© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Kanjanji Project

Rotary Club Heiloo ondersteunt project Kanjanji  voor onderwijs aan aidswezen in Zambia

Is samenwerking met verschillende Rotary Clubs uit Nederland, Engeland en Duitsland brengt Rotary Club Heiloo geld bijeen om een middelbare school te realiseren voor aidswezen in Zambia. Eerder werd al succesvol een basisschool gerealiseerd voor deze weeskinderen.

Zie: http://www.kanjanji.com/ of https://youtu.be/O63xTl8fcR8

De start van het Kanjanji project

Het Kanjanji project is in 2008 gestart door Lourie en Gisela Ferreira, 2 idealisten uit Londen (tandarts en apotheker);

Dia1.JPG

Zij stopten tien jaar geleden met hun professionele loopbaan en begonnen hun werk in Choma (Zambia) waar een centrum voor wezen werd opgericht. Dat centrum, toen het eenmaal liep, werd in 2011 overgedragen aan de lokale kerk.

Daarna verhuisden zij in 2012 naar een strook land langs de Zambezi-rivier, vlak bij de grens van Angola, om ook daar weeskinderen en hun pleegouder(s) te ondersteunen met schoolgeld, medische zorg en voeding;

Die gemeenschap is, door de ligging van de Zambezi-rivier, afgesloten van het grootste deel van Zambia, er vind bijna geen ontwikkeling plaats;

Dia2.JPG

Lourie en Gisela ondersteunen er niet alleen 350 weeskinderen (en hun pleegouder(s), maar betrekken ook de gehele gemeenschap erbij, door het geven van levensvaardigheidstrainingen (naaien, bakken, lassen en landbouw) en een beetje geneeskundige ondersteuning.

Dia3.JPG

De dood van een jong Engels meisje, Mari-Simon, was in 2010 een belangrijk triggerpunt in de geschiedenis van het Kanjanji project.

Zij werd op een kinderfeest in Engeland overvaren door een motorboot en kwam om. Haar ouders besloten geld bij elkaar te brengen voor een goed doel om haar te gedenken. Dat doel werd het Kanjanji project.

Tijdens één van de liefdadigheid bijeenkomsten, een golf toernooi in 2014, staken een aantal mensen de koppen bij elkaar om iets groots van de grond te trekken. Een fonds van Noorse reders (AALL) besloot $30.000 te schenken om een gemeenschapscentrum neer te zetten. Ook twee Rotary clubs (RC Heiloo en RC Croydon Jubilee) besloten om geld ($52.000) bij elkaar te brengen voor de inrichting van dat centrum, het plaatsen van zonne-energie-installaties, waterpompen, opslag tanks, etc.

Het werk ter plaatse werd verricht door Zuid-Afrikaanse vrijwilligers;

Dia4.JPG

Tot 2017 speelde de liefdadigheid van enkele Britse families de hoofdrol in de coördinatie van het project. In 2017 is die coördinatie overgegaan naar de stichting AWE-Inspiring.

Deze stichting stort maandelijks geld om schoolgeld, salarissen aan twee docenten, kleding, medicijnen en andere ondersteuning te betalen. Iedere euro gaat naar het project.

Louri en Gisela ontvangen geen salaris.

Louri en Gisela sloten zich recent aan bij Operation Mobilization (OM), een organisatie, opererend in 110 landen, die NGO’s ondersteund. De continuïteit van het Kanjanji-project wordt zo beter geborgd.

 

Zorgen voor verbetering van het onderwijs heeft de hoogste prioriteit in het

Kanjanji-project.

Het onderwijs in Zambia lijkt veel op dat van NL en de UK:

1 Kleuteronderwijs 4 jaar, van 2-6 jaar (dit wordt niet door de staat geregeld!)

2. Basisonderwijs 7 jaar, van 7-13 jaar(de lessen worden de eerste 4 jaar in de

lokale taal gegeven en daarna in het Engels!)

3. Lager voortgezet onderwijs 2 jaar, (‘lower secondary’ school, grade 8 and 9),

afgesloten met een examen.

4. Hoger voortgezet onderwijs 3 jaar (‘upper secondary’ school, grade 10 thru 12),

eveneens afgesloten met een examen.

5. Als alternatief voor het lager en middelbaar onderwijs: Technisch onderwijs

en beroepsonderwijs.

Er worden 5 lagere scholen ondersteund door Kanjanji, voornamelijk door het geven van computer onderwijs in het Mari Simon center. Ze liggen binnen een cirkel van 17 km.

Dia5.JPG

De problemen in het onderwijs rond het Kanjanji project zijn :

Grote verspreiding van de bewoners, kinderen wonen ver (vaak niet op loopafstand) van scholen af;

Basisonderwijs is gratis, maar € 100,- per jaar aan verplicht uniform en andere kleine kosten is voor de wezen vaak niet betaalbaar;

Er zijn te weinig klaslokalen, er is sprake van overvolle klassen en schaarse en slechte leermiddelen;

Veel kinderen haken, vanwege financiële redenen af op het voortgezet onderwijs, dat niet meer gratis is (€60,- per jaar) ;

Engels onderwijs, al beginnend op de basisschool, is een vereiste om verder te komen in het voortgezet onderwijs. Scholieren moeten toelatingsexamen doen in het Engels. Dit terwijl in dit gebied hun moedertaal ‘Losi’ is, (één van de vele lokale talen van Zambia). Door het ontbreken van docenten en leermiddelen wordt Engels te weinig onderwezen. Het gevolg is daardoor ook uitval van leerlingen na het basisonderwijs.

Kanjanji voorziet nu slechts deels in de behoefte om kinderen beter voor te bereiden op voortgezet onderwijs. Louri en Gisela onder meer een kleuterschool opgericht

waar Engels wordt geleerd, zodat kinderen beter op die taal zijn ingespeeld als ze naar de basisschol gaan. Enkele door Kanjanji begeleide wezen hebben zich geschoold in het geven van onderwijs en zijn in dienst van AWE-Inspiring.

Tot dusver houdt het onderwijs rond Kanjanji op bij grade 9. Daarna moeten kinderen die verder willen en kunnen leren naar een kostschool. Dit is voor zeer weinigen weggelegd.

Meerdere Rotary clubs (RC Heiloo, RC Kimbolton Castle en RC Livingstone uit Zambia) hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken om wederom een belangrijke impuls te geven in Kanjanji en het onderwijs aldaar.

Kanjanji 2.0, ‘Het verbeteren van het opleidingsniveau in 4 stappen’

Stap 1

Op dit moment wordt computerles gegeven in het Mari Simon centrum, middels desktop computers. Leerlingen werden tot voor kort naar dat centrum gebracht met een platte aanhangwagen. Dit heeft de politie inmiddels verboden.

Daarom is het vervoer van kinderen van en naar Kanjanji Base een groot probleem geworden en daarmee ook het geven van computer lessen.

Om hier verbetering in te brengen denken we nu aan de inzet van lap tops (met goede accu’s). Die kunnen naar de scholen worden gebracht ipv de kinderen naar Kanjanji Base. De vaak ver van Kanjanji Base wonende kinderen hoeven dan voor beter onderwijs niet naar Kanjanji Base.

Het onderwijs wordt op die manier in de gehele regio op een hoger niveau gebracht.

Benodigd € 9.000,- voor

- ten minste 20 laptops met goede software

- grote batterijen voor de laptops

- extra zonnepanelen voor de accu’s voor Kanjanji Basis

Stap 2

Het Kanjanji Project ondersteunt 5 scholen die 2,5 tot 17 km van de Kanjanji Base af liggen. Vervoer tussen die scholen en Kanjanji Base moet verbeterd worden zodat beter onderwijs in Engels en computerkunde kan worden gegeven. Ook is het van belang ouderen deze lessen te geven en ook daarvoor is vervoer naar het centrum belangrijk. Verder zijn we van plan elk weekend leraren computerlessen te geven (een ‘train the trainers’ programma) zodat zij zelf de lessen op hun eigen school kunnen gaan geven, middels die laptops. Die trainer lessen worden in het Mari Simon centrum gepland.

Als eenmaal een nieuwe hogere middelbare school is gebouwd (zie bij stap 3), dan moeten de kinderen die daar lessen gaan volgen dagelijks vanuit de 5 scholen, waarvan ze komen, naar het centrum worden gebracht en weer terug. Ook daarvoor is goed dagelijks vervoer tussen de scholen noodzakelijk.

Benodigd € 26.000,- voor een 16-zits Toyota Minibus.

Stap 3

Onderwijs stopt in West Zambia veelal na het lager voortgezet onderwijs.

Het dichtstbijzijnde hoger voortgezet onderwijs is alleen beschikbaar in Sesheke, een stad 50 km van Kanjanji Base. Er is geen dagelijks openbaar vervoer tussen de regio rond Kanjanji en Sesheke. Dat betekent dat kinderen daar op een ‘kostschool’ zouden moeten. De hoge kosten daarvan maken het vrijwel onmogelijk om hoger voortgezet onderwijs te volgen voor de kinderen rond Kanjanji. Daarom willen we, samen met de lokale regering, een kleine school voor hoger voortgezet onderwijs bouwen.

De meest ideale optie voor het bouwen van zo’n middelbare school is het uitbreiden van de bestaande school in Lusu West. Lusu West ligt gunstig in de regio.

We willen starten met 3 lokalen en later doorgroeien naar 6 lokalen als het plan zich goed ontwikkeld. De regering zal de leerkrachten zeker stellen.

Benodigd € 52.000,- voor :

- 3 lokalen voor het hoger voortgezet onderwijs;

- een ruimte voor bibliotheek en opslag;

- Sanitaire voorzieningen.

Stap 4

Het op niveau brengen van de gebouwen van een bestaande school voor lager voortgezet onderwijs in Mutemwa (6 km van Kanjanji Basis) is heel hard nodig.

3 lokalen bevinden zich in zeer slechte staat. Bovendien wordt er les gegeven in open loodsen. Ook slapen leraren door gebrek aan andere ruimte in een van de goede lokalen.

Benodigd € 40.000,- voor :

- 3 nieuwe lokalen;

- Een eenvoudige woonruimte voor leraren

De totale kosten voor het uitvoeren van de 4 fasen bedragen € 142.000,-

Het realiseren van Kanjanji 2.0 is de uitdaging die we aangaan.

Zorgen voor nader onderzoek ter plekke en het opzetten van sponsor programma’s gaan we doen in 2019. Het realiseren van de uitvoering gaat in 2020 gebeuren.

Iedere euro wordt voor 100% besteed aan de gestelde doelen.