© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ANBI

ANBI informatie

Van de Stichting Community Service en Stichting Evenementen van de Rotaryclub Schoonhoven

De Stichting Community Service

De Stichting Community Service van de Rotaryclub Schoonhoven is erkend als ANBI.

Het RSIN-nummer is 8045.14.781. 

· Het doel van de Stichting is vastgelegd in artikel 2 van de statuten en luidt: "De stichting stelt zich ten doel bij te dragen tot de verwezenlijking van het dienstideaal der Rotarybeweging door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang die zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden ten doel stellen."

· De inkomsten bestaan uit donaties en legaten. Er wordt niet actief aan fondsenwerving gedaan.

· Het vermogen wordt belegd in een beleggingsfonds bij ABN*AMRO Bank met laag risicoprofiel.

· Het bestuur ontvang voor haar werkzaamheden en onkosten geen vergoeding. Er is geen personeel in dienst van het fonds.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Stichting Evenementen van de Rotaryclub Schoonhoven

Rotary district 1570

Rotary clubnr. 10525

KvK 24422944

RSIN 818594032

Doel

De stichting stelt zich tot doel Evenementen te organiseren om fondsen te werven voor de goede doelen die de Rotaryclub Schoonhoven ondersteunt.

Focusgebieden zijn:

1.

Lokaal: Jeugd

2.

Internationaal: Ontwikkelingssamenwerking, Water, Vrouwenrechten

3.

Milieu: Zwerfvuil

Strategie:

Evenementen worden bij voorkeur georganiseerd in samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties.

De organisatie is in handen van leden van de Rotaryclub Schoonhoven die hun expertise en netwerken inbrengen.

Planning 2022/2024

1.

Benefietconcert in de Muziektent te Schoonhoven,

21 mei 2023

Samen met de initiatiefnemers van de Stichting Muziektent Schoonhoven i.l.

Opbrengst voor St. Gemiva Schoonhoven

Coördinator Hans de Wit

2.

Wandelen voor Water,

Samen met de Schoonhovense Basis Scholen

Opbrengst voor St. Simavi.

Voorjaar 2023

Coördinator Gemke Jager

3.

Plastic zwerfvuil inzamelen.

Samen met Scouting Schoonhoven.

Opbrengst voor de Stichting End Plastic Soup

Voorjaar 2023

Coördinator Marco Goudriaan

4.

Uitvoering van de Messiah,

Najaar 2024

Opbrengst n.t.b.

Coördinator n.t.b.