© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotaryclub Vlaardingen

DOELEN

Rotaryclub Vlaardingen is een serviceclub en onderdeel van een wereldwijde organisatie (1,2 miljoen mensen) die zich ten doel stelt dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, lokaal, nationaal en internationaal.

 Het ledenbestand is zeer divers; de leden zijn afkomstig alle beroepsgroepen én hebben oog wat er in de samenleving gebeurt.

Zij zijn bereid hun talenten in te zetten daar waar dat nodig en gewenst is.

OVERZICHT VAN ONZE DOELEN

Rotary werkt in zeven aandachtsgebieden om internationale relaties op te bouwen, levens te verbeteren, een betere wereld te creëren, ter bevordering van vrede en polio voor altijd de wereld uit te helpen.

 

PREVENTIE EN BEHANDELING VAN ZIEKTEN

We geven voorlichting en delen middelen uit om de verspreiding van levensbedreigende ziekten zoals polio, hiv / aids en malaria te stoppen. We verbeteren en breiden de toegang tot goedkope en gratis gezondheidszorg in ontwikkelingsgebieden uit.
Lees verder

 WATER, SANITATIE EN HYGIËNE

We ondersteunen lokale projecten om elke dag meer mensen schoon water, sanitaire voorzieningen en hygiëne te bieden. We bouwen niet alleen putten, we delen onze expertise met de lokale bevolking om ervoor te zorgen dat onze projecten op de lange termijn slagen.
Lees verder

 BASIS EDUCATIE EN GELETTERDHEID

Meer dan 775 miljoen mensen ouder dan 15 zijn analfabeet. Ons doel is om de capaciteit van gemeenschappen te versterken om basis-onderwijs en alfabetisering te ondersteunen, genderongelijkheid in het onderwijs te verminderen en de alfabetisering van volwassenen te vergroten.
Lees verder

 GEZONDHEID VAN MOEDER EN KIND

Elk jaar sterven bijna 6 miljoen kinderen onder de vijf jaar door ondervoeding, slechte gezondheidszorg en ontoereikende sanitaire voorzieningen. We breiden de toegang tot kwaliteitszorg uit, zodat moeders en hun kinderen zich sterker kunnen ontwikkelen.
Lees verder

 VREDESVRAAGSTUKKEN EN CONFLICT PREVENTIE

Rotary initieert gesprekken om begrip binnen en tussen culturen te bevorderen. We leiden volwassenen en jonge leiders op om conflicten te voorkomen, erin te bemiddelen en helpen vluchtelingen die gevaarlijke gebieden zijn ontvlucht.
Lees verder

 ECONOMISCHE ONTWIKKELING

We voeren serviceprojecten uit die de economische en gemeen-schapsontwikkeling bevorderen en kansen creëren voor waardig en productief werk voor jong en oud. We versterken ook lokale ondernemers en gemeenschapsleiders, met name vrouwen, in arme gemeenschappen.
Lees verder

 DUURZAAMHEID

Onlangs hebben Rotary International en de Rotary Foundation een zevende focusgebied aangewezen: de bescherming van ons milieu. Dit betekent dat de Rotary Foundation (vanaf 1 juli 2021) Rotarysamenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere wereld, financieel gaat ondersteunen.
Lees verder

 END POLIO NOW

Rotary werkt al meer dan 35 jaar aan de uitroeiing van polio en ons doel om de aarde van deze ziekte te bevrijden is in zicht. We zijn in 1979 begonnen met vaccinaties voor 6 miljoen kinderen in de Filippijnen. Tegenwoordig zijn Afghanistan en Pakistan de enige landen waar polio nog steeds actief is.
Lees verder