© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Bestuur en Comissies

Rotary is qua interne structuur een beetje te vergelijken met een voetbalclub. Wereldwijd zijn de spelregels hetzelfde, maar de clubs zijn allemaal zelfstandig. De ledenvergadering is het hoogste orgaan en er zijn een bestuur en commissies. Afwijkend van andere verenigingen wisselt de voorzitter ieder jaar per 1 juli. Hij of zij vormt het bestuur met de oud-voorzitter (van het afgelopen jaar), de inkomend voorzitter (van komend jaar), de secretaris en de penningmeester. Deze wereldwijde roulatieregel en de diverse commissies zorgen voor zowel vernieuwing als betrokkenheid in de club. Want van ieder lid wordt een actieve bijdrage verwacht en ieder lid komt wel eens aan de beurt voor gezamenlijke taken.

De belangrijkste commissies van Rotary Club Oosterhout zijn:

-

Community service, dat de lokale projecten organiseert.

-

International service, dat de internationale projecten organiseert.

-

Vocational service, ook wel de kern van Rotary wordt genoemd, dat betrekking heeft op de wijze van beroepsuitoefening, de ethische normen daarbij en op het vanuit de beroepspraktijk dienstbaar zijn aan de samenleving, bijvoorbeeld met Job-Experience.

-

Jeugdzaken, dat projecten zoals Ryla en vakantiekampen organiseert.

-

Intern is er een programmacommissie, een ledencommissie voor nieuwe leden (die voorgedragen worden door leden) en ‘fellowship’ voor eventuele extra aandacht voor de huidige leden.