Januari 2014 Rotary Schaijk - Land van Ravenstein reikt cheque uit aan st. Terminale Thuishulp Maasland

Logo Terminale Thuishulp Maasland Januari 2014

Rotary Schaijk - Land van Ravenstein reikt cheque uit aan st. Terminale Thuishulp Maasland

In de Gasterij te Schaijk werd op dinsdagavond 14 Januari door voorzitter Bernice van Eert-van Hout en Leonard Steetsel van de lokale Rotaryclub afdeling Schaijk – Land van Ravenstein een cheque van € 750,- overhandigd aan de dames Erika Makkus en Coby van Gaal van de Vrijwilligersorganisatie Terminale Thuishulp Maasland (TTM).

Deze organisatie heeft als doel tijdens de nachtelijke uren door middel van begeleiding en ondersteuning hulp te bieden aan terminale patiënten en aan de personen in hun naaste omgeving.

TTM was door de Rotaryclub uitgenodigd om op de reguliere clubavond een presentatie te geven over deze nobele organisatie en de activiteiten, motivatie en doelstelling ervan.

Na afloop van deze presentatie, welke gegeven werd door Erika Makkus, coordinator en Coby van Gaal vrijwilligster van organisatie TTM werd tot beider verrassing de check uitgereikt.

Wat nadere info over Rotary:

Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk: ‘Service above self’. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.

De opzet van de organisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. Het (be)dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, zowel persoonlijk als in clubverband, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.

Informatie over de organisatie TTM - Terminale Thuiszorg Maasland

Juist in de laatste fase van hun leven willen de meeste mensen graag thuis zijn. In hun eigen vertrouwde omgeving met bekende mensen om zich heen. Soms is dit een te zware opgave voor familie en vrienden. Zowel de zorgtaak als - niet te vergeten - emotionele betrokkenheid vraagt veel van hen. De vrijwilligers van de Stichting Terminale Thuishulp Maasland (TTM) kunnen dan in de nachtelijke uren deze zorg overnemen.

Onze twintig vrijwilligers zijn door cursussen en praktijkervaring meer dan uitstekend op hun taken voorbereid. U kunt alle zorg met een gerust hart aan hen overlaten. Zij ondersteunen 's nachts de ernstig zieke en ontlasten daarmee de familie (de mantelzorgers). Zo kunnen zij even op adem komen en de zorg de volgende dag weer enigszins uitgerust overnemen.

Wie zijn wij?
De Stichting Terminale Thuishulp, kortweg TTM, is een vrijwilligersorganisatie met als doel voornamelijk tijdens de nachtelijke uren door middel van begeleiding en ondersteuning de nodige hulp te verlenen aan terminale patiënten en aan personen in hun naaste omgeving. De organisatie is gevestigd in Oss en onder het werkgebied vallen de gemeenten Oss, Bernheze, Landerd en Maasdonk. Twee coördinatoren, José Govers en Erica Makkus, nemen alle hulpaanvragen zo snel mogelijk in behandeling en organiseren samen met de aanvrager de daadwerkelijke hulp.


Bernice van Eert en Leonard Steetsel reiken de cheque uit aan Coby van Gaal en Erica Makkus