© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Dialoog en grote belangstelling open avond

Op dinsdagavond werd de zaal van De Verbeelding tot de laatste stoel gevuld met een generatie die met enige bezorgdheid uitkijkt naar het jaar 2040. De uitnodiging van Philip J. Idenburg om te spreken over 'Ouder Worden 2040' bleek een schot in de roos voor Rotaryclub Zeewolde.

Met ongeveer 125 belangstellenden presenteerde Idenburg, een landelijk bekende trendwatcher en toekomststrateeg, een interactieve avond. De aanwezigen werden aangemoedigd om hun gedachten te delen, wat resulteerde in een levendige discussie met weinig stiltes.

De zorgen in de zaal waren duidelijk voelbaar. Vragen over het personeelstekort in de zorg, de beschikbaarheid van huisvesting voor ouderen, de aanpak van eenzaamheid en de impact van digitalisering op menselijk contact kwamen allemaal aan bod. Ook de politieke reactie op toekomstige uitdagingen en de groeiende kloof tussen arm en rijk werden besproken.

Idenburg, begripvol voor de bezorgdheid van zijn publiek, benadrukte de impact van vergrijzing op de samenleving. Met cijfers toonde hij aan hoe het aantal mensen met zorg- en ondersteuningsbehoeften sterk zal toenemen, terwijl het tekort aan personeel in de zorgsector blijft groeien.

Hij pleitte voor een maatschappelijke dialoog en samenwerking tussen burgers, overheid, zorg en bedrijfsleven om Nederland voor te bereiden op de uitdagingen van een ouder wordende samenleving. Idenburg verwelkomde burgerinitiatieven en benadrukte het belang van een vitale wijkinfrastructuur en passende ondersteuning in de eigen woonomgeving.

Tegelijkertijd doet Rotary Club Zeewolde een bredere oproep aan iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp, ongeacht of u aanwezig was bij de avond of niet. Als Rotary Zeewolde zijn we vastbesloten om actie te ondernemen en concrete verbeteringen te stimuleren in ons dorp met betrekking tot de vergrijzende samenleving. Dit kunnen we niet alleen. Daarom nodigen we u uit om met ons in gesprek te gaan en uw ideeën, suggesties en zorgen met ons te delen.

Samen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van onze medeburgers en een gemeenschap creëren die zorg draagt voor haar ouderen. Of het nu gaat om het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, het bevorderen van sociale inclusie of het creëren van meer seniorenvriendelijke voorzieningen, uw input is van onschatbare waarde.

Dus laten we de handen ineenslaan en samenwerken aan een toekomst waarin ouder worden synoniem staat voor kwaliteit van leven en welzijn. Neem alstublieft contact met ons op als u ideeën heeft of als u betrokken wilt worden bij onze inspanningen. Samen kunnen we het verschil maken.

Presentatie door Philip J. Idenburg


Neem contact met ons op