© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Districten van Rotary International in Nederland

District 1580

http://www.rotary.nl/d1580/

districtmap

In elk district is een gouverneur werkzaam. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van de districtsconferentie. De gouverneur is te beschouwen als gedelegeerd bestuurslid van RI binnen het district.

De gouverneur wordt voor een periode van een jaar benoemd en houdt zich in deze onbezoldigde functie onder meer bezig met de begeleiding van de clubs. In de ambtsperiode bezoekt hij of zij alle clubs. De gouverneur behartigt alle districtsbelangen. Afstemming van de belangen vindt plaats in het maandelijkse Gouverneursberaad.