© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

december 2023

Afbeelding met tekst, Menselijk gezicht, bril, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Van de Gouverneur

Beste Rotarians en Rotaractors,

December is de maand van ziektepreventie en -behandeling…

Wat doet jouw club voor deze ‘area of focus’?

Topprioriteit van Rotary is de uitroeiing van polio (eradiction). Ieder jaar (ver)kopen we, naast directe donatie, de ‘End Polio Now tulpenbollen’ om dit belangrijke Rotarydoel te steunen. Daarnaast zijn er zijn nog veel meer acties van en door Rotarians die ook belangrijk zijn.

Clubs ondersteunen direct door gezondheidsklinieken en trainingsfaciliteiten in onderontwikkelde landen op te zetten en te ondersteunen. Voorbeeld is Motalib Weijers, lid van RC Uden, die een kliniek heeft opgezet in Bangladesh. In deze video vertelt hij er uitgebreid over. Ook een belangrijk Rotary-onderdeel is Rotary Doctors; zij brengen medische zorg in ontwikkelingsgebieden waar de toegankelijkheid beperkt is.

Kijk eens welke rol jouw club zou kunnen spelen in ziektepreventie en -behandeling in eigen land of in het buitenland. Denk ook na over aanvragen van een Global Grant als je een gezondheidsproject in het buitenland wilt ondersteunen.

MET SPOED GEVRAAGD: gastgezinnen voor jaarkinderen, met name voor de clubs Roosendaal, Dordrecht en Breda.

Projecten met jongeren zijn altijd heel inspirerend voor iedere Rotaryclub. Of het nu gaat om jeugduitwisselingen, vakantiekampen, Interact of andere vormen. Het geeft de club heel veel energie.

Op dit moment is Thijs Kaas, lid van RC Roosendaal, onze tijdelijke Districts Jeugdcommissaris.
Hij doet een dringende oproep aan clubs voor het plaatsen van jongeren. Lees zijn oproep en neem contact met hem op via djc@rotary-d1610.nl of bel hem op 06 – 512 22 14.

Midden-Oosten conflict

De oorlog tussen Hamas en Israël zorgt voor veel dubbele gevoelens en discussies.

Er komen vragen vanuit clubs of en hoe we iets kunnen betekenen voor de twee volkeren die betrokken zijn in dit verschrikkelijke conflict. Rotary International heeft een statement uitgebracht dat handvatten kan bieden voor de vraag: hoe kunnen wij helpen? Mocht er behoefte zijn aan verdere ondersteuning vanuit het district dan horen of lezen wij dat graag.

De maand december is de donkerste wintermaand van het jaar en tegelijk de meest feestelijke. Juist de korte donkere dagen maken feestdagen knus en gezellig. Dat is helaas niet voor iedereen zo. Juist voor eenzame mensen en hen die een naaste verloren hebben, zijn dit moeilijke dagen. Heel mooi is het te horen hoeveel clubs een kerstdiner organiseren voor medemensen die het minder goed hebben. Kijk ook om je heen of je clubgenoot of je buurvrouw misschien een extra arm om de schouders nodig heeft.

Wens jullie hele fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling!

“The Rotary way is to light a candle. I light one, you light one, 1.4 million Rotarians light one. Together, we light up the world.”


Anja Rijlaarsdam
Gouverneur 2023-2024 D1610

Afbeelding met kaars, was, Kaarshouder, Amber

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met tekst, Multimediasoftware, schermopname, video

Automatisch gegenereerde beschrijving

Verslag van het TRF-seminar in Antwerpen

In Antwerpen is door de Vlaamssprekende districten van België op 25 november 2023 een hele mooie dag georganiseerd in prachtige oude gebouwen van de Universiteit van Antwerpen.

Zeer boeiende sprekers hebben hun kennis gedeeld rondom de 7e ‘area of focus:’ leefmilieu.

Sprekers zoals programmamanager WWF: Celine De Caluwé (Directeur Good Planet), Jo van de Cauwenberge (Directeur van het Europees Milieu agentschap) en Hans Bruyninckx vertelden hoe noodzakelijk het is om niet meer af te wachten, maar vanaf gisteren al vergaande maatregelen te nemen en te stimuleren om ervoor te zorgen dat er ook voor de toekomstige generaties nog een leefbare aarde is. Iedere Rotaryclub en Rotarian kan hieraan bijdragen.

Bart van Meerbergen (Hoofd Operations in Vaccinopolis) gaf ons een inkijkje in de ontwikkelingen rondom verbeteringen van het poliovaccin en Anette Lowert liet zien dat ook de acties rondom End Polio Now invloed hebben op ons Leefmilieu.

Tot slot van de dag werd er nog aandacht besteed aan de Paul Harris Society. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Afbeelding met tekst, wiel, Landvoertuig, panorama

Automatisch gegenereerde beschrijving

Estafette in district 1610 en de Grande Finale op 16 december 2023

Op 11 november 2023 is in Strijen de bakfiets overgedragen van district 1600 Zuid-Holland aan ons district.

Er zijn sindsdien prachtige acties opgezet rondom de route. Heel veel clubs zijn enthousiast over de samenwerking en willen daarmee verder. Als een rode draad loopt de 7e ‘area of focus’ leefmilieu door de route. De foto’s spreken voor zich.

En dan komt op 13 december 2023 de bakfiets via Middelburg aan in Vlissingen, mét de gouden schep, om vervolgens op 16 december in Sluiskil te starten met het planten van het voedselbos. Maar liefst 3,5 ha mogen we beplanten om de inwoners van Sluiskil een prachtige plek te bieden om te plukken en te oogsten. Na het aanplanten gaan we naar Hulst voor een concert in de basiliek en we sluiten de 100-jarige viering af met een walking diner met muziek.

De kaarten voor het walking diner zijn uitverkocht, maar wie wil kan naar het planten van het voedselbos en het concert komen van 14.00 tot 20.00 uur. Dit is gratis. Wel graag aanmelden via gouv2023-2024@rotary-d1610.nl.

Gouverneur(s) gezocht

Afbeelding met Menselijk gezicht, glimlach, vrouw, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ben jij enthousiast en wil je graag gouverneur worden van district 1610? Stuur dan een motivatiebrief vóór eind november 2023 aan de voorzitter van de districtsnominatiecommissie. Twijfel je nog, heb je vragen of wil je graag ervaringen horen van een (oud-)gouverneur? Je kunt de huidige gouverneur Anja Rijlaarsdam of één van de oud-gouverneurs altijd benaderen voor antwoorden of een oriënterend gesprek over wat de functie inhoudt. Vanaf december 2023 zullen vervolgens gesprekken plaatsvinden met de leden van de 'adviescommissie nieuwe DG'.

Afbeelding met tekst, handschrift, whiteboard, menu

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vocational Service?? Moeilijk, moeilijk…

Is het echt zo’n moeilijk begrip? Met elementen als professie, ethiek, integer en dienstbaar? Hoe kunnen we daar in de club op praktische wijze invulling aan geven?

Binnen Rotary staat ons beroep centraal als middel om de maatschappij te dienen. Kijk de eigen clubstatuten er maar eens op na. Vocational service en ons classificatiesysteem doen Rotary juist verschillen van andere serviceclubs. Deze basis mogen we nooit verwaarlozen. We zullen er binnen de club steeds handen en voeten aan moeten geven.

Laat de districtscommissie ‘Vocational Service’ je daarbij helpen! Met het sturen van informatie, zoals praktische manuals, handleidingen en voorbeelden. Of door eens een presentatie op de club te geven, vol tips om mee aan de slag te gaan. Of door een workshop te organiseren tijdens de clubavond. De mogelijkheden zijn legio. Neem daarvoor contact op met de commissie via peter.de.waard@outlook.com.

INSPIRATIE UIT ONS DISTRICT

Afbeelding met kleding, persoon, person, pak

Automatisch gegenereerde beschrijving

Rotaryclubs ‘Noord en Merwede’ en ‘Alblasserwaard’ dragen samen de estafettebakfiets over aan Rotaryclub Sliedrecht, op weg naar het Voedselbos in Terneuzen!

De Rotary-bakfiets, die in het kader van het 100-jarig bestaan van Amsterdam naar Hulst onderweg is, is aangekomen in ons District. Rotary vraagt met de viering van haar bestaansmijlpaal aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering om bij te dragen aan een betere wereld, door het belang van bomen en bossen voor ons klimaat en onze gezondheid te benadrukken. 

‘Rotaryclub Noord en Merwede’ gaf de bakfiets, die uit Dordrecht kwam, op 15 november door aan Rotaryclub Alblasserwaard in Bleskensgraaf. Wethouder Marten Japenga (Alblasserdam), die onder andere duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, stond in zijn toespraak stil bij het milieubelang en gaf de gouden schep door aan burgemeester Dirk Heijkoop (Hardinxveld-Giessendam) en wethouder Jan Lock van Molenlanden. Wethouder Lock nam daarbij in Bleskensgraaf drie boompjes in ontvangst om in het komende voedselbos te planten. De fietstochten verliepen prima mede door het goede weer en windje mee.

Afbeelding met persoon, kleding, buitenshuis, Zichtbaarheidskleding

Automatisch gegenereerde beschrijving

50 kilo pepernoten voor Voedselbank Sliedrecht

Rotary Sliedrecht en bakkerij Soeteman hebben zaterdagmorgen 18 november 2023 zo’n 50 kilo pepernoten en kruidnootjes aan Voedselbank Sliedrecht overhandigd. Dit initiatief van de Rotary is ter ere van het 100-jarige bestaan van de Rotary in Nederland.

De leden van Rotary Sliedrecht e.o. zijn ondernemers en slaan de handen ineen om iets terug te doen voor de samenleving vanuit hun beroep en betrokkenheid daarbij. Daartoe heeft de club eerder initiatief genomen voor het tweejaarlijkse Baggerfestival en organiseert zij als fundraisers onder andere een jaarlijkse wijnactie. Met een knipoog naar de intocht van Sinterklaas, besloot de Rotary samen met Soeteman wat lekkers te regelen voor de cliënten van de voedselbank om ze zo toch een feestelijk gevoel te bezorgen bij deze bijzondere dagen.

Afbeelding met buitenshuis, gras, Landvoertuig, auto

Automatisch gegenereerde beschrijving

Oosterhoutse Rotaryclubs en RC Gilze Rijen en Dongevallei vieren ‘100 jaar Rotary in Nederland’

Zaterdag 25 november jl. kwam de estafette – samen met een duofiets van Fietsmaatjes Oosterhout - aan bij het Inspiratielab in Oosterhout. Deze laagdrempelige inloopplek, in één van de hallen op het Galvanitasterrein, is een burgerinitiatief om de mentale gezondheid van jongeren in Oosterhout te verbeteren. Mentale gezondheid, vooral onder jongeren, is wereldwijd één van de grootste uitdagingen in dit decennium.

In aanwezigheid van Assistent-Gouverneur Ad Kroft namen de voorzitters van de rotaryclubs Oosterhout-Regio, Oosterhout-Centrum, Oosterhout-de Warande en Gilze-Rijen en Dongevallei gezamenlijk de gouden estafetteschep over. Passend bij het thema ‘leefmilieu’ vroegen de gezamenlijke rotaryclubs aandacht voor het initiatief ZAPpers. ‘Zwerf Afval Pakkers’ zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een schone leefomgeving door zwerfaval aan te pakken. Daarom hielpen zaterdag ruim 30 Rotarians mee om de gemeente Oosterhout een stukje schoner en leefbaarder te maken. Aan het einde van de middag mocht ‘Oosterhout Duurzaam’ een donatie in ontvangst nemen om op 9 maart 2024 tijdens de Nationale Boomplantdag gratis boompjes uit te delen aan inwoners in de gemeente.

Afbeelding met persoon, kleding, Dans, buitenshuis

Automatisch gegenereerde beschrijving

Gorcumse Rotaryclubs vieren 100 jaar Rotary met Sinterklaas speelgoedactie

Op zaterdag 18 november 2023 kwam de bakfiets om 12.00 uur vanuit Sliedrecht in Gorinchem aan. Op de bijzondere locatie in het gebouw de Rotonde aan Spijksedijk namen beide Rotaryclubs uit Gorinchem de bakfiets en het estafettestokje feestelijk in ontvangst van Rotary Sliedrecht voor een emissieloze ‘Rotary 100 jaar estafette’. Na een korte lunch en toespraak van gouverneur Anja Rijlaarsdam vertrokken beide clubs uit Gorinchem. Onderweg had de opvallende stoet met bakfiets, fietsende pieten en bezemwagen veel bekijks en bereikten we rond 14.00 uur Rotary Leerdam. Behalve de bakfiets en de gouden spade overhandigden de Gorcumse clubs aan Rotary Leerdam een aantal zakken met ingezameld speelgoed ten bate van kinderen met een smalle beurs. Rotary Gorinchem en Gorinchem-Merwede ondersteunen op deze wijze met veel enthousiasme zowel de landelijke campagne als het lokale goede doel!

Tulpenbollen voor de speeltuin

Speeltuin Scheldekwartier zal er in het voorjaar nog mooier uitzien! Een aantal leden van RC Vlissingen trotseerden het slechte weer en plantten op 25 november 6.000 tulpenbollen om daarmee ook de aandacht op End Polio Now te vestigen.

Afbeelding met fles, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Best practise Global Grant Leerdam

Waterfilters in Ethiopië
Sinds 2003 heeft RC Leerdam contact met het Garrett Tehadiso Mahber Hospital nabij Butajira in Ethiopië. Naast specialisatie van blindheidsbestrijding (Trachoom), richt het hospitaal zich met name onder meer op behandeling van epilepsie, NKO zorg, rehabilitatie van polioverlamming en het beschikbaar stellen van schoon (drink) water, zijnde één van de belangrijkste ‘Sustainable Development Goals’ en aandachtspunt van Rotary International.
Vanaf 2005 heeft de Rotaryclub zich in toenemende mate toegelegd op ondersteuning van het hospitaal bij de bestrijding van blindheid en de aanleg van waterputten in het landelijk Silti district nabij Butajira. Een verzorgingsgebied van > 1 miljoen mensen. In de jaren daarna zijn wij in contact gekomen met het Nederlandse bedrijf Basic Water Needs, dat de ‘Tulip Water Filter’ op de markt bracht. Met deze filter kan verontreinigd water voor huishoudelijk gebruik eenvoudig worden gefilterd.

Voor de uitvoering en continuïteit van projecten is geld nodig. RC Leerdam heeft in 2018 het eerste project ‘Waterfilters in Ethiopië’ opgezet en daarvoor een verzoek gedaan om in aanmerking te komen van een District Grant en Global. En dat is gelukt!

Het netto te besteden bedrag voor Project 1 bedroeg $ 128.113. Hiervoor zijn in totaal 5.325 waterfilters aangeschaft en door getrainde medewerkers van het hospitaal onder de bevolking aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen in het Silti district binnen twee jaar gedistribueerd.

In 2020 is door RC Leerdam Project 2 ‘Waterfilters in Ethiopië’ opgezet, waarvoor wederom een District Grant en een Global Grant zijn aangevraagd en toegekend. Voor dit project bedroeg het netto te besteden bedrag $ 124.825. Hiervoor zijn in totaal 6.150 waterfilters aangeschaft en gedistribueerd.

Beurs € 2000,- voor Waterstudent Hogeschool Zeeland

Onlangs kreeg HZ student Pascal Asemota een beurs van de Vlissingse Rotary overhandigd, en werd duidelijk hoeveel zulke steun kan schelen. Pascal vertelde over de grote droogte in Noord-Nigeria, overstroming in andere delen en zijn voornemen om daar nou net wat aan te willen doen. Juist daarvoor kwam hij naar Nederland, het land dat zoveel weet van water.

Hoe waardevol het zou zijn als de Rotary zich nog meer, via het onderwijs, verbindt aan het thema Water en het versterken van aandacht ervoor.

Afbeelding met persoon, kleding, buitenshuis, parade

Automatisch gegenereerde beschrijving

NOG MEER SANTA RUNS!

16 december - RC Gorinchem
Na de landelijke Sinterklaasintocht komen nu 1000 Santa’s naar Gorinchem. Op 16 december 2023 organiseert Rotaryclub Gorinchem weer de Rotary Santarun. De opbrengst gaat naar landelijke (Nierstichting) en lokale doelen.

16 december - RC Middelburg
Santa Run Middelburg wordt voor de 3e keer georganiseerd om geld in te zamelen een lokaal goed doel. Dit jaar is dat Stichting Leergeld. De editie van dit jaar heeft een primeur: de eerste echte Xmas Party met de wereldberoemde DJ Bert van Leerdam.

16 december - RC Oosterhout
Santa Run Oosterhout wordt elk jaar georganiseerd om geld in te zamelen voor lokale goede doelen. Dit jaar zijn dat: Inloophuis Poppy’s, Wensboom Oosterhout, Senioren Collectief Oosterhout, VV SCO, EOC Turn Gym Twirl, Dorpsmaaltijd Teteringen, Voetbalvereniging Irene ‘58 en musicalvereniging Con Brio.

What’s going to happen in D1610…

16 december 2023 | Afsluiting 100 jaar Rotary in Nederland

12 – 14 april 2024 | RYLA

 

Afbeelding met Lettertype, Graphics, grafische vormgeving, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met Lettertype, Graphics, logo, tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Wist je dat we met ons district ook actief zijn op LinkedIn en Facebook? Klik op bovenstaande logo’s, volg ons en blijf op de hoogte van nieuws en activiteiten van andere Rotaryclubs uit ons district.

 

“Right now, there is someone you know in the Rotary world — in your club, from a project you’ve worked on, in a Rotary Fellowship or Rotary Action Group — who could use a little more of your time and attention. Rotary is this great gift of global friendship, and that also means being there for each other” - Gordon R. MacInally, President of Rotary International 2023-2024

 

(c)2023 | Deze maandbrief is een uitgave vanuit Rotary Nederland District 1610. Wilt u kopij inleveren voor een toekomstige nieuwsbrief, klik dan hier. Wilt u uw aankomende evenement communiceren, klik dan hier