Met onze zusterclubs

De toekomst van Oosterhout
In april 2015 hebben de drie Oosterhoutse Rotaryclubs onder het motto: ‘Oosterhout duurzaam vitaal’ samen een inspirerende avond georganiseerd over de toekomst van Oosterhout. Gastspreker prof. Frans Boekema, hoogleraar regionale en stedelijke economie, liet zien dat de ontwikkeling van Oosterhout niet op zichzelf staat.
Jeuguitwisseling
De drie Oosterhoutse Rotary dragen hun steentje bij in de organisatie van de zomerkampen. De laatste keer was het zeer succesvolle zomerkamp in 2015. Zomerkampen zijn overigens tweerichtingsverkeer: Nederlandse jongeren kunnen naar het buitenland en buitenlandse jongeren komen hier.
Job experience
Job Experience is al jaren een bekend fenomeen op de Oosterhoutse VWO/Havoscholen en sinds eind 2015 ook bij het VMBO. Job Experience is een samenwerking van de drie Oosterhoutse Rotary Clubs. Voor VWO/Havoscholen ligt de nadruk op de keuze van de vervolgopleiding, voor VMBO bovendien op mogelijkheden voor een baan
Ouderendag
De Ouderendag is een initiatief van collega Rotaryclub ‘Oosterhout regio’, waaraan Rotaryclub Oosterhout al jaren een bijdrage levert. De ouderendag richt hoofdzakelijk op alleenstaande ouderen, die weinig mogelijkheden hebben om eens een dagje uit te gaan.
RYLA
RYLA is een activiteit voor jonge mensen van 18 tot 26 jaar, die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan. Gedurende een intensief weekend in het voorjaar worden zij in een meerdaags simulatiespel uitgedaagd om hun leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen.
Vlielandkamp
Al sinds 1972 organiseert de Stichting Rotary Vlielandkamp jaarlijks het vakantiekamp voor kinderen die om uiteenlopende redenen zonder het kamp niet met vakantie kunnen gaan. Meer dan honderd kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 10 jaar gaan, verdeeld over twee perioden van tien dagen, mee naar het eiland Vlieland en hebben daar een onvergetelijke vakantie.