© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Opbrengst Herfsrally € 15.000

Herfstrally Rotaryclub Baarn-Soest brengt € 15.000,- op.

Rotaryclub Baarn-Soest heeft op zaterdag 30 oktober een herfstrally georganiseerd waarbij de opbrengst bestemd was voor een project in Moaranã, Belém, Brazilië. Veertig enthousiaste equipes deden mee aan de behendigheidsrit die voerde door de Veluwe en Overijssel. Na afloop van de rit maakte voorzitter Boy van Droffelaar niet alleen de dagwinnaars bekend (team Glerum), maar ook de opbrengst van de rally. Er werd – mede door de sponsoren – maar liefst € 15.000,- gescoord. De sponsoren van deze behendigheidsrit waren HLB Schippers Accountants-Fiscalisten-Juristen, Volvo Buitenweg, Stam Renault, ZVS Wegenbouw, Wim Hogeveen Manne, Drukkerij Practicum, DMO en Bouwbedrijf Van den Hengel.

Om 9 uur ’s ochtends begon de rit voor alle equipes met een ontvangst bij Stam Renault in Amersfoort. De rally was een behendigheidsrit op de openbare weg met de eigen auto. Het draaide niet om snelheid maar om navigeren en opdrachten oplossen. Deelnemende equipes bestonden uit een bestuurder en navigator. Er was een bonte stoet auto’s, modern , klassiek en zelfs extreem. De deelnemers hadden zich uitstekend voorbereid, waarbij met name het felrode damesteam eruit sprong.

Vanaf Amersfoort werd er via allerlei weggetjes koers gezet richting Apeldoorn, waar de lunch klaarstond. Ondanks een kleien wegomleiding slaagden alle deelnemers erin hier op tijd aan te schuiven. Daarna voerde de rit door het mooie Veluwes landschap naar Overijssel en via Ermelo en Spakenburg werd de eindbestemming in Hilversum gevonden.

Daar bleek dat er maar liefst vier equipes waren die de foto-opdrachten foutloos hadden opgelost, dus moest er gekeken worden naar het aantal afgelegde kilometers. Team Glerum bleek dit het allerbeste te hebben gedaan, ze hadden slechts zes kilometers meer gereden dan de doelstelling was.

Moaranã

In Guamá, een van de sloppenwijken van Belám, de miljoenenstad van Noord Brazilië staat een school. Moaranã is de naam. Moaranã is een uniek onderwijscentrum dat arme en kansloze kinderen uit de wijk zicht geeft op een betere toekomst. Buiten schooltijd wordt het gebouw gebruikt voor sociale activiteiten in de wijk. Nadat Rotaryclub Baarn Soest had geholpen bij de bouw bleek zoals bij vele ontwikkelingsprojecten al spoedig dat niet kon worden volstaan met het er alleen neerzetten van een gebouw. Om de schoolleiding financieel te ondersteunen bij haar feitelijke onderwijsactiviteiten werd op haar instigatie in 1995 de Stichting Vrienden van Moaranã opgericht. Deze onafhankelijke stichting zet zich in voor het bijeenbrengen van financiële middelen om de exploitatie van Moaran· veilig te stellen. Met bijdragen van Vrienden en van bevriende organisaties alsmede het organiseren van acties wordt Moaranã met een bedrag van op jaarbasis € 33.000 ondersteund. Deze ondersteuning is nodig omdat Moaranã niet in aanmerking komt voor overheidssubsidie. Een grote fundraisingactie ter gelegenheid van haar 40e lustrum leverde circa 40.000 gulden op. En dankzij een verdubbeling van dit bedrag door de Rotary Foundation kwam er genoeg geld bijeen om de bouw mogelijk te maken. Ook vandaag heeft de school onze hulp hard nodig. In Belém regent het vrijwel elke dag. De stortregens zorgen voor veel overlast. De overkapping van het schoolplein heeft moeite om deze regens weerstand te bieden. Bij harde wind en zware regenbuien worden de activiteiten onder de overkapping regelmatig verstoord. Om dit probleem op te lossen, heeft de schoolleiding in overleg met een architect de nodige maatregelen ontwikkeld. Gekozen is voor het aanbrengen van horizontale jaloezieën aan de zuidwest gevel. Uiteraard moet ook deze uitbreiding worden voorzien van bestrating en riolering. De kosten van het treffen van de bedoelde maatregelen worden geraamd op € 65.000. De schoolleiding beschikt uiteraard zelf niet over de nodige middelen om e.e.a. te financieren. Zij heeft het plan daarom ingediend bij het bestuur van de Vrienden van Moaran· met de vraag of de Stichting haar in deze zou kunnen helpen. Ook de Stichting beschikt echter bij lange na niet over het benodigde bedrag. Om het plan niettemin te realiseren gaat het bestuur zeer gaarne in op het aanbod van Rotaryclub Baarn Soest die zich in principe bereid heeft verklaard zich te gaan inzetten en te proberen onder het motto “Bouw mee aan Moaranã” een flinke steen bij te dragen. En met de opbrengst van maar liefst € 15.000,- is Rotaryclub Baarn-Soest daar zeker in geslaagd.