© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Februari 2021

Februari 2021

Welkom in de maandbrief van de gouverneur 

Deze maandbrief verschijnt op 23 februari 2021, 116 jaar na de geboorte van Rotary door vier mannen in Chicago. 

Lees hier de historie van Rotary

 

In deze maandbrief

  • Ledenbeleid
  • In Memoriam Gezinus Meijer
  • Februari Rotary Peace & Conflict Prevention / Resolution Month
  • De Nacht van Emma
  • Stichting Anne-Bo
  • De virtuele assembly 2021
  • 5 juni Rotary-Rotaract - End Plastic Soup Festival
  • Corona-Polio Campagne RC Wierden
  • Regio in Beeld: West-Friesland (Regio IX)
  • Portret Nieuw Lid 

 

In Memoriam

Op 17 februari bereikte ons het droeve bericht dat onze oud-gouverneur Gezinus Meijer is overleden. Gezinus was meer dan alleen een oud-gouverneur. Hij was zijn leven lang de verpersoonlijking van Service Above Self. Actief in zijn club, in het district en vele jaren lang hartstochtelijk actief voor The Rotary Foundation. Op de districtpagina staat onze In Memoriam voor Gezinus Meijer.

Als district hebben wij gemeend dat wij de dankbaarheid voor het werk en leven van Gezinus Meijer tot uiting kunnen brengen door uit zijn naam een donatie te doen aan The Rotary Foundation.

Namens het district wens ik zijn nabestaanden veel kracht toe.

Februari is Rotary Peace & Conflict Prevention / Resolution Month

Peace , Conflict and Resolution

Vaak sta ik even stil
denk na en droom weg
conflict
waardoor en waarom
de geest van de mens
onderhuids of onbewust
de macht en de schreeuw
besluit
wordt genomen
leidt zelden tot vreedzaamheid
bespreek een conflict tot
vrede

(Edward van der Zwaag, februari 2021)

Zonder de Nacht van Emma (Lichtpuntjes in coronatijd)

De coronacrisis heeft veel en vaak roet in het eten gegooid. Veel prachtige Rotary initiatieven moesten geannuleerd worden. Zo ook De Nacht van Emma van Rotary Club Amsterdam-Sloterdijk. Maar ondanks corona (en ondanks het ontbreken van een leuke avond met een leuk feest!) is het toch een succes geworden met een opbrengst van € 67.000 voor Neonatologie.

Lees verder

Stichting Anne-Bo

Op 17 februari hebben tientallen Rotarians aan een Rotary Zoombijeenkomst van Rotary Club Santpoort-Brederode deelgenomen die in het teken stond van Stichting Anne-Bo. Het verhaal en het initiatief van Rotarian Annemieke van der Wouw zijn indrukwekkend. 


De doelstelling van Stichting Anne-Bo past volledig binnen de Rotaryuitgangspunten als Vocational, Jeugd, Fundraising, Communicatie & PR en het jaardoel van de inkomend wereldpresident om kansengelijkheid van vrouwen in de wereld te realiseren.

Ik was zozeer onder de indruk van het initiatief dat ik namens het district € 1.000 heb toegezegd als eerste bijdrage voor een District Grant. RC Velsen en RC Haarlem-Kennemerlaat hebben inmiddels ook zo'n bedrag toegezegd. Ook andere Rotary Clubs hebben aangegeven een bedrag eenmalig of structureel te willen storten. Fantastisch!

Er zijn diverse mogelijkheden waarmee ook uw Rotaryclub kan deelnemen om de stichting Anne-Bo te ondersteunen. En wie zou dit niet willen! Rotary Opens Opportunities!

Meer informatie

De virtuele Internationale Assembly 2021

Zoals zoveel anders is dan anders in deze coronatijd, was dit ook van toepassing op de Internationale Assembly van dit jaar. Ik heb in de geschiedenis van het evenement zitten spitten, maar heb tot nu toe geen editie kunnen vinden die is overgeslagen sinds Rotary intercontinentaal werd in 1912. Dat geeft wel aan in wat voor speciale tijden wij leven.

De IA was langer dan gebruikelijk en liep van 1 tot 11 februari. In andere jaren kon veel meer uren per dag worden doorgewerkt in vergelijking tot de hoeveelheid geconcentreerde uren die je als mens digitaal kan spenderen. Uiteindelijk heb ik 15 Zoomsessies van 1 tot 1,5 uur bijgewoond. Variërend van plenaire onderdelen tot break-outs.

Ik heb in een eerdere mailing het jaarthema 2021-2022, Serve To Change Lives, onder de aandacht gebracht, maar haal dit graag nogmaals aan, omdat Ik het een mooi en alomvattend thema vind, aangevuld met een warm logo. De aarde letterlijk op handen dragen. 

LEES VERDER


SAVE THE DATE

5 juni Rotary-Rotaract - End Plastic Soup Festivalzaterdag

Noteer in je agenda en hou 5 juni vrij. Niet alleen voor jezelf maar ook voor je partner, je kinderen, je vrienden. Op die dag gaan we als Rotary en Rotaract coronaproof op verschillende openluchtlocaties in ons district weer bij elkaar komen. Met een programma voor jong en oud. Met duurzaamheid, cultuur, eten en drinken. Met uitdagingen. Actief, én ontspannend. We vieren die dag het einde van een ongekend coronarotaryjaar. We verwelkomen een nieuw Rotaryjaar met het nieuwe, zevende, aandachtsgebied “Bescherming van de leefomgeving”.

Later meer!

VACATURES
Rotary maken we samen. Op zoek naar jou

Ons district zoekt een districtsredacteur voor het landelijke Rotary Magazine.

Schrijf jij graag en heb je ideeën om Rotary en de initiatieven in ons district in woord en beeld goed naar voren te brengen?

Meld de dan aan via de mail

Madelon Schaap (vz Districts Communicatie Commissie) en ik vertellen er graag meer over.

Het Rotary Magazine verschijnt 6x per jaar. De onlineversie lees je hier: www.rotary.nl/rotarymagazine.

Het district heeft diverse commissies en activiteiten waarmee de clubs en individuele Rotarians ondersteund worden. Die commissies zijn altijd blij met Rotarians die willen meewerken. Iets voor jou?

Kijk even rond op onze site.

Spreekt ‘Water’ je aan? Of ‘Jeugd’? Vocation en Ethisch handelen? Help je liever mee bij een gaaf festival of een districtconferentie? Top. Informeer bij mij 

Regio in Beeld:
West-Friesland (Regio IX)

Horen jullie mij?

In dit regiobericht wil ik eerst mijn waardering uitspreken voor de clubvoorzitters.

Kunnen jullie mij horen?

Ik geef het je te doen. Om via een Zoomverbinding aan relaties te bouwen, leden te overtuigen en doelstellingen te delen. Je zit als jaarvoorzitter in een sobere situatie waar je weinig aan kan doen, maar waar je wel verantwoordelijk voor bent. Hoedje af voor de huidige clubvoorzitters.

Een digitale bijeenkomst haalt het gewoon niet bij een reguliere bijeenkomst, daar zal iedereen het over eens zijn. We snakken naar de nieuwe werkelijkheid, wat dat ook mag betekenen.

Hiernaast begint het onderhand op te vallen dat minder sterke clubzaken worden uitvergroot.
Dit brengt mij in de gelegenheid om je te vragen of we toe zijn aan bestuurlijke vernieuwing.

Kunnen wij ons leiderschap omvormen om een nieuwe generatie aan boord te krijgen?

Of vraagt de toekomst om een regionaal platform voor ledenbeleid, pr & communicatie en Rotaract? Hoelang kunnen we deze inspanningen binnen onze eigen club volhouden?

Een regionaal platform stelt je in staat om te denken in overvloed in plaats van schaarste. Met de mogelijkheid om schaalvergroting toe te passen, door op vlakken samen te werken. Juist om effectief te zijn en de werkelijke actie in je eigen club plaats te laten vinden.

Vroeger, we praten over meer dan honderd jaar geleden, werd ons district D1580 ingedeeld op basis van wat je met de trein op één dag heen en weer kon reizen. Dit is achterhaald, maar we hebben ons organisatienetwerk hier niet op aangepast.

De huidige tijd kent naar mijn inzicht twee smaken: lokaal en nationaal. Met weinig tot niets er tussen in. Of heeft u de laatste jaren wel met enige regelmaat een districtsbijeenkomst bezocht?

Dit kan je oplossen door een regionale aanpak te creëren. Met als doel om elkaar te inspireren en te informeren. Nu we allemaal dezelfde uitdagingen en/of pijnpunten beginnen te ontdekken.

Als ik kijk naar mijn eigen regio West-Friesland, is er sprake van een stabiel ledenaantal van circa 180 leden. Maar de duur, hoe lang leden lid zijn van een club neemt af. Daarnaast zijn er kwetsbare clubs met minder dan twintig leden.

Nu kun je dit als clubcommissie zelf oplossen, maar je kunt als voorbeeld een regionale campagne voor ledenwerving opstarten. Laat de vitaliteit en diversiteit van Rotary breeduit zien. Voordat we met voorjaarsplannen naar buiten gaan voor community service, is dit het moment om naar onze eigen organisatie te kijken. Wat ontbreekt er voor de toekomst?

Hoe kunnen we ondersteuning bieden aan elkaar?

Waar het in Rotary om gaat is de visie om het nodige te zien, daarin te geloven en de moed te hebben om het aan te pakken. Dit begint met praten, over wat je als club met elkaar gemeen hebt.

Wissel ideeën uit en onderneem actie.

Hartelijke groet,
H.J.C. (Eric) Bakker, regio9@rotary-d1580.nl
Regio Voorzitter Rotary D1580 Regio IX West-Friesland
(Regio IX bevindt zich in de gouden cirkel rond Hoorn, Enkhuizen en Medemblik).

Portret Nieuw Lid

Naam: Yvonne van Lingen
Geïnstalleerd op: 21 januari 2020
Club: Drechterland
Classificatie: Bedrijfsadviseur

1.            Wat heeft je over de streep getrokken om je aan te sluiten bij de Rotary?

Ik werd overgehaald door de vorige penningmeester om een keertje mee te gaan naar een clubavond en dat is goed bevallen. Een leuke groep mensen, die me direct het gevoel gaven erg welkom te zijn. Een mooie kans om mijn sociale netwerk uit te breiden!

2.            Hoe zou jij jou club omschrijven?

We zijn een kleine, maar hechte club. Een aantal leden is al erg lang lid, maar er zijn zeker ook leden die wat recenter lid geworden zijn. Een gevarieerde groep mensen, ieder met zijn of haar eigen verhaal en achtergrond.

3.            Waarvoor wil je je gaan inzetten bij je Rotary Club?

Ik ben al behoorlijk actief bij de club. Sinds dit clubjaar heb ik de taken van de penningmeester overgenomen en maak ik deel uit van het bestuur. Ook ben ik recent lid geworden van de Districtscommissie Communicatie (DCC).

4.            Wat verwacht je (of hoop je) dat Rotary jou zal gaan brengen?

Door Rotary heb ik veel nieuwe mensen leren kennen en de kans gekregen mijn kennis en ervaring in te zetten. Ik hoop zeker nog meer te leren over de activiteiten van Rotary en, in mijn ondersteunende rol, daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

5.            Rotary in coronatijd is voor mij…..

Vooral veel Zoombijeenkomsten. Deze begonnen al vrij snel na mijn installatie. Als host van deze bijeenkomsten heb ik veel contact met de deelnemers, binnen en buiten de club, om alles soepel te laten verlopen. Dat maakt het erg boeiend!