Rotary Arnhem - Huissen

Rotary Arnhem-Huissen

Rotary Club Arnhem-Huissen

De Rotary Arnhem-Huissen heeft op dit moment 30 leden. We zijn opgericht op 11 juni 1982.


De bijeenkomsten zijn elke dinsdagavond vanaf 18.00 uur in:

Café Het Moment

Vierakkerstraat 28

6851 BE  HUISSEN

Telf: 026-3252586


Voorzitter: Jan Willem Heijting

Ink. Voorzitter: Fons Otten

Secretaris: Jan Kuyvenhoven

Penningmeester: Hans Teunissen

IBAN: NL12 ABNA 0586 6110 45


CONTACT: jan.kuyvenhoven@kpnplanet.nl


FACEBOOK: https://www.facebook.com/RotaryArnhemHuissen  @RotaryArnhemHuissen

Beste Wensen 2019

Rotary Club Arnhem Huissen Kerstwens 2019

De Rotary Arnhem-Huissen wenst u allen fantastische feestdagen en een zeer goed 2019 toe! 

Ons jaarthema is "Sta even stil, dat is een hele vooruitgang"


Wij danken iedereen die heeft bijgedragen en gesponsord heeft aan onze goede doelen en we zullen ook in 2019 klaar te staan!