© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubgegevens

Clubgegevens

Rotary Club Franeker is een leuke, dynamische club die is opgericht op 24 mei 1984. Het jongste lid van onze club is nog geen 40 jaar oud, het oudste al menig jaar met pensioen.

Onderstaand een aantal gegevens:

- District 1590
- Internationaal nummer 21863

Contact
Secretaris Maarten de Bok: secretaris@rotaryfraneker.nl

Bijeenkomsten
Rotary Club Franeker komt iedere donderdagavond bij elkaar van 17:30 - 19.30 uur. Iedere maand organiseren we een avondbijeenkomst die om 19.30 uur start. De bijeenkomsten worden gehouden in restaurant Bloemketerp aan de Burg. J. Dijkstraweg 3 te Franeker (telefoon 0517 39 50 99 / e-mail info@restaurantbloemketerp.nl

Bestuur
Onderstaand treft u een overzicht van de leden van ons bestuur aan:

- Mvr. Antsje Zwart (voorzitter)
- Dhr. Wigle Sinnema (oud voorzitter)
- Dhr. Maarten de Bok (secretaris)
- Dhr. Eric Kleppe (penningmeester)

Rotary Familie

De moederclub van Rotary Club Franeker is Rotary Club Harlingen.