Global Grants: alle info

Hoe dien ik een projectvoorstel voor een Global Grant in?
Powerpoint Presentatie
Global Grant, adviezen bij de start
voordat u aan een Global Grant begint
Begin met het goed doornemen van ‘Global Grants, adviezen bij de start’. In dit document staan de ervaringen van andere Rotarians voor een succesvol indienen van een voorstel voor een Global Grant. Een belangrijk advies hierbij is het aanvragen van een ‘preliminary review’ door de Rotary Foundation in Evanston. Contactgegevens staan ook in dit documenten.
Stel vervolgens gerust vragen aan Bart Muller, voorzitter van de Rotary Foundation Commissie, of aan Tom Dijkhuis, penningmeester van de Rotary Foundation commissie. Wij zijn er voor om u te helpen.
Bart Muller: samuller@planet.nl
Tom Dijkhuis: t.v.m.e.dijkhuis@gmail.com
Guide to Global Grants
In deze gids staan alle belangrijke aanwijzingen voor het ontwikkelen van een projectvoorstel.
Rotary Grants staff contact sheet
Rotary grants staff members are available to answer your questions.
Area of Focus beleid
Dit document is zeer belangrijk bij het indienen van een projectvoorstel. Per 'area of focus' staat aangegeven waaraan het projectvoorstel dient te voldoen.
Advies: bepaal eerst de 'area of focus' van het project en kies slechts één 'area of focus'. Kies de belangrijkste, want voor iedere area of focus die wordt gekozen, moet ook verantwoording worden afgelegd.
community assessment tools én
community assessment results
Starting 1 July 2018, any club or district that applies for a global grant to support a humanitarian project or a vocational training team must first conduct a community assessment and submit the completed results form with its global grant application in the Grant Center.
De informatie over de ‘community assessment tools’ en het resultatenformulier kan gedownload worden door aanklikken op de titels hierboven.
How to use the Grant Center (updated september 2020)
Uitleg over de Grant Application Tool.
The Grant Center is the place to go for everything you need to do online for your Rotary Foundation grants, and it keeps all of Rotary’s grant-related resources handy for you. This guide will show you how to use it to navigate the updated system and apply for a global grant.
Global Grant word template (download)
Hulpmiddel voordat het Global Grant project-voorstel wordt ingevoerd bij de Grant Center.
Global Grant voorbeeld
Door op de titel te drukken krijgt u een voorbeeld van een goedgekeurde Global Grant.
Andere voorbeelden kunnen op rotary.org gevonden worden. Dat gaat als volgt: log in bij rotary.org >The Rotary Foundation > Grant Center > Grant Search (helemaal rechtsboven) > klik alle area of focus aan > klik op 'filter': op het scherm verschijnen alle lopende Global Grants van ons district. U heeft op deze manier enkele goede voorbeelden van een projectvoorstel.
Six steps to sustainability
Sustainability means different things to different organizations. For Rotary, sustainability means providing long-term solutions to community needs that the beneficiaries can maintain after grant funding ends. Here are six steps that can make your project sustainable.
Global Grant Calculator
Gebruik deze calculator voor uw financiële planning van een Global Grant. Deze calculator berekent automatisch de hoogte van de Global Grant. De getallen dienen als voorbeeld en kunnen verwijderd worden.
Toekenning van een DDF-bijdrage is uitsluitend voorbehouden aan de TRF-commissie D1610. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met de beschikbare gelden nu en in de toekomst, het gestelde doel in relatie tot de speerpunten van Rotary, de ontwikkeling van de minder bedeelde wereld.
Global Grant monitoring and evaluation plan supplement
Dit supplement geeft aanwijzingen per 'area of focus' voor monitoring en evaluatie. Handig bij het indienen van een projectvoorstel.
Een internationaal project is lastig te vinden?
Veel clubs zouden graag eens een mooi internationaal hulpproject willen doen. Probeer eens de site door op de titel te klikken. Bij Global Grants vindt u diverse projecten. Bepaal van te voren welke 'area of focus' de meeste interesse heeft van uw club.
Verschil tussen service-project en fundraising activiteit
Rotary grants terms & conditions (updated september 2020)
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het district, dient er minimaal drie keer gedoneerd te zijn aan het Annual Fund in de vier jaar voorafgaand aan de start van het proces.
Bij een District Grant is de peildatum 1 juli, zie ‘Voorwaarden voor het verlenen van een District Grant’ onder B.
Bij het indienen van een projectvoorstel voor een Global Grant dient minimaal drie jaar gedoneerd te zijn aan het Annual Fund tussen ‘Date Created’ (zie Grant Application Tool op Rotary.org) en de vier jaar daarvoor. Zie verder de Terms & Conditions.
Memorandum of Understanding
cooperating organization memorandum of understanding
MoU voor de samenwerking tussen Host Partner, International Partner en zo nodig Cooperating Organization
zes Area's of Focus
10 ways to improve your global grant application