© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Projecten

Rotaryclub Oosterhout Regio is een actieve en gezellige club. Elk jaar realiseren we samen verschillende maatschappelijke projecten. Enkele voorbeelden:

  • Santa Run Oosterhout  Jaarlijks organiseren we net voor de kerstdagen een kerstmannenloop voor goede doelen door het centrum van Oosterhout. Santa Run is een gezellig evenement dat mensen in de regio samenbrengt en verbindt. De opbrengst van de loop is bestemd voor lokale goede doelen. In 2020 en 2021 kon de Santa Run vanwege de Corona-pandemie helaas niet doorgaan. Daarom organiseerde de club alternatieve Santa-activiteiten om ouderen in quarantainetijd en vluchtelingen in het AZC Gilze-Rijen een hart onder de riem te steken tijdens de kerstperiode. In 2022 konden we gelukkig weer een ouderwetse Santa Run Oosterhout organiseren. Met de hulp van zo'n 500 deelnemers en vele sponsoren was het mogelijk ruim 10.000 euro uit te reiken aan de deelnemende goede doelen.

         

  • Jobexperience Elk najaar organiseren we met onze zusterclubs een beroepenvoorlichting voor ruim 700 leerlingen van de Oosterhoutse middelbare scholen (VMBO, HAVO en VWO). Leerlingen die hun studiekeuze moeten maken kunnen via Jobexperience in hun favoriete vakgebied een bedrijf bezoeken. Tijdens een kick-off presenteren allerlei bedrijfstakken zich aan de leerlingen. De leerlingen maken zelf een keuze bij welk bedrijf of organisatie zij een dag gaan meelopen. 

          

        Bedrijfsbezoek met jongeren in Moerdijk

  • Wensboom Oosterhout Rond feestdagen staat deze bijzondere kerstboom in winkelcentrum Arendshof Oosterhout. Iedereen wordt uitgenodigd om een wens voor iemand anders op te hangen in de boom. Dat kan een wens zijn voor iemand die het moeilijk heeft en een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Gedurende het jaar vervult onze club samen met lokale indernemers en vrijwilligers een deel van deze bijzondere wensen. De afgelopen jaren konden we zo al veel mooie wensen laten uitkomen.


  • Handen uit de mouwen Onze leden helpen ook organisaties of instellingen met een te klaren klus. Elk jaar kiezen we een andere opdracht. Zo zijn er de afgelopen jaren handen-uit-de-mouwen-acties geweest voor de Onze Lieve Vrouwe Abdij, klooster Catharinadal, een kindertehuis in Suriname en werden er met schoolklassen bomen geplant in Zundert. In het najaar van 2022 werd het AZC Gilze in de bloemetjes gezet en in het voorjaar 2023 zijn daar speeltoestellen voor de jongste kinderen geïnstalleerd. Bij dat project kregen we hulp van RC Gilze-Rijen en RC Breda Mastbos. Op Koningsdag is de speeltuin feestelijk geopend met leuke Nederlandse spelletjes en typische koningsdagtraktaties.

 

  • Ouderenmiddag. In het voorjaar organiseren onze club een gezellige middag voor senioren uit Oosterhout en omgeving. Steeds op een andere locatie, met een afwisselend programma. Velen zijn minder goed ter been en gaan daardoor steeds minder de deur uit. Onze club verzorgt een gezellige middag, die in het teken staat van gezelligheid en ontmoeting. Met de hulp van vrijwilligers van de drie Oosterhoutse Rotaryclubs worden de deelnemers opgehaald en ook weer thuis gebracht. 

         Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen en binnen 

  • RYLA is een activiteit voor jonge mensen van 18 tot 26 jaar, die al minimaal één jaar een opleiding volgen of aan het begin van hun carrière staan. Gedurende een intensief weekend in het voorjaar worden zij in een meerdaags simulatiespel uitgedaagd om hun leiderscapaciteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Tijdens dit weekend worden deelnemers op verschillende manieren in de gelegenheid gesteld om hun leidinggevende capaciteiten te ontwikkelen en competenties te trainen, zoals: argumenteren, spreken in het openbaar, onderhandelen, keuzes maken en beslissen. In het simulatiespel van een complexe casus uit het bedrijfsleven zijn Rotaryleden als zgn. assessoren de ‘tegenspelers’ van de deelnemers. De RYLA is een initiatief van de Rotaryclubs in Zuidwest Nederland.


  • Blik op de Wereld Dit is een kennismaking met beroepen voor leerlingen van de lagere scholen in Oosterhout. De lessenserie omvat onder andere een case waarbij de leerlingen kennismaken met verschillende vaardigheden van de beroepen. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld een beter beeld van verschillende beroepsrichtingen vormen. In 2022 was 'Blik op de wereld' onderdeel van de zomerkaravaan, een activiteitenweek tijdens de zomervakantie.