Kunst in Salland reizende expositie


Vanaf (deze week)januari 2019 hangen een jaar lang in Olst, Wijhe, Raalte, Heino, Heeten en Luttenberg zes grote spandoeken met afbeeldingen van kunstwerken van Sallandse kunstenaars. Via een prijsvraag zijn deze zes kunstwerken gekozen uit bijna veertig inzendingen met als eerste-prijs-winnaar Henne Neppelenbroek. De zes spandoeken rouleren het komende jaar door Salland. Elke twee maand gaan de doeken verder naar een nieuwe halte.


Klik hier voor het Roulatie schema spandoeken


Henne Neppelenbroek met ‘Zomer in Salland’ en ‘Salland blues’


 • Zomer in Salland en Salland blues
  “In de 20ste eeuw is het Nederlandse boerenlandschap sterk veranderd. Niet alleen de percelen zijn rechter, groter en vlakker geworden, er worden ook andere gewassen verbouwd. In het gedicht “Salland blues” is het gewas snijmais gezichtsbepalend. De dichter gebruikt de typografie om de dominante positie van dat gewas weer te geven. Enkele andere prominent aanwezige nieuwe elementen op het naoorlogse boerenland zijn de torensilo’s en de grote hoekige stallen, die niet langer met riet gedekt zijn ( maar met eterniet ). De dichter noemt ook nog enkele achterliggende factoren voor het nieuwe aanzicht: het lopende-band-karakter van het veebedrijf, de spermabank, de bedrijfseconomie en de amerikanisering ( time is money ) “.   
Joke Proper met ‘De IJssel’

 • De IJssel
  Al meer dan 50 jaar ..
  langer dan ik leef
  stroomt de IJssel door Salland en mijn hart
Huub Coenen met ‘het Verraad van Salland’

 • Het verraad van Salland 
  Coenen licht het verhaal achter zijn kunstwerk toe:  “Salland is een regio die op gezag van de Verenigde Staten onder water gezet zou worden als de Koude Oorlog tussen het oostblok en het westen, (1946-1989) zou overgaan in een echte oorlog en de Sovjettanks hier zouden kunnen komen. Het aantal niet-overlevenden door verdrinking daarbij was berekend en geaccepteerd. Dit alles was om het ‘Hollandse’ deel van ons land te beschermentegen een Russische tankinvasie. Bij de geheime oplevering in 1953 hadden de Sovjets echter al raketten en dus was de waterlinie al waardeloos bij het drukken van het geboortekaartje. 
  In de eerste maanden na de aanslag op de Twin Towers in New York in 2001 werden ook delen van het geheim over de IJssellinie bekend. Dit riep bij oudere bewoners van Salland grote boosheid op.  Ook bij mijn oude buurman Frits van Werven in Olst. Hij had gewerkt in één van de slachterijen langs de IJssel. Op een moment - reeds na de bevrijding – is hij met anderen gedwongen te werk gesteld aan wat ‘de IJssellinie’ zou worden. Ze werden onwetend gehouden over de aard van hun werkzaamheden en hadden een spreekverbod. Het was Top Secret.
  Tientallen jaren later bij het meer en meer bekend worden van het doel van de IJssellinie besefte hij dat hij gedwongen had meegewerkt aan zijn mogelijke eigen verdrinking, want hij woonde in het oostelijke niet door de linie beschermde deel van Nederland. Hij voelde zich vanaf dat moment misbruikt en verraden. Zijn verhaal heeft mij diep geraakt en heeft geleid tot ‘Het verraad van Salland’. Hetis mijn verbeelding van een gevoel van onverwachte overrompeling, zoals bij deze algemene en individuele geschiedenis.”
Annette Wijninga met ‘Boetelerveld’ 

 • Boetelerveld
  “Ik heb een schilderij gemaakt van het bijzondere natuurgebied Boetelerveld. Het Boetelerveld is een natuurgebied in buurtschap Boetele in de Gemeente Raalte. Het gebied hoorde vroeger bij de Havezathe Schoonheten en zou in 1953 ontgonnen worden. Dit is nooit gebeurd en daarom is dit unieke stukje natte heide bewaard gebleven. 
  Het Boeterveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het is een oase van rust middenin een landbouwgebied. 
  Door het leem dat hier in de grond zit, vinden er sterke wisselingen in grondwaterstanden plaats. Dit trekt bijzondere planten en dieren aan. Ruim een derde van het veld bestaat uit natte tot vochtige heide. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen. 
  Ik heb de sfeer en de rust met ook de prachtige luchten proberen te verwoorden op het doek.”
Miny Jansen met ‘De koeien in de hete zomer’

 • De koeien in de hete zomer
  Sallandse koeien geschilderd door een Sallandse boerin
Jos van der Vegt met ‘Lichtval’ 

 • Lichtval
  De foto is gemaakt op een mooie zonnige dag tijdens een rondwandeling in Heino. Het betreft een mooie laan in de omgeving van kasteel Het Nijenhuis. De foto brengt de mooie natuur van Salland en kunst samen. Prachtige lichtval met schaduwen op een bomenrij.Het overzicht van de overige genomineerde kunstwerken vindt u hier --->


Onze sponsors zijn:

  Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting R. Roelofs Dijkslag, Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe en
  Rabo Coöperatiefonds