteren van het imago van Rotary en daarmee een belangrijke stap in toekomstbestendig zijn.

Mooi aan Rotary is daarbij fellowship; de vriendschap en gastvrijheid werkt in ons voordeel: Bij Rotary voelt iedereen zich thuis!

We zijn ons bewust dat lid zijn van Rotary een voorrecht is. Samen de wereld een beetje mooier maken terwijl we genieten van goed gezelschap en de betrokkenheid bij elkaar. Met regelmaat stellen we ons waar het Rotary aangaat, echter bescheiden op en blijven we daardoor vrijwel onzichtbaar voor de buitenwereld. Ik ben van mening dat in ons land -gegeven de grote maatschappelijke dilemma’s die spelen- Rotaryclubs van meer waarde en meer zichtbaar kunnen zijn. Dus ook in D1600!

Ik ga met vertrouwen mijn opleidingstraject tot gouverneur beginnen en ben heel benieuwd wat er leeft in onze clubs. Daartoe stel ik alvast een vraag: Wat is jouw meerwaarde voor Rotary?

Graag tot ziens bij Rotary!

Hartelijke groeten,

Wendy Boog