© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vocational service, wat is dat?

Vocational service, wat is dat?

Het unieke van Rotary is dat elk lid een beroep (“vocation”) vertegenwoordigt. Vocational service betreft hoe ieders beroep ingezet kan worden voor het welzijn van allen. De (internationale) 4-waytest en gedragscode bieden concrete handvatten voor ethische vragen bij elk beroep, een morele standaard waaraan leden zichzelf en anderen kunnen spiegelen.

·

De verschillende (voormalige) beroepsbeoefenaars zetten hun kennis en ervaring in als dienstbetoon (service) in en vanuit de club.

·

In de club biedt de diversiteit aan beroepen een verrijking van ieder lid afzonderlijk.

·

Naar buiten toe, bijvoorbeeld bij maatschappelijke projecten, vormen al die beroepskrachten samen een bron van inhoudelijke en Vocational service, wat is dat?

·

praktische waarde.

Vocational service vormt zo het kloppend hart van Rotary, ook wel genoemd ‘de ziel’ van de service die een Rotarian wil bieden.

C:\Users\André\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Vocationallogo.jpgDe districtscommissie ondersteunt de clubs om met dit onderwerp aan de slag te gaan.

Rotary heeft met zijn diversiteit aan beroepen veel in huis, maar weten we ook wat we allemaal in huis hebben?

Er is een scala aan mogelijkheden om aan het werk te gaan, juist met die diversiteit aan beroepen, zoals:

·

Beroepspraatjes, bedrijfsbezoeken, lezingen over thema’s

·

Beroepenvoorlichting, sollicitatieondersteuning, stageplaatsen organiseren

·

Morele dilemma’s bespreken, dilemmadiscussies, bijvoorbeeld als Lagerhuisdebat of stellingenspel

·

Meewerken aan JobRotary, Rotary Doctors of PUM (Project Uitzending Managers

De districtscommissie organiseert in aanvulling hierop workshops over Diversiteit in leeftijd, Diversiteit en inclusie, Omgaan met culturele verschillen en omgaan met morele dilemma’s - Toets je intuïtie. Alle workshops kunnen op maat worden gemaakt voor de club en kunnen (ook) tijdens een clubbijeenkomst worden georganiseerd. Maar de basisworkshops nemen ca. 2,5 uur in beslag.

Klik hier voor een overzicht van de aangeboden workshops (link)

We komen graag bij u langs voor het geven van workshops en/of adviezen,

Districtscommissie Vocational Service D1600 klik hier

Nov 2017