Irma Reinders benoemd tot Paul Harris Fellow

Paul Harris Fellow

Irma Reinders is tot Paul Harris Fellow benoemd. En dat betekent iets! Irma heeft zich bijzonder ingezet voor het Duck4Dijkhuis Schipbeek Spektakel, en zo mogelijk nog meer voor de realisatie van de belevingstuin van Stichting Woon-, Zorg-,en Dienstencentrum’t Dijkhuis te Bathmen. Haar bijzondere verdiensten hebben ertoe geleid dat de club haar bij de Rotary Foundation heeft voorgedragen voor deze speciale onderscheiding. En met succes: de eerste Paul Harris Fellow van Rotary Club Bathmen de Schipbeek is een feit.

Even terug in de tijd. In 2017 werd het idee voor een Schipbeek Spetter Spektakel als fundraising evenement geopperd tijdens een brainstorm sessie op een reguliere clubavond. Al snel werd er een commissie in het leven geroepen om het idee verder uit te werken. Irma was er vanaf het allereerste begin bij betrokken en de vergaderingen vonden veelal aan haar keukentafel plaats. Haar niet aflatende enthousiasme mag genoemd worden. Irma was ook degene die na een gesprek met de nieuwe directeur van ’t Dijkhuis Jackie van Beek tot het idee van het doel voor de fundraising kwam. De club was op zoek naar een lokaal doel waar de harten van de dorpsgenoten voor klopten. Nou en dat deden ze! Duck4Dijkhuis 2018 werd een succes. Er werd een prachtig bedrag gerealiseerd (€16.000). Irma’s Gerjan wist dat middels subsidies nog meer dan te verdubbelen (€25.000). Daar waar voor de meeste clubleden er een periode van rust volgde ten aanzien van het project, ging Irma aan de slag met het ontwerp van de tuin. Er werd een werkgroep opgericht, werkbezoeken afgelegd, ontwerpen getekend en gediscussieerd over een specifieke boom. Eind 2019 en begin 2020 mochten wij als clubleden het tuingereedschap uit de schuur halen en de handen uit de mouwen steken.Allereerst om de oude tuin op de schop te zetten en vervolgens te helpen de nieuwe tuin te realiseren. Dit alles onder het bezield oog van Irma.

Lieve Irma we zijn trots op je!

Je club