© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

RC Amstelveen-Nieuwer Amstel

Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel
sinds 2004

door Rotary NL

Op 16 oktober 2004 werd het charter uitgereikt aan RC Amstelveen-Nieuwer Amstel. De derde nieuwe club in D1580 binnen een half jaar. Een feestelijk gebeuren met een bijzonder karakter. De club koos de groene kikker als haar symbool, een dier dat in de natuur alleen voorkomt als het milieu gezond is.


Foto: Gouverneur Henk Biemond en voorzitter Johan Zandstra (Foto: Tim ten Velden).

Voorzitter Johan Zandstra opende de bijeenkomst met de woorden: ‘Een nieuwe club in een honderdjarige organisatie is heel bijzonder’. Hij had zich verbaasd over de veelheid aan talenten waarmee je kennismaakt als je begint met een Rotaryclub. De leden hadden onderling goed kennis met elkaar gemaakt. Zowel tijdens de avondbijeenkomsten met sprekers van de club of daarbuiten, maar ook tijdens de vele activiteiten zoals: ‘een avond samen zingen’ of ‘samen darten en voetbal kijken’. De ‘Roll call’ kwam op originele wijze via een video. Alle leden stelden zich voor. Eerst met naam, daarna met de beroepsbezigheid en ten derde met een persoonlijke uitleg waarom hij of zij lid geworden was. Het charter werd uitgereikt door gouverneur Henk Biemond.

Biemond begon met een gedichtje: ‘Dag kleine kikker bij ons in de Nieuwer Amstel sloot; Eerst was je klein en nu ben je groot; Je werd als vis uit een eitje geboren; En toen kreeg je poten van achter en van voren; Je staartje verdween, het is werkelijk waar; En toen kon je springen, want toen was je klaar.’ Op consequente wijze trok hij de metafoor door naar de hele Rotarywereld. Met referentie aan het vergaren van geld voor goede doelen door in het Guiness Book of Records te komen met de grootste kwaak en het geld over te maken naar de Kikker Foundation. Geld dat besteed zal gaan worden aan kikkers ver weg, die nauwelijks water hebben. Hij overhandigde de voorzitter het charter voor de club en het Rotaryspeldje.

Ton Sonneveldt, voorzitter van RC Amstelveen, de moederclub, had zijn eigen metafoor. Hij ging uitvoerig in op datgene wat voorafgaat aan een geboorte nl. de conceptie en de daarop volgende zwangerschap onder begeleiding van de Special Representative Hans Seijlhouwer (RC Amstelveen). Ferd Roelvink, voorzitter van de ‘andere club’ RC Amstelveen Amstel, gaf een korte felicitatie en overhandigde aan Johan Zandstra een cheque van € 800 als bijdrage voor het charterproject ‘De verhalentafel’, een multimedia project voor dementen.

Hans Seijlhouwer vertelde dat hij zich verbaasd had over alles wat je bij het oprichten van een club tegenkomt. ‘Alles gaat volgens de voorschriften, maar toch is er meer dan de oorschriften vermelden’. In dit verband vergeleek hij zichzelf met Tom Poes als die kennis maakt met Oene de Tijwisselaar, verantwoordelijk voor het regelen van het getij.

Tot slot overhandigde Jeroen Spieker, voorzitter van de vorige pas gecharterde club RC Hoorn-Westfriesland de Eenhoorn, de Rode Lantaarn met de wens dat ze hem maar snel door mogen geven aan de volgende club. Een charterbijeenkomst waarop het jaarthema ‘Celebrate Rotary’ volledig van toepassing was.

Korte historie van de naam Nieuwer-Amstel

Nieuwer-Amstel rond 1865

Nieuwer-Amstel was tot 1964 de naam van de gemeente Amstelveen. Ten tijde van de Franse bezetting tussen 1810 en 1814 was het de hoofdplaats van een kanton in het Franse departement Zuiderzee.

Geschiedenis

Het Amstelland werd in de Middeleeuwen opgedeeld in Ouder-Amstel (ten oosten van de Amstel) en Nieuwer-Amstel (ten westen van de rivier). In dit gebied ontstond Amstelveen als een dorp in het turfwinningsgebied ten westen van de Amstel. In de 17e en 18e eeuw trokken welgestelde Amsterdammers naar het gebied, op zoek naar rust en ruimte. De grens tussen Nieuwer-Amstel en Amsterdam liep toen ten zuiden van de Buitensingelgracht, onder andere ter hoogte van de huidige Van Baerlestraat en Ceintuurbaan. De grens met de Gemeente Amsterdam aan de Oostzijde van de Amstel werd gemarkeerd door de Grensstraat. Aan de Amsteldijk bij de Amsterdamse Tolstraat staat nog het voormalige gemeentehuis van Nieuwer-Amstel, gebouwd in 1890. Na annexatie door de gemeente Amsterdam van het noordelijke deel van de gemeente werd het Amsterdamse Gemeentearchief van 1914 tot 2007 hierin gehuisvest.

Annexatie

Het grondgebied van Amsterdam was in de voorafgaande twee eeuwen nauwelijks meer uitgebreid. Vanaf 1860 verdubbelde in enkele decennia het aantal inwoners. Schrijnende woontoestanden in de binnenstad en malafide bouwpraktijken kwamen aan het licht. Het aantal liberalen in de gemeenteraad halveerde in zes jaar tijd (1887–1893), mede als gevolg van een pas gewijzigd kiesrechtstelsel. Een meerderheid in de raad gaf voorkeur aan grotere invloed op de op handen zijnde stadsuitbreiding, onder leiding van Willem Treub.

Reeds in 1883 waren door Amsterdam pogingen ondernomen om de gemeente Nieuwer- Amstel te annexeren, maar die gemeente verzette zich heftig tegen haar machtige buur. Onder burgemeester Alexander Boers gaf de gemeente Nieuwer-Amstel opdracht tot de aanleg van de Ceintuurbaan om een hoogst noodzakelijke verbinding dwars door de zg. Buitenveldertsepolder te creëren. Ook de HBS aan het Roelof Hartplein, de brandweerkazerne op de hoek van de Van Baerlestraat, schuin tegenover het Concertgebouw en een nieuw stadhuis aan de Amsteldijk – het latere Gemeentearchief – dateren uit die tijd. Nieuwer Amstel reorganiseerde op vooruitstrevende wijze de brandweer. Naar het zich laat aanzien was daarover jaren gebakkeleid.

Het voormalige Raadhuis van Nieuwer-Amstel aan de Amsteldijk in AmsterdamIn twee stappen annexeerde de gemeente Amsterdam het noordelijke (en dichtstbevolkte) deel van de gemeente: in 1896 tot ongeveer de huidige President Kennedylaan, en in 1921 tot de Kalfjeslaan. Amstelveen werd gereduceerd tot het oude dorp en omgeving. Haar aantrekkingskracht voor welgestelde Amsterdammers bleef echter bestaan. Dit is zichtbaar in de met name vanaf 1930 aangelegde aantrekkelijke woonwijken in het noordwesten van de gemeente. Met name aan deze wijken ontleent Amstelveen nog altijd een reputatie als woonplaats voor welgestelden.

‘Het voormalige Raadhuis van Nieuwer-Amstel aan de Amsteldijk in Amsterdam’

Na de Tweede Wereldoorlog werd Amstelveen overloopgemeente en bovendien officieel een van de woongemeenten van Schiphol. Uitbreidingswijken werden in snel tempo uit de grond gestampt; in de jaren '60 was Amstelveen enige tijd de snelstgroeiende stad van Nederland. Woonkwaliteit en groenvoorziening werden hierbij echter niet uit het oog verloren. Vanaf 1964 werd de naam van het inmiddels tot voorstad uitgegroeide dorp aan de gemeente gegeven.

Bron: wikipedia

Korte schets van het ledenbestand

Bij de oprichting in 2004 begon de Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel met 14 leden, in 2006 bedroeg het ledental 25. De jaren daarna is er een gestage groei te zien geweest, maar zijn er ook weer mensen weggegaan.

De teller staat op 1 november 2016 op 29 leden, 13 vrouwen en 16 mannen.

Niet zo jong meer als in haar beginjaren bestaat RANA nu voor ruim een derde uit 50+ ers en ruim een derde uit 60+ ers. 5 leden vallen in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar.

De beroepen van de RANA’s zijn zeer divers. Er zijn zelfstandige ondernemers bij, met of zonder personeel, maar ook bestuurders, directeuren en managers van grote bedrijven of organisaties.

Classificaties die in de club voorkomen zijn:

• in de medische sector: tandheelkunde, fysiotherapie, acupunctuur en psychologie

• in de financiële sector: accountancy, banken en verzekeringen

• in de openbare sector: gemeente, management en arbeid, justitie en onderwijs

• in de culturele sector: musea, grafisch ontwerp, architectuur

• en verder: transport en logistiek, luchtvaart, organisatieadvies, notariaat, schoonheidsverzorging, automatisering en internetbedrijf.

Wat vinden wij belangrijk?

Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) probeert op eigen wijze invulling te geven aan het motto “Service above self”, het motto dat leidend is voor Rotary. De leden van de club zetten zich vrijwillig in om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Dat geldt voor de regio waarin wij wonen, werken en leven, maar ook voor internationale projecten.

Kenmerkend voor RANA is de informele en vriendschappelijke sfeer waarin de clubleden elkaar wekelijks ontmoeten en gezamenlijk uitvoering geven aan de avenues van Rotary. De onderlinge cohesie en het onderling vertrouwen zijn groot. Dit geeft ruimte aan leden om (ethische) kwesties waarmee zij in hun beroep worden geconfronteerd open in de groep te bespreken. In goede, maar zeker ook in slechte tijden, staan leden elkaar bij.

Uiteraard hecht ook RANA aan attendance, aanwezigheid tijdens de clubavonden. Het regelmatig bij elkaar zijn stimuleert de fellowship. Maar minstens zo belangrijk vinden we attendance in de vorm van een bijdrage leveren aan het functioneren van de club of aan de organisatie en uitvoering van projecten die door de club zelf georganiseerd worden of waarin RANA participeert. Een bijdrage die kan variëren afhankelijk van beschikbaarheid of deskundigheid van het clublid. Een deel van de clubleden levert graag een bijdrage in de vorm van kleine, tastbare en direct zichtbare “hands-on” projecten. Anderen steken hun energie liever in de organisatie van grotere evenementen gericht op fundraising. Ieders bijdrage daarin wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Een deel van de activiteiten die de club ontplooit is erop gericht de “fellowship” te onderhouden. We darten en bowlen, leden en hun gezinnen ontmoeten elkaar op familiedagen en het jaar wordt afgesloten met het traditionele decemberdiner voor leden en partners.

RANA en de Kikker

Amstelveen-Nieuwer Amstel (RANA) is de jongste van de drie Amstelveense Rotaryclubs en opgericht in 2004. De club koos de groene kikker als haar symbool, een dier dat in de natuur alleen voorkomt als het milieu gezond is.

Dag kleine kikker bij ons in de Nieuwer Amstel sloot

Eerst was je klein en nu ben je groot

Je werd als vis uit een eitje geboren

En toen kreeg je poten van achter en van voren

Je staartje verdween, het is werkelijk waar

En toen kon je springen, want toen was je klaar.

Gedichtje van Henk Biemond, gouverneur van het district 1580,
uitgesproken bij de uitreiking van de charter op 16 oktober 2004.