© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeuguitwisseling

Rotary organiseert wereldwijd al vele jaren internationale jeugduitwisselingen.

Doel is drieledig: 1) Stimuleren van internationale contacten, 2) Kennis nemen van andere cultuur, 3) Vriendschappen door begrip en respect tussen mensen, landen & religies.

Er zijn diverse uitwisselingsprogramma’s: Zomerkampen, Jaaruitwisseling, Family to Family, New Generations Exchange en zelfs beursen voor een masterstudie Internationale betrekkingen. Meer daarover op de landelijke website van Rotary.

De drie Oosterhoutse Rotary dragen hun steentje bij in de organisatie van de zomerkampen. De laatste keer was het zeer succesvolle zomerkamp in 2015. Zomerkampen zijn overigens tweerichtingsverkeer: Nederlandse jongeren kunnen naar het buitenland en buitenlandse jongeren komen hier. Zomerkampen duren twee weken en zijn voor Europese jongere van 15 – 21 jaar, al dan niet van ouders van Rotary. De jongeren verblijven dan in gastgezinnen.

Doel is om jongeren betrouwbaar en laagdrempelig via Rotary te bieden:

- Leer leeftijdsgenoten kennen uit andere landen

- Internationale vriendschappen opdoen

- Ondervind verschil in cultuur en gewoonten

- Alleen op reis, zonder familie, vrienden of school

- Spreek twee weken lang een buitenlandse taal

En natuurlijk om een fantastische twee weken te hebben.

Het Rotary International Camp is onder de titel ‘Dutch Experience’ in 2019 georganiseerd i.s.m. Rotary Oosterhout Warande en Rotary Oosterhout Regio. Nadat de jongeren, afkomstig uit Turkije, Canada, Tsjechië, Slowakije, Letland, Taiwan, Rusland, Spanje etc., de eerste week hadden doorgebracht bij Rotary-clubs uit de regio Monnickendam, arriveerden zijn op 6 juli in Oosterhout. Na kennis gemaakt te hebben met hun gastouders, bestond het programma uit: bezoek aan inclusief ontvangst door de directeur van de Efteling, golfmiddag, ASML en Brainport Eindhoven, bezoek aan Nationaal Park De Biesbosch, brandweertraining en een kunstworkshop. De onderlinge contacten in de groep waren zeer enthousiast en vol energie. Bij het eindfeest leidde dit tot een emotioneel afscheid van een groep jongeren die een bijzondere periode in onze regio mochten door brengen.