Maandbrieven DG Rutger Mazel


November 2019
https://www.rotary.nl/nieuws/dgs201920/webhare-2.gif

 


Ook dit jaar organiseerde Rotaract Haarlemmermeer het G-hockey toernooi in Nieuw Vennep

Maandbrief nummer 5 staat voor jou op het scherm. Met twee belangrijke oproepen; we zoeken een districtsredacteur en ik ben benieuwd wie er gouverneur van ons district wil worden in het jaar 2022-2023.

Mijn eerste vijf maanden als jullie gouverneur zijn omgevlogen. We hebben een prachtig en actief district. Dat merk ik steeds weer bij alle clubbezoeken.

Deze maand is Rotary Foundation maand. Lees daarover (en over wat voor moois er nog aan komt de komende tijd) in deze nieuwsbrief.

Districtsagenda

De coördinatie van de vele evenementen en bijeenkomsten van de verschillende clubs in ons district is van groot belang.

Meld jouw clubactiviteit tijdig aan via de AG/regiovoorzitter.

In de agenda op onze website staat alles op een rij.

Zaterdag 1 februari 2020: Landelijk seminar vocational service in Apeldoorn.
INTEGRITEIT ALS VITALE VERBINDER: ‘Hoe toekomstbestendig en verbindend is jouw club en hoe kan vocational service daarbij helpen?’
Toegankelijk voor alle Rotarians en Rotaractors, liefst met introducés/ potentiële nieuwe leden.
Deelnemen? Mail stevenhelfrich@online.nl.

Locatie van de District-voorjaarsbijeenkomst is bekend!
De districtsbijeenkomst op zaterdag 16 mei 2020 wordt gehouden in het St. Michael College (SMC) in Zaandam. Aan het programma wordt hard gewerkt. Houd de datum vast vrij!

Samen groeien

Afbeelding met buiten, teken

Automatisch gegenereerde beschrijvingPrachtig uit het Engels vertaald, together we grow. Ik draag met trots vaak een prachtige button met deze tekst. De titel van dit stuk had ook kunnen zijn: Leden gezocht!

District 1580 heeft nu ruim 2400 leden, een paar jaar geleden waren dat er nog meer dan 3000. 

Ledengroei is een belangrijke prioriteit binnen Rotary. Het begint in jouw club. Ik herhaal tijdens mijn (multi-)clubbezoeken steeds mijn oproep, mijn uitdaging, aan alle clubs: groei dit jaar met 2 leden (netto). Dan hebben we er in de zomer in D1580 bijna 160 nieuwe leden bij.

Stel op je volgende clubbijeenkomst eens de volgende vragen:

wanneer heb jij voor het laatst iemand aangedragen voor het lidmaatschap van Rotary?

wie in mijn, al dan niet directe, omgeving ga ik dit jaar lid maken?

Is er ruimte voor een nieuwe club in de buurt?

Jij kent vast iemand geschikt is voor Rotary, die een bijdrage kan leveren. Samen groeien we groter!

November = Rotary Foundation maand

In 2018-2019 werd door 1,2 miljoen Rotarians 230 miljoen dollar gedoneerd voor projecten die door Rotary, samen met veel andere organisaties, werden uitgevoerd. Ons meest bekende project is End Polio Now, waarvan Rotarians uit de Filipijnen de initiatiefnemers waren. Al jarenlang werken de Rotary Foundation, plaatselijke overheden, WHO, Unicef en Bill & Melinda Gates samen om polio de wereld uit te helpen. De Nederlandse districten brachten de afgelopen vier jaar € 1,5 miljoen bij elkaar met de tulpenbollenactie. Samen met de Rotary Foundation proberen de zeven districten 14 scholars aan het IHE Delft te laten studeren in aspecten van watermanagement.

Lees verder →

District 1580

De Rotary Foundation steunt met District Grants (DG) en Global Grants (GG) projecten die door onze clubs worden uitgevoerd. Een voorbeeld van een GG is de scholing van 120 aidswezen die nu, dankzij inspanning van Regio Midden-Kennemerland, in hun eigen onderhoud voorzien. Een jongeman uit India studeerde op initiatief van RC Purmerend aan het IHE-Delft Sanitatie en Hygiëne.

In alle projecten steunt de Rotary Foundation met meer geld dan wij zelf doneren. Dat was precies de bedoeling van de bedenker van de Foundation: een solidariteitsfonds ten behoeve van door Rotary geïnitieerde projecten.

Doneren!

Alle penningmeesters ontvangen deze maand een nota voor de bijdrage van hun Rotaryclub aan de Rotary Foundation. N.B. De bijdrage voor de Rotary Foundation zit niet in de afdracht voor Rotary (International).
Met weinig inspanning zou de opbrengst sterk verhoogd kunnen worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van de ANBI regeling.

Meer weten?

De leden van de DRFC (District Rotary Foundation Commissie) zijn graag bereid om in de clubs meer over de Foundation te vertellen o.a. aan de hand van de speciale placemats. www.rotary.nl/d1580/activiteiten/trf.

Gouverneur gezocht

Word jij de volgende gouverneur van ons district?
Dat zou zomaar kunnen…

Bij deze roep ik graag kandidaten op om zich aan te melden voor het gouverneurschap 2022-2023 (of daarna). Een bijzonder jaar, want in 2023 vieren we de honderdste verjaardag van Rotary in Nederland.

Formeel zijn er in ieder geval twee voorwaarden om gouverneur te kunnen worden:

Je bent tenminste zeven jaar lid van een Rotaryclub

Je bent voorzitter van jouw club geweest

De taken van de gouverneur in ons district zijn veranderd. Daardoor is het nu mogelijk het gouverneurschap te combineren met werk/baan/gezin. Vroeger bezocht de gouverneur alle clubs. Nu zijn er gecombineerde clubbezoeken en bijeenkomsten per regio (de Rotary Regio Tour). Elkaar inspireren en samenwerking van clubs staan daarbij centraal.

Na drie jaar waarin een man gouverneur is (geweest), vind ik het bijzonder en belangrijk in 2022-2023 een vrouw als gouverneur van D1580 te mogen verwelkomen. Want ook in leiderschapsposities wil Rotary een afspiegeling zijn van de samenleving.

Belangstelling? Laat het mij z.s.m. (uiterlijk 1 januari 2020) weten: stuur een motivatiebrief en kort CV aan dg2019-2020@rotary-d1580.nl.

Schrijver met vlotte pen gezocht

Ons district zoekt een districtsredacteur voor het landelijke Rotary Magazine.

Schrijf jij graag en heb je ideeën om Rotary en de initiatieven in ons district in woord en beeld goed naar voren te brengen? Meld je dan via de e-mail aan. Tjeerd Gunning (vz DMC) en ik vertellen er graag meer over. dg2019-2020@rotary-d1580.nl.

Het Rotary Magazine verschijnt 6x per jaar. De onlineversie lees je hier: www.rotary.nl/rotarymagazine

Presenteer jouw project op het Rotary Institute 2020

Begin oktober 2020 organiseert R.I. Director Jan Lucas Ket (RC Purmerend), samen met zijn Schotse en Franse collega’s Tony Black en Roger Lhors, een groot Institute in Amsterdam voor Rotarians uit negentig internationale districten.

Het is een bijeenkomst waarbij de president van Rotary International en trustees van de Rotary Foundation, districtsleiders bezoeken. Zij wisselen informatie en ideeën uit, formuleren verbeteringen en maken plannen. Het Institute is inmiddels uitgegroeid tot een inspirerende meeting waaraan alle Rotarians en Rotaracters kunnen deelnemen. 

Voor het bespreken van allerlei Rotary en Foundation-zaken nemen zij bestaande Rotary- en Rotaract-projecten in de deelnemende landen als uitgangspunt. De projecten, in al hun variatie en uitbreiding, zullen uitmuntend en inspirerend worden gepresenteerd. We kunnen in aparte sessies en onder goede leiding onderzoeken waarom ze zo interessant of succesvol waren en wat we ervan kunnen leren ter verbetering van de Foundation en ter bevordering van ons ledenbeleid en onze uitstraling. 

Het Institute wordt zo ook een plaats waar clubs en districten partners in service kunnen vinden. En een gelegenheid om buitenstaanders met Rotary kennis te laten maken. We hopen dat veel Rotarians, die genieten van hun club, de kans aangrijpen om met de internationale en zo diverse aspecten van Rotary bezig te zijn. Vooral zaterdag 10 oktober 2020 draait de Carrousel of Friendship in dit Rotary Institute Without Borders.

Heeft jouw club een interessant project, meld dat dan aan via www.rotary.nl/institute.

Steun IHE-Delft

Het IHE-Delft is het grootste water educatie instituut in de wereld. Sedert 1957 zijn ruim 23000 waterprofessionals uit 190 landen opgeleid. Zie www.un-ihe.org.

De Rotary Foundation heeft in een partnership voor tien jaar ruim 100 beurzen toegekend. De Foundation wil daarmee doorgaan maar kan dat alleen met steun van clubs en districten. Daarmee hoopt de Foundation ook dat er tussen de clubs en de studenten een relatie zal ontstaan die de projecten van Rotary ten goede komt. Graag roep ik alle clubs in ons district op om een donatie te doen.  

Lees verder →

Wist je dat …?

veel clubs en commissies nog het oude Rotary-logo gebruiken? Met hulp van de voorbeelden en de templates in het Rotary Brandcenter maak je eenvoudig (en gratis!) gebruik van de juiste logo’s voor al jouw Rotary (club) uitingen.

https://brandcenter.rotary.org/en-GB en www.rotary.nl/d1580/activiteiten/dmc/ri_huisstijl.

ons district actief is op Facebook? En dat je daar projecten en bijeenkomsten of ander nieuws van jouw club dat voor andere Rotarians ook interessant is, op kan laten zetten? Volg ons op:

www.facebook.com/RotaryD1580.

Help ons groeien! De 500e en de 1000e volger van deze pagina ontvangen een eervolle vermelding en een klein cadeau!

mijn dagboek, (governor’s diary), over mijn werkzaamheden en bezoeken als gouverneur op die Facebook pagina te lezen is?

https://www.rotary.nl/_resources/getfile/mailing/13113/tqccsbpshbcppxmkz4chdshtsxdx9z4h/mailing-26.png