© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

ALGEMENE CLUB- en ADRESGEGEVENS van RC Amsterdam Nachtwacht

Rotaryclub Amsterdam Nachtwacht

Opgericht/ Founded : 5 mei 1998, charter: feb. 2000.

De sponsorclub was RC Amsterdam.

Gemiddeld hebben we rond de 35 leden / We have about 35 members.

Het nationale clubnummer is 432.
Amsterdam Nachtwacht valt onder / we are part of District 1580.
Het Internationale nummer is 51101.
Het bankrekeningnummer/ bankaccount is 50.969.94.64

De wekelijkse bijeenkomst vindt plaats in / we meet at:

"Cafe-Restaurant Zeppos / La Folie"
Gebed zonder End 5
1012 HS Amsterdam
Telefoon 020-6242057

De bijeenkomst vindt wekelijks plaats op : Day and time for the weekly meetings:

dinsdagavond om 20:45 uur / Tuesdaynight, 8.45 PM.

(zonder maaltijd / no dinner)

Het emailadres is/ We can be reached at:  rcnachtwacht@gmail.com 

C:\Users\r\Desktop\foto's\Rotary logo geel gr.png

Gegevens Stichting Goede Doelen van de Rotaryclub Amsterdam-Nachtwacht
De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34231342.
RSIN nummer: 814723226

Beleidsplan
De stichting kent geen echt beleidsplan. Per rotaryevent komt er geld binnen , welke geld weer wordt doorgestort op de rekening van de organisatie,waarvoor het geld bijeen is gebracht.

Financiën
De rekening van de Stichting wordt voornamelijk gebruikt als rekening, waarop bijdragen kunnen worden gestort voor evenementen, die georganiseerd worden door Rotaryclub Amsterdam-Nachtwacht. Het bijeen verzamelde geld wordt vervolgens weer overgeboekt naar de organisatie, waarvoor het geld is verzameld. De bestuurders brengen geen kosten in rekening en ontvangen ook niet op andere wijze vergoedingen. De stichting maakt voor het overige geen kosten.

C:\Users\r\Desktop\foto's\image.jpeg