© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Financiën

FINANCIËN

1. Budget Rotaryclub

2. Stichting voor projecten

https://www.rotary.nl/over/financien/webhare-1.jpg

Rotary International telt meer dan 34.000 clubs. De uitgaven van een club moeten worden gedekt door contributies van de leden. De hoogte van de contributie is dus afhankelijk van de activiteiten van een club en wordt door de club grotendeels zelf bepaald. De hoogte van de contributies van de clubs varieert omdat ontbijtkosten, lunchkosten of dinerkosten inbegrepen kunnen zijn.

BUDGET ROTARYCLUB

Het clubbudget bestaat uit:

kosten van bestuur en commissies

de kosten van de bijeenkomsten

een bijdrage per lid aan Rotary International voor organisatorische kosten, de jaarlijkse opleiding voor de districtsgouverneurs (die zich elk jaar vernieuwen) en de door Rotary International verstrekte toelage aan districten

een bijdrage per lid aan de stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) voor twee soorten uitgaven: districtsuitgaven die stichting RAN voor alle districten gezamenlijk doet en uitgaven voor met districten afgesproken services (zoals diverse communicatie, ondersteunen website, voeren financiële administratie).

STICHTING VOOR PROJECTEN

Een groot aantal clubs heeft ook een door de club opgerichte stichting, waarin de opbrengsten van club- en fundraisingsprojecten zijn ondergebracht. Deze clubprojecten zijn gebaseerd op vrijwillige bijdragen van de clubleden en opbrengsten van acties.

https://www.rotary.nl/over/financien/webhare-2.jpg

(geldstromen Rotary in Nederland)