© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RYLA

het simulatiespel

RYLA is een activiteit voor jonge mensen van 18 tot 26 jaar, die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan. Gedurende een intensief weekend in het voorjaar worden zij in een meerdaags simulatiespel uitgedaagd om hun leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. In Zuidwest Nederland hebben de Rotaryclubs in 2016 het RYLA evenement voor de 19e keer georganiseerd, ditmaal in het Bovendonk Conferentiecentrum in Hoeven.

Tijdens dit weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en competenties te trainen, zoals: argumenteren, spreken in het openbaar, onderhandelen, keuzes maken en beslissen.

In het simulatiespel van een complexe casus uit het bedrijfsleven zijn Rotaryleden als zgn. assessoren de ‘tegenspelers’ van de deelnemers.

In het algemeen zijn alle jongeren (al dan niet kind van een Rotarylid) welkom, die wat in hun mars hebben, interesse in management tonen en die niet bang zijn om met zichzelf geconfronteerd te worden. De kosten worden grotendeels gedragen door de Rotaryclub die een deelnemer aandraagt.

Rotary Oosterhout draagt jaarlijks meetal 2 deelnemers voor.

http://www.rotary.nl/d1610/activiteiten-agenda/ryla/ryla-1.png