© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Humanitair transport naar Bosnië 2021

Het onvermijdelijke wachten bij de grens om Bosnië binnen te komen.

Huisraad afgeleverd in het getroffen aardbevingsgebied  in  Kroatië. Familie woont tijdelijk in een containerwoning.

Bosnië. Naast het afkleveren van goederen wordt er ook geklust. Hier een keukengeplaatst eneen laminaatvlkoer gelegd.


Keuken en bedden gebracht. Links op de foto de verwoeste woning die weer worddt opgebouwd.

Bosnië. Keuken met huisraad afgeleverd.


Rotary Club Arnhem Huissen steunt het goede werk van de Stichting 4WDCARE. Ze heeft deze stichting ook verschillende keren financieel ondersteunt.

Naast een financiële bijdrage, om enkele humanitaire transporten naar Bosnië (het voormalige oorlogsgebied rondom Srebrenica) en het aardbevingsgebied in Kroatië mogelijk te maken, zijn we als Rotary Arnhem Huissen met vele andere vrijwilligers ook behulpzaam geweest bij het laden van vrachtwagens met hulpgoederen. 

Jaarlijks gaat ook een aantal leden mee om met eigen auto’s goederen af te leveren en ter plekke hand en spandiensten te verrichten bij diverse gezinnen en/of instellingen.

De stichting die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat zamelt al vele jaren goederen in om het leven van de armste mensen in Bosnië en Kroatië iets dragelijker te maken.

Voor meer informatie zie de website https://stichting4wdcare.nl