Malaika KidsBijdrage voor Malaika Kids?

Rotaryclub Zoetermeer heeft een project geïnitieerd waarvoor zij een “verdubbeling” van The Rotary Foundation wil aanvragen. Het project behelst de financiering van de onderwijskosten van Malaika Kids in Tanzania. Zoals jullie weten is Maarten Steemers bij Malaika Kids betrokken. Om zoveel mogelijk Rotaryclubs bij het project te betrekken en daarmee de opbrengst te vergroten heeft Maarten bij een vijftal Rotaryclubs in de omgeving presentaties gehouden. Na een van deze presentaties werd Maarten benaderd door een van de leden, een  bestuurder van een goede doelenstichting, die rechtstreeks aan het project EUR 6.000 wilde bijdragen, maar dan moest het wel via Rotary Voorburg lopen. In feite fungeert Rotaryclub Voorburg hier als een doorgeefluik. Dit met instemming van het bestuur, toen Maarten vroeg of onze club hieraan wilde meewerken.

Naar verwachting bedraagt de “Rotary” opbrengst van RC’s Zoetermeer en Voorburg ongeveer EUR 20.000,-, terwijl van het District een bijdrage van EUR 3.500,- wordt gevraagd. Van The Rotary Foundation wordt een “verdubbelaar” gevraagd ten bedrage van EUR 13.500,-.

Aan de leden van RC Voorburg zal in de (lunch)bijeenkomst van donderdag 18 juni ter goedkeuring worden voorgelegd om uit eigen middelen EUR 1.000,- bij te dragen. The Rotary Foundation draagt dan nog eens EUR 500,- extra bij.

Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Maarten.


Voor meer info zie de website Mailaika Kids