Stichting Leergeld Oosterhout

In 2003 werd op initiatief van Rotary Club Oosterhout de lokale Stichting Leergeld Oosterhout opgericht. Inmiddels zijn er in Nederland 90 van zulke stichtingen. Leergeld is een particuliere vrijwilligersorganisatie, die zich richt op kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten zoals die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen laten meedoen, door ze kansen te bieden om deel te kunnen nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op deze manier biedt Leergeld hen een springplank waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Vanaf het eerste moment is de organisatie hard gegroeid en behelst het werkgebied inmiddels de gemeenten; Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem met een populatie van ruim 200.000 inwoners. Door toetreding in 2015 van laatstgenoemde twee gemeenten is de werknaam van de organisatie gewijzigd in Stichting Leergeld West-Brabant Oost. Met een enthousiast en gemotiveerd team van zo’n 45 vrijwilligers zorgt Leergeld in de regio Oosterhout e.o. ervoor dat kinderen in de leeftijd van 4- tot 18 jaar toch actief kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

De stichting is erkend als ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling. Rotary Club Oosterhout omarmt Leergeld vanaf het eerste moment door fondsenwerving en actieve projectondersteuning.

Voor meer informatie en actualiteiten: info@leergeldwbo.nl


Postbus 4093 

4900 CB Oosterhout 
Telefoonnummer: 0162 - 45 84 87 (ma t/m do 9.00 - 11.30 uur) Bankrekening nummer : NL45RABO0139593594  t.n.v. Stichting Leergeld West-Brabant Oost.