© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Stichting Leergeld Oosterhout

Stichting Leergeld West-Brabant Oost

F:\Stichting leergeld\Dokumenten divers\Logo_Leergeld West-Brabant Oost.jpg.png

Op initiatief van Rotary Club Oosterhout werd op 20 januari 2003 Stichting Leergeld Oosterhout e.o. opgericht, waarbij onze leden Peter Dirven, Coen Dresen, Bart Janssen en Simon Kuijten de kartrekkers van het eerste uur waren.

Stichting Leergeld heeft als doelstelling het verlenen van hulp zowel financieel als materieel aan kinderen – in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar - die bij hun ontplooiing tekortkomen doordat het gezin waartoe zij behoren een onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de mogelijkheden van een voorliggende (wettelijke) voorziening uitgeput zijn, niet toereikend zijn en/of niet meer ter beschikking staan.

Stichting Leergeld helpt niet alleen kansarme kinderen, maar investeert duurzaam in deze kinderen en daarmee in onze samenleving door het voorkomen van sociale uitsluiting en te helpen bij het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en hun talenten.

Het vermogen van Stichting Leergeld wordt gevormd door ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten, gelden verworven bij particuliere fondsen of andere bevoordelingen, die ten doel hebben het vermogen van de stichting te vermeerderen. De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies, vergoedingen en/of retributies en alle overige bijdragen van particulieren, instellingen of de overheid, die niet bestemd zijn tot aanvulling van het vermogen, alsmede alle andere baten.

Na de start in 2003 van Leergeld in de gemeente Oosterhout sloten in 2006 de gemeenten Dongen en Gilze en Rijen zich aan, gevolgd door Drimmelen, Geertruidenberg in 2007. en Aalburg, De naam van de stichting werdgewijzigd in Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Momenteel is Leergeld actief in 6 gemeenten met zo’n 220.000 inwoners.

De groei van het aantal gemeenten dat zich aansloot bij Leergeld weerspiegelt zich ook in de toename van aantal hulpaanvragen. Werden er in 2013 zo’n 740 kinderen geholpen met 1690 aanvragen in 2018 waren het 1216 kinderen en 3808 toegekende aanvragen. Het toegekende budget steeg van € 181.955 in 2013 naar € 493.459 in 2018.

Forse cijfers die gerealiseerd worden door een team van zo’n 45 vrijwilligers bestaande uit regio-coördinatoren, intermediairs en kantoormedewerkers die zich dagelijks inzetten voor de kinderen.

Rotary Club Oosterhout heeft het project Leergeld vanaf het eerste moment omarmt. Naast de initiatiefnemers zetten diverse leden van onze club zich zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau in voor Leergeld. Daarnaast worden er diverse fundraising activiteiten opgezet en financieel ondersteund door clubleden. Kortom Leergeld is ’n kindje van de club geworden wat we koesteren.

Dit alles onder het motto;