© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Grondslagen van Rotary

Grondslagen van Rotary

Service above Self

Het motto van Rotary, “Service above Self”, dient als voorbeeld voor de humanitaire geest van de organisatie. Een sterke onderlinge “Fellowship” en de inzet voor zinvolle lokale en internationale projecten, kenmerken Rotary wereldwijd.

Het doel van Rotary

Het doel van Rotary is het aanmoedigen en het aankweken van het ideaal van dienstvaardigheid als grondslag van een waardige ondernemingsgeest en in het bijzonder het aanmoedigen en bevorderen van:

·

het beter leren kennen van anderen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid;

·

de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, de erkenning en van de waarde van iedere nuttige functie en het waarderen door iedere rotarian van het beroep als middel om de maatschappij te dienen;

·

de toepassing van het ideaal van dienstvaardigheid van ieder rotarian in zijn persoonlijk, zakelijke en maatschappelijk leven;

·

internationaal begrip, goede onderlinge verstandhouding en vrede door een wereldomvattende fellowship van mensen, die werkzaam zijn in een bedrijf of beroep en verenigd zijn in het ideaal van dienstvaardigheid.

De “Avenues of Service”

De “Avenues of Service” vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club gestoeld zijn.

Classificatiebeginsel

Het classificatiebeginsel waarborgt dat in iedere Rotaryclub de zakelijke en beroepsmatige samenstelling van de gemeenschap waarin de club opereert is vertegenwoordigd. De classificatie van ieder lid is gebaseerd op zijn of haar beroep. In iedere club treft men zo een verscheidenheid van beroepen aan, die de sociale sfeer van de club verlevendigt en een rijke bron is van deskundigheid om serviceprojecten uit te voeren.

(ontleend aan “De Rotarian” van augustus 2010)