District Communicatie Commissie

X:\# Mijn Documenten\Jacq's R'ry Websites Help\Logo's\Overige\DCC-Logo-Transp 1386x417.jpg

De District Communicatie Commissie (DCC) adviseert en ondersteunt de District Gouverneur over media- en communicatie-aangelegenheden, zowel intern binnen het district als extern.
Het Webteam, dat deel uitmaakt van de DCC, verzorgt de inhoud van de districtswebsite en andere (digitale) media.
De commissie traint en ondersteunt de PR-functionarissen van de clubs.

Ons team

De District Communicatie Commissie bestaat uit de volgende personen:

Ab Visscher, Voorzitter en districtsredacteur - RC Huizen (N.-H.)
Frits Hamann, Webmaster - RC Lopikerwaard
Jacqueline Jonk-den Daas, Webmaster - RC Amersfoort-Stad
Cees van Zevenbergen, Webmaster - RC Baarn-Soest
Millicent Schepman - RC Huizen (N.-H)
Marion van den Brink - RC Op Seyst te Zeist
Eline van Apeldoorn - RC Amersfoort Young Ambition
Claire van Bavel - Rotaract Utrechtse Heuvelrug

Agenda 2020

De communicatie van Rotary District Midden-Nederland maakt een omslag. Ondersteunen van Rotaryclubs om meer en duidelijk zichtbaar te worden in de eigen community, staat hierin centraal. Want daar wordt duidelijk dat Rotary midden in de samenleving staat. Dat willen we op een aansprekende manier zichtbaar maken. Zodat ook de jongere generatie zich er in herkent en enthousiast wordt. Young Professionals hebben hierbij onze specifieke aandacht. Zij staan aan het begin van hun maatschappelijke carrière en het wereldwijde Rotarynetwerk biedt een inspirerende omgeving om maatschappelijke idealen en persoonlijke ambitie aan elkaar te koppelen.
Deze intentie heeft het district 1570 samengevat in Agenda 2020, die bestaat uit de volgende strategische doelen:

- Ledenbeleid en -groei naar 3000 leden in D1570 in 2020
- D1570 (staf en commissies) is ondersteunend voor de clubs met de Gouverneur als zichtbare vertegenwoordiger van dit beleid.
- Rotary in Midden-Nederland wordt tussen nu en 2020 interessant en toegankelijker voor young professionals.

Taken van de DCC

De commissie ontwikkelt Communicatie-, PR- en mediabeleid, adviseert de District Gouverneur, adviseert en ondersteunt clubs, commissies en functionarissen in het Rotarydistrict Midden-Nederland (D 1570) op het gebied van PR en Communicatie. Voor de komende jaren is voor het district Agenda 2020 leidend. De activiteiten van de DCC staan primair in het teken van Agenda 2020.

Actiepunten Rotaryjaar 2017/2018

De DCC organiseerde 26 januari een seminar met het thema Online succes boeken als Rotaryclub! Drie sprekers namen de aanwezigen mee in de wereld van de storytelling, facebook-advertising en lieten zien hoe je het succes van je activiteiten kunt meten. Kijk hier voor meer informatie over dit seminar.
Naast de digitale communicatie beschikt het district ook ander communicatie-materiaal. Variërend van foto’s, filmpjes, brochures etc. Clubs kunnen dit materiaal gebruiken ter ondersteuning van hun eigen lokale activiteiten. Zodat binnen D1570 clubs met één gezicht naar buiten treden.

Veel clubs organiseren in de loop van het jaar eenzelfde soort activiteiten. Zoals de Santa Run in december en Wandelen voor Water in het voorjaar. De DCC wil deze activiteiten binnen ons district zichtbaarder maken. Een eerste stap is de activiteiten op de districtswebsite te verzamelen.

Het Webteam heeft zich vorig jaar ingezet voor de nieuwe opzet van de districtssite. De site is nu op een overzichtelijke en duidelijke wijze ingericht. Het Webteam richt zich meer en meer op interactieve communicatie en clubs worden uitgenodigd de website als interactief medium te benutten.
Daarnaast biedt het Webteam (desgewenst) hulp en ondersteuning aan clubs die hun eigen website nog niet afdoende orde hebben.

Social media hebben een cruciale rol in de hedendaagse communicatie. Het district gebruikt Twitter, Facebook en LinkedIn.
De District Media Commissie onderzoekt de mogelijkheden voor het gebruik van Instagram en helpt clubs wanneer ze daarmee aan de gang willen. Want zeker is: voor de nieuwe generatie Rotarians die eraan komt zijn social media een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks leven. Rotary moet daar dus actief bij aanhaken.

Met één gezicht naar buiten treden betekent ook dat we als district het goede verhaal vertellen, dezelfde taal gebruiken en dit met aansprekend beeldmateriaal ondersteunen.
De districtsredacteur verzorgt hiervoor artikelen voor de site en tevens voor Rotary Magazine en de landelijke website.

Informatie

Wil je meer informatie over de DCC of heb je behoefte aan media- of communicatie-ondersteuning, stuur dan een mail.