© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Functieverdeling 2011-2012

Avenues en Commissies


Rotaryclub Duiven 2011-2012

Versie 18.08.11

Bestuur 2011
Voorzitter: Jan Lourens
Ink VZ: Hans Willems, clubservice
Oud VZ: Charlotte van Zuijlen , community service
Secretaris: Sylvia Verhaar
Penningmeester: Edwin Schrijver

John Olie/Harry Wickerhoff: international service

Marriëtte van Dorst: vocational service

Annet van Rijswijk: new generation

AVENUE 1
Clubservice
Al datgene, wat het goed functioneren van een club bevordert in de ruimste zin. Goede onderlinge verstandhouding en vriendschap, maar ook ondermeer een goed programma, trouwe opkomst, persoonlijke inzet, functievervulling, enz. behoren tot clubservice.

Hans Willems (vz)

Organisatie clubzaken, afstemming met andere avenues

Commissie ledenbeleid (nieuwe leden, mentorschap)

Max Miltenburg (vz)

Hans Mentink
Hein Klein Schiphorst

Edwin Schrijver

Marcel Ritt

Sylvia Verhaar

Kascommissie

Rene Uffing (vz)
Geert Huisman

Commissie van orde

Han Weber

Annet van Rijswijk (plv.)

Programmacommissie

Arjan ter Bogt(vz)
Paola Peters

Theo Peters

Marie-José van Hekke-Timmermans

Reader

Stoni Scheurer

Lief en leed

Han Weber

Running Dinner

Hein Klein Schiphorst
Cees Hommes

Schruns ski vakantie

Han Weber

Website

Erik Brouwer

AVENUE 2
Vocational Service
Uitgangspunt is hier de vraag : hoe kan ik het ideaal van Rotary in mijn werk of andere activiteiten bevorderen? Hiertoe behoort het stimuleren en toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificatie in de club herkenbaar wordt.

Marriëtte van Dorst(vz)

Avondje van 6

Steven Krol (vz)

Geert Huisman

Beroepspraatje

Programmacommissie (Arjan, Paola, Theo en Marie-José) zie clubservice

Levensbericht

Harrie Wickerhoff
Stoni Schreurer

Jobrotary

Ype Boersma (vz)

Peter Coolen
Marion van den Brink

Ryla

Peter Coolen

AVENUE 3
Community Service

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel financieel als daadwerkelijk, zo mogelijk in samenwerking met bestaande organisaties. Vaak fungeert Rotary als locale inspirator en motor; is een project eenmaal gestart dan wordt de verdere uitvoering, indien mogelijk aan de desbetreffende organisatie overgelaten.

Charlotte van Zuijlen (vz)

Stichting Kerstmarkt
(in samenwerking met Lions Duiven)

Rob Vissers (vz) en Andre Contant stichtingsbestuur
Voorlopig voor organisatie:

Arjan ter Bogt
René Uffing
Peter Coolen
Steven Krol (curling)

ROFO

Ype Boersma (vz)

Public relations

Léon Lucas (vz)

Goede doelen, Wandelen voor Water

Charlotte van Zuijlen (vz)

Andries Haan

Léon Lucas

Rene Uffing

Jan Ummenthum
Theo Peters

Jan Willem Ruskamp

Shelterbox Challenge 3 en 4 september

Commissie goede doelen

AVENUE 4
International Service

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs, etc etc

John Olie (vz)Engeland

Harrie Wickerhoff (Duitsland)

Contacten zusterclubs

John Olie (vz) Engeland

Harrie Wickerhof (Duitsland)
(afstemming met reader en secretaris)

Watercommissie

Stoni Schreurer (vz)

Willemijn van Neerbos

Deelname 25 jarig bestaan Coventry-Phoenix

John Olie

Internationaal jeugdkamp

John Olie (vz)

Harry Wickerhoff

Willemijn van Neerbos

Annet van Rijswijk

AVENUE 5
Jeugdzaken, new generation

De bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen. De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation (TRF), World Community Service (WCS), jeugduitwisselingsprogramma’s, contactclubs, etc etc

Annet van Rijswijk (vz)

Rotaract

Edwin Schrijver (vz)

Steven Krol

Marcel Ritt

GSE

Marion van den Brink

Jeugdzaken

Ype Boersma (vz)

Jan Langerhuizen