© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Project WaterOogst

Het project WATEROOGST bestaat uit het bouwen van een zanddam in de administratieve eenheid Konso in het zuiden van Ethiopië.

Konso bestaat uit een etnische bevolkingsgroep van ongeveer 275.000 personen.

De zanddam die gebouwd wordt zorgt ervoor dat water gedurende de regenperiode gebufferd wordt, zodat dit water in de droogteperiode gebruikt kan worden door de lokale gemeenschap. (vergelijk het maar met een spons)

De groep paternalisten bestaat uit 1250 personen. De zanddam komt op ongeveer 400m van een school. Konso kent een eigen taal en cultuur. Is een van de armste bevolkingsgroepen, heeft niet de beschikking over schoon drinkwater en telt een hoog analfabetisme (ca. 90%).

In het droge seizoen zijn kinderen druk doende met het ‘scoopen’ van water, waardoor de school vanzelfsprekend op de tweede plaats komt. Met de zanddam wordt de loopafstand vermindert en gegarandeerd en is daarmee een eerste maar belangrijke stap tot waterzekerheid. Kinderen nemen het water mee naar school, krijgen onderwijs, en nemen het water vanuit school mee naar huis. Het project is vraaggestuurd en wordt met behulp van een lokale aannemer en organisatie gerealiseerd.  

Wij werken samen met Rainfoundation en Aqua for All.

We willen ondermeer met wandelen voor water in maart 2013, samen met kinderen uit groep 7 en 8, geld inzamelen zodat Wateroogst volgend jaar kan worden gerealiseerd. Als Rotary verzorgen we gastlessen bij de deelnemende scholen en ondersteunen de dag, dat er gewandeld gaat worden. Wateroogst(en) door te Wandelen voor Water!

De zanddam kost ongeveer € 20.000,00.

Voor de Konso de eerste stap naar schoner drinkwater en een beter sanitatie. Met behulp van een handpomp wordt het gefilterde water opgepompt.

In Konso beschikt men niet over de noodzakelijke grondstoffen zoals cement en staal (en in de droge periode voldoende water), hetgeen nodig is om een dergelijke zanddam mee te realiseren.