2013 - Amsterdam

Bijdrage Marius Ernsting: De beurs van Berlage
Hij droomde van een gebouw waarin kunst, cultuur, economie en maatschappij samenkomen. Dat zie je in al zijn gebouwen terug: het vakbondsmuseum, het jachtslot Hubertus en het gemeentehuis van Usquert (terzijde: in kleine musea en monumenten zoals deze veel vrijwilligers actief, plm. 150.000). Hier opvallend: enorme bakstenen muren. Zij verbeelden in de ogen van Berlage de democratische samenleving: “als enkeling nietig, als massa een macht”.
Speech van de Personal Representative van President Sakuji Tanaka: Hans van Leerdam
Het is heel bijzonder, dat een past Gouverneur van het eigen District, wordt verzocht de Special Representative te zijn, van onze Rotary International President Sakuji Tanaka, en ik beschouw het wel als een eer, hier voor jullie te mogen staan.
Discon 2013
De rol van Rotary bij een terugtredende overheid
Geen geld, geen regels?
De overheid treedt steeds meer terug. Krimpende budgetten dwingen gemeenten, stadsdelen en provincies om allerlei taken te stoppen of in het gunstigste geval ‘terug’ te geven aan bewoners, burgerinitiatieven en vrijwilligers. Buurthuizen, zorgarrangementen, groenonderhoud, buurteconomie, culturele voorzieningen… de verantwoordelijkheid voor de instandhouding daarvan komt weer daar waar die hoort: bij de bewoner, de burger, de vrijwilliger, de dorps- en wijkorganisatie.
Bekijk de video uitnodiging DisCon