© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Uitgangspunten goede doelen (maart 2009)

Uitgangspunten goede doelen Rotary Duiven (maart 2009)

Voor wie?

• Jongeren en ouderen en/of

• Mensen met beperkingen (sociaal, mentaal, fysiek)

Wat?

De donatie wordt besteed aan een afgebakend project, met duidelijk begin en eindpunt (bijv. tent voor scouting, aanschaf busje reddingshondenbrigade, opleiding voor leerling etc.)

Waar?

• 1 lokaal doel (Duiven en/of de Liemers)

• Max. 1 doel per jaar aan buitenland

Randvoorwaarden:

• Donatie is duidelijk herkenbaar afkomstig van Rotary Duiven;

• Projecten zijn afhankelijk van (diverse) giften en worden niet door grote sponsoren al ondersteund;

• Partij vertelt na ontvangst van de donatie over besteding van project, tijdens bijeenkomst Rotary Duiven;

• Degene die het project inbrengt is aanspreekpunt en contactpersoon voor het goede doel.

Besluitvormingsproces:

• Alle goede doelen worden ingebracht bij de Commissie Goede Doelen;

• Inbreng van de diverse leden wordt zoveel mogelijk gehonoreerd;

• Honorering zoveel mogelijk op volgorde van binnenkomst;

• Commissie bepaalt het doel en legt dit voor aan het bestuur;

• Bestuur neemt het besluit.

Commissie Goede Doelen bestaat minimaal uit 2 personen en de samenstelling blijft minimaal drie jaar gelijk.