© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat vinden wij belangrijk?

Wat vinden wij belangrijk

Rotaryclub Amstelveen Nieuwer-Amstel (RANA) probeert op eigen wijze invulling te geven aan het motto “Service above self”, het motto dat leidend is voor Rotary. De leden van de club zetten zich vrijwillig in om de maatschappij waarin zij leven te dienen. Dat geldt voor de regio waarin wij wonen, werken en leven, maar ook voor internationale projecten.

Kenmerkend voor RANA is de informele en vriendschappelijke sfeer waarin de clubleden elkaar wekelijks ontmoeten en gezamenlijk uitvoering geven aan de avenues van Rotary. De onderlinge cohesie en het onderling vertrouwen zijn groot. Dit geeft ruimte aan leden om (ethische) kwesties waarmee zij in hun beroep worden geconfronteerd open in de groep te bespreken. In goede, maar zeker ook in slechte tijden, staan leden elkaar bij.

Uiteraard hecht ook RANA aan attendance, aanwezigheid tijdens de clubavonden. Het regelmatig bij elkaar zijn stimuleert de fellowship. Maar minstens zo belangrijk vinden we attendance in de vorm van een bijdrage leveren aan het functioneren van de club of aan de organisatie en uitvoering van projecten die door de club zelf georganiseerd worden of waarin RANA participeert. Een bijdrage die kan variëren afhankelijk van beschikbaarheid of deskundigheid van het clublid. Een deel van de clubleden levert graag een bijdrage in de vorm van kleine, tastbare en direct zichtbare “hands-on” projecten. Anderen steken hun energie liever in de organisatie van grotere evenementen gericht op fundraising. Ieders bijdrage daarin wordt gewaardeerd en gerespecteerd.

Een deel van de activiteiten die de club ontplooit is erop gericht de “fellowship” te onderhouden. We darten en bowlen, leden en hun gezinnen ontmoeten elkaar op familiedagen en het jaar wordt afgesloten met het traditionele decemberdiner voor leden en partners.