© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Verslag DISCON 13 mei 2023

Vrede en Bestaansrecht

Voorwoord


Klik op de foto voor een uitgebreid fotoverslag.

Foto's: Hein Athmer

1 / 45

In het voorjaar van 2022 werd er al een eerste stap gezet met de voorbereidingen van de DISCON 2023. We startten met de afvaardigingen van de drie organiserende Rotaryclubs ’s-Gravenhage-Oost, Den Haag Nieuwspoort en Voorschoten Leidschendam.

Na een wat aarzelend begin kreeg de organisatiecommissie nog voor de zomer vorm en werden er al een aantal ideeën gelanceerd voor de locatie, het thema van de DISCON en wat de kern van het programma zou moeten zijn.

Op initiatief van Carien Verhoeff, behalve Rotarylid ook werkzaam op De Haagse Hogeschool (HHS), werd er samenwerking gezocht met de HHS, die de locatie beschikbaar stelde. Toen dit eenmaal beklonken was ging de commissie – inmiddels versterkt met mensen van de HHS – voortvarend en met toewijding aan de slag. En ziedaar het prachtige resultaat tijdens de DISCON 2023.

Als commissie kunnen we trots zijn met wat we hebben gepresteerd. Echter, dat konden we niet zonder de medewerking van de HHS en alle vrijwilligers die zich vooral op de dag zelf hebben ingezet. Waarvoor hartelijke dank! We wensen de organisatoren van de volgende DISCON veel succes, hopend dat we hen met dit verslag al een beetje op weg kunnen helpen.

Leeswijzer

Tijdens een van de laatste DISCON-commissievergaderingen hebben we als commissie ervoor gekozen een allesomvattend verslag te maken van de DISCON 2023-dag. Als een blijvende herinnering voor de drie organiserende Rotaryclubs, de HHS en D1600 betrokken bij deze unieke bijeenkomst, maar ook als inspiratie voor toekomstige organisatoren van een DISCON. En natuurlijk voor alle andere geïnteresseerden.

Hennie Homan,
voorzitter DISCON commissie 2022-2023

Het gouverneursontbijt

Het was gebruikelijk om de avond voor de DISCON een gouverneursdiner voor genodigden te organiseren. Dit jaar ging dat een beetje anders er was een ontbijt voorafgaand aan de DISCON. De inlooptijd voor het ontbijt was 7.45 uur, maar al om 7.30 uur zaten de eerste Rotarians op het terras van restaurant Xieje, tegenover De Haagse Hogeschool. Lekker in de al warme ochtendzon, verwend met een latte macchiato, cappuccino of een gewoon kopje koffie. Tussen 8.00 en 8.30 uur stroomde het terras verder vol en zo’n dertig mensen, van wie een deel oud-gouverneurs, gingen genieten van een heerlijk ontbijtbuffet met luxe minibroodjes, croissants en versgeperst sinaasappelsap. Het gaf meteen al een feestelijk gevoel, zo op dat terras! Het was gezellig, er werden geanimeerde gesprekken gevoerd en er werd bijgepraat. Om 8.30 uur kwam de Haagse burgemeester Jan van Zanen en hij werd ontvangen door gouverneur Manja van de Plasse. Tegen 9.00 uur vertrok het gezelschap richting de HHS , waar de registratie plaatsvond en het programma van de DISCON kon beginnen.

 Inschrijving

Praktisch iedereen arriveerde netjes op tijd – geregistreerd en wel – op het grote binnenplein van De Haagse Hogeschool. De meesten konden het systeem van de badges goed begrijpen (van a to z op voornaam, van rechts naar links). Een enkeling keek verschrikt dat de Rotary was afgegleden naar tutoyeren en naamplaatjes op voornaam. Het was een plezierige taak om iedereen te verwelkomen en te zien dat iedereen er zin in had. Speciale vermelding voor ons jongste registratieteamlid Eleanor van 10 jaar. 

Aftrap dagvoorzitter

Om 9.30 uur heette dagvoorzitter Stefan Wijers alle deelnemers aan de DISCON 2023 van harte welkom in het auditorium van De Haagse Hogeschool. Om te beginnen liep hij drie groepen langs en checkte of ze allemaal aanwezig waren. Indien ja: graag de handen in de lucht en (veel) geluid maken! Eerst kwamen de uitgenodigde maatschappelijke organisaties aan de beurt, daarna de mensen van De Haagse Hogeschool. Ten slotte vroeg Stefan aan de zaal wie de aanwezige Rotarians waren, met een luid gejuich als antwoord.

Als aanloop en als inleiding op het thema ‘Vrede en bestaansrecht – De luiken open voor een mooiere wereld’ vroeg Stefan iedereen om kort met zijn of haar buurman of buurvrouw te overleggen. Aan de orde was het volgende: de wereld staat in brand – oorlog in Oekraïne, hoge inflatie, klimaatverandering, vluchtelingencrisis – en wat kunnen wij doen, als mens en als club waarbinnen we actief zijn, om verschil te maken? Dus bespreek kort met elkaar: wat vind jij belangrijk aan deze dag? Het leidde gedurende twee minuten tot levendig geroezemoes in de zaal. Achteraf vroeg Stefan links en rechts een paar reacties van het publiek. Velen gaven te kennen dat ze ‘Vrede en bestaansrecht’ een belangrijk onderwerp vinden en voor inspiratie naar de DISCON waren gekomen. 

Opening door Burgemeester Jan van Zanen

Beste Rotarians,

Medewerkers en studenten van De Haagse Hogeschool, partners van de Rotary in de Haagse regio,

Wat ontzettend aardig en eervol dat ik mag bijdragen aan de opening van deze districtsconferentie. Juist in het jaar van het eeuwfeest van de Rotary in Nederland. Een jaar van vele vieringen en activiteiten. Ook in november zullen wij samen nog uitgebreid stilstaan bij het jubileum tijdens de Rotary-feestweek.

Het thema van de feestweek en deze districtsconferentie is hetzelfde: ‘Vrede en bestaansrecht’. Een gelukkig gekozen thema, want daarmee krijgt het voor sommigen ietwat abstracte ‘vrede en recht’ direct de sociale lading die het verdient. Ik kom daar zo op terug, maar eerst iets over mijn eigen relatie met de Rotary.

Die relatie begon al vroeg. Ik groeide op in Edam-Volendam en studeerde rechten aan de VU in Amsterdam. Op voordracht van de Rotaryclub in Purmerend-Waterland mocht ik als amper twintigjarige voor een achtenswaardig gezelschap van heren verschijnen. Het was een selectiecommissie en die bleek mij welgezind. Zo kwam ik via de Rotary Graduate Foundation in aanmerking voor een beurs en een plek aan Cornell Law School in Ithaca, upstate New York. Ruim een jaar op eigen benen in een vreemd land: ik kan het iedereen aanbevelen.

Ooit was ik lid van Rotaractclub Purmerend-Waterland, later van Rotaractclub Utrecht, en tot ik op 1 juli 2005 in Amstelveen ging werken was ik actief lid van Rotaryclub Utrecht Kromme Rijn. Mijn classificatie was ‘ondernemersverenigingen’. Ik vond en vind het burgemeesterschap ingewikkeld met het lidmaatschap te verenigen. Als ik ooit weer lid van een serviceclub word, is het Rotary International.

Als burgemeester van Amstelveen, Utrecht en nu Den Haag ben ik met enige regelmaat bij de Rotary te gast. Recent nog bij een van de oudste clubs, die van Amsterdam. Ik voel me dus zeer met u verbonden, ben Rotary eeuwig dankbaar voor de beurs – en de kansen die ik daarmee kreeg. Ben er ten slotte trots op dat ik sinds april 2019 Paul Harris Fellow ben.

Mijn ervaring binnen Rotary is dat de Rotaryclubs écht mensen en netwerken verbinden. Niet alleen voor de Rotarians en de eigen sociale omgeving, maar ook voor een rechtvaardiger wereld elders op aarde en dicht bij huis. Dat proef ik ook hier op deze conferentie.

Vrede wensen we iedereen en voor bestaansrecht maken we geen uitzonderingen. Aan vrede kunnen we werken, bestaansrecht moet blijken. Den Haag is al meer dan een eeuw stad van vrede en recht. In Den Haag zetelen vele internationale en Europese instellingen en organisaties. Daaromheen honderden toeleverende bedrijven, van advocatenkantoren tot broodjeszaken.

We hebben het Vredespaleis, het Internationaal Gerechtshof en het Strafhof. Het Oekraïense Openbaar Ministerie onderzoekt vanuit Den Haag strafbare feiten die daar in de oorlog worden begaan. Het nieuwe Schaderegister verzamelt bewijzen van vernieling en oorlogsmisdaden die mogelijk later tot vervolging kunnen leiden.

Juist nu er oorlog woedt in ons deel van de wereld is het belang van deze infrastructuur van vrede en recht nauwelijks te overschatten. De hooggeleerde Tom Sauer raakt daar straks mogelijk nog aan.

Toch is stad van vrede en recht voor een flink deel van de Haagse bevolking een ver-van-mijn-bedshow. Het helpt niet om het belang van onze instellingen nog eens extra in te wrijven. Wat wel kan helpen is de thematiek relevant maken voor het eigen leven van (nog) veel meer inwoners van Den Haag. Dan gaat het over de toegang tot het recht en hoe die wordt ervaren, over bestaansrecht dat blijkt uit kansengelijkheid en zichtbare representatie op alle mogelijke plekken in de samenleving.

Dat gaat over het volwaardig meedoen van alle kinderen op school, in de sport en op straat. En het gaat ook over de hardnekkige mechanismen waardoor kinderen van vader op zoon, moeder op dochter van veel waardevolle ervaringen buitengesloten blijven. Het is het terrein waarover de hooggeleerde Ton Liefaard vermoed ik straks iets zal vertellen.

De Rotary zal de wereld niet in haar eentje veranderen, maar draagt wel haar steentje bij. De Rotaryclubs in de Haagse regio hebben budget bijeengebracht voor vijf Haagse basisscholen, die daarmee deel kunnen nemen aan het Spacebuzz-project. Leerlingen van groep zeven zullen daarin vanuit een raketsimulator de schoonheid en kwetsbaarheid van de aarde ervaren. Meer weet ik er op dit moment niet van en moet ik ook niet willen verklappen. Ik zie ernaar uit om elkaar weer te zien op 3 november in Pulchri tijdens de Rotary-feestweek Den Haag.

Ik wens u een mooie districtsconferentie, die ik hierbij officieel voor geopend verklaar.

Opening Elizabeth Minnemann

Elizabeth, de voorzitter van het college van bestuur van de Haagse Hoge School gaf ons een inkijkje in de organisatie en stuctuur van de school maar ook nam zij ons mee in de ambities en sprak zij over de internationale studenten waarvoor het soms lastig is om huisvesting te vinden. Dit was direct een onderwerp die bleef hangen bij diverse rotarians om zich daar mogelijk voor in te spannen. Ook juichte zij een samenwerking zoals vandaag met Rotary van harte toe. 

Opening Manja van de Plasse

De gouverneur van het district mocht vervolgens de gasten welkom heten namens Rotary. Een van de lessen die zij afgelopen jaar tijdens haar bezoeken aan de clubs geleerd heeft en met het publiek wilde delen is dat Rotary zich er meer van bewust mag zijn dat elke club in feite door de verschillende beroepsachtergronden een multidisciplinair team is waarbij geld, politiek of geloof geen drijfveer zijn. Dit geeft ze de ruimte en kracht om mee te denken over complexe maatschappelijke vraagstukken en hier een creatieve, innovatieve input aan te geven om impact te maken voor een duurzamere toekomst. Vervolgens gaf zij het woord aan Rotary’s wereldpresident Jennifer Jones, die ons via een filmpje toesprak over de waarde van Rotary en ons een inspirerende DISCON wenste. 

Keynote hoogleraar kinderrechten Ton Liefaard

Het mondiale narratief zou beter kunnen, kinderen moeten als kind gezien worden. Het zijn mensen en daar horen rechten bij. Het zijn mensen in ontwikkeling die snel veranderen en dat vergt bijzondere rechten, zoals educatie en gezondheidszorg. En oog voor hoe kinderen zich verhouden tot anderen. Het zijn burgers binnen hun ‘eigen’ samenleving. Kinderen zijn een belangrijke sleutel voor de toekomst, voor een mooiere wereld.

Er mag meer aandacht komen voor de mening van kinderen, want het blijkt dat zij uitstekend in staat zijn naar zichzelf te kijken maar ook naar anderen. Het zijn de volwassenen die barrières opwerpen. Je zou verschil kunnen maken door met kinderen en jongeren samen te werken. Geef kinderen een meer centrale rol, ze zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig, vanuit menselijke waardigheid. Kinderen mogen niet gediscrimineerd worden op grond van het handelen van hun ouders.

Hoe en in hoeverre kunnen kinderen deelnemen is de vraag. Kunnen wij óver kinderen praten zonder mét hen te praten? Een sleutelbegrip hierbij is evolving capacities, een meer autonome rol ten opzichte van de opvoeders. Empowerment boven bevoogding. Het vraagt van volwassenen de bereidheid om hen niet alleen een stem te geven, maar ook ruimte en invloed. Hiervoor is het nodig dat volwassen een deel van hun autoriteit inleveren. Het vraagt morele moed, verantwoordelijkheid en leiderschap, iets wat vaak nog ontbreekt. Belangrijke onderwerpen die aandacht vragen:

 • beleid op het gebied van de digitale samenleving en de rechten van het kind;
 • onderwijs, dat vooral voor meisjes belangrijke bescherming biedt;
 • mentale gezondheid, waar covid een nog steeds voelbare negatieve invloed op heeft gehad.

Muzikaal intermezzo Roos

Singer-songwriter Roos Meijer is enorm maatschappelijk betrokken en heeft mede op basis van ervaringen in haar werk in vluchtelingenkampen op Lesbos en gesprekken met social changemakers een prachtig album samengesteld. Zij trakteerde ons op twee zelfgeschreven nummers daarvan. Bij de laatste noten van haar tweede nummer voelde je in de zaal dat iedereen geraakt was.  

Keynote hoogleraar Internationale Politiek Tom Sauer

Wie Tom eerder heeft gehoord of gezien zal niet verbaasd zijn over de energie, bevlogenheid en verontwaardiging waarmee hij zijn verhaal keer op keer pakkend op het publiek over weet te brengen. De DISCON vormde daarop geen uitzondering. Hij viel meteen met de deur in huis. Er worden geen vredesinitiatieven ondernomen en daarmee wordt degene die fout is – lees: Poetin – beloond. Er moet rekening gehouden worden met alle belangen, niet alleen met die van Oekraïne maar ook van Europa en de VS. Werken aan collectieve vrijheid, zoals de VN en OVSE doen, en niet aan collectieve defensie, zoals met de NAVO. De kern van zijn betoog is dat Europa de signalen genegeerd heeft en de vernedering van de Russen onderschat. Ook Europa heeft dus fouten gemaakt. Op de vraag wat er nu moet gebeuren stelt Tom dat Europa druk moet uitoefenen om de strijdende partijen aan tafel te krijgen voor vredesonderhandelingen. 

Wereldcafé

Centrale vraag aan de tafels: Wat kunnen we met wat we allemaal net hebben gehoord? Wat kan ons persoonlijk aandeel zijn om hier concreet een stap in te zetten?

Hans Rash gaf het de opbrengst van de het gesprek wat genotuleeerd werd op de de tafelkleeden over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als volgt weer:

Tom Sauer heeft een ingewikkeld dilemma geschetst. Er is sprake van een patstelling. De oorlog is niet zomaar ontstaan, maar een gevolg van de wijze waarop oost en west uit de Koude Oorlog zijn gekomen. Het uitblijven van een vredesorganisatie als vervanging van de verdedigingsorganisaties: Warschaupact tegenover NAVO.

Nu de oorlog een feit is, is de westerse houding: Rusland veroordelen en Oekraïne helpen met wapens en informatie. Conflicten eindigen echter niet op het slagveld, maar aan de onderhandelingstafel. Er moet bereidheid zijn tot onderhandelen, ook al gaat dat tegen het gevoel van rechtvaardigheid in.

De dialoog moet dus op gang gebracht worden en mogelijk kan Rotary hier een rol in spelen. We moeten streven naar duurzame vrede in plaats van een overwinning voor Oekraïne. Een duurzame vrede moet voldoen aan de Four-Way Test van de Rotary. Respect voor de feiten. Een redelijke uitkomst, die voor alle partijen aanvaardbaar is en die leidt tot een betere wereld.

Ondertussen moeten we ook proberen om kinderen een stem te geven. Bijvoorbeeld via de (sociale) media, met name de kanalen waarop Rotarians actief zijn.

Reactie Henk Jaap Kloosterman, voorzitter TRF-commissie:

 • Het wereldcafé sloot goed aan op de het ochtendprogramma. Geïnspireerd door de keynotesprekers onstonden goeie gesprekken, waar actief aan deelgenomen werd en waarin het echt ergens over ging. Het kan niet anders dan dat de aantekeningen van het wereldcafé mooie aankopingspunten voor een vervolg bieden.

Wat werd door de aanwezigen genoteerd op de tafelkleden? Een overzicht:

 • Maak gebruik van links van Rotary met maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld via bestuursfuncties
 • Yets Foundation (Peter Ottens)
 • Versterk bestaande initiatieven (bijvoorbeeld Jeugddorp) voor bekendheid in de stad
 • Elke Nederlander moet weten wat Rotary doet!!!
 • Love: IHE (Rotary-studiebeurzen voor wateropleidingen en watermanagement)
 • Actieve rol van de VN (Rotary stond aan de wieg van de VN)
 • Zichtbaarheid Rotary Peace Centers
 • Start dialoog Rotary en VN
 • Samenwerking Rusland ‘People to people’


 • Interlandcommissie Nederland-Rusland
  • Nederland-Oekraïne

o   Interlandcommissie Nederland-Oekraïne

-          Dialoog Rotary, ook met Russen

-          Rotary International moet aan de wieg staan van vrede

-          De dialoog moet worden geopend

-          Contacten Rotary Rusland en Oekraïne

-          Actie ‘People to people’

-          Rotary als verbindende factor

-          Kan de dialoog wel worden geopend?

-          Meer Roteract en Interact

-          Democratische invloed van bevolking gemist, zoals in Belarus

-          Stimuleer dat kinderen de volgende DISCON organiseren

-          Wat kun je doen op clubniveau; begin klein!

-          Emotie boven ratio

-          Wetenschappelijk tegengeluid

-          In gesprek met kinderen

-          Wake-upcall!

-          Tom Sauer: Een ambassadeur.

-          Meer debat binnen de eigen club stimuleren

-          Meer aandacht voor kinderen

-          Call to peace conference

-          Gebruik van apps en moderne media om kinderen te bereiken

-          Rondetafelgesprekken: Rotary/Oekraïne/Rusland/Europa met camera erbij én met kinderen erbij, plus een wetenschappelijk tegengeluid

Rotary en politiek: is geen taboe meer?

 

Rotary, Rusland en Oekraïne:

·                    Ga met (clubs in) Oekraïne in gesprek over wederopbouw

·                    Actie Rotary en HHS: breng Russische en Oekraïense studenten bij elkaar, bijvoorbeeld met als invalshoek kinderrechten, en zoek voorbeelden van samenwerking tussen mensen uit Rusland en Oekraïne

·                    Houd/zoek contact met Russische clubs; het zijn mensen die lijden, schrijf hen niet af!

 

Rotary en kinderen:

·                    We horen kinderen niet! Laat ze participeren! Rotary moet meer contact zoeken met kinderen en studenten

·                    Nodig studenten van de HHS actief uit

·                    Hoe zouden kinderen problemen oplossen?

·                    Rotary moet samenwerking zoeken met de Stichting Leergeld en met de Weekendschool

 

Rotary algemeen:

·                    Oefen de kunst van het open luisteren

·                    Oefen rollenspellen om te ervaren in plaats van te vertellen en luisteren, want dat geeft een ander perspectief

·                    Maak ruimte voor verschillende meningen

·                    Maak ruimte voor diversiteit en inclusie

·                    Geef workshops over de rol van netwerken

·                    Rotary heeft veel deskundigheid en ervaring in huis, maar weinig oplossingen

·                    Maak het logo van Rotary zichtbaarder (in de HHS)

 

·       Contact met Russische clubs: concert in augustus DH

·       Ga in gesprek met mensen, zowel Oekraïners als Russen (krachtwijk)

·       Beslis niet voor hen

·       Neem kinderen serieus; op de basisschool mediators en kinderraad (inspraak/meebeslissen)

·       Blijf luisteren, elk verhaal heeft meer perspectieven

·       Je kunt ook lokaal beginnen

·       Het begint bij het kind

·       Aandacht voor de rol van Rotary: humanitaire hulp

·       Meer aandacht voor humanitaire hulp en initiatieven voor vrede

·       Dialoog met Russische Rotaryclubs

·       Zijn er Russische Rotarians? Wat doen Russische Rotaryclubs? Zijn er contactclubs in Rusland?

·       Staan wij aan de goede kant?

·       Kinderen zijn de basis, betrek ze erbij

·       Respecteren

·       Met elkaar praten hierover

·       Kinderen betrekken bij projecten

·       Ander geluid op social media

·       Rotary-projecten niet alleen uitvoeren, maar ook bijdragen aan discussie en perspectieven

·       Luisteren

·       Waarom toch het verkeerde pad in Rotterdam, wordt er wel naar je geluisterd?

·       Vrede is oneindig

·       De geschiedenis blijven delen met kinderen en kleinkinderen

·       Accepteren

·       Vertrouwen geven

·       Kinderen als spreker uitnodigen in de Rotary

·       Stop met loten op scholen; een kind heeft het recht om naar de school van wens te gaan

·       Je hele omgeving bepaalt mee

·       Rotary herkenbaar voor gesprek over inclusiviteit

·       Tom Sauer: er is sprake van een patstelling. De Rotary Four-Way Test gebruiken: Kloppen de feiten? Is het redelijk? Is het voor alle partijen aanvaardbaar? En leidt het tot een betere wereld? Kinderen moeten een stem krijgen

·       Meer wapens lost het probleem niet op, dialoog is nodig. Hoe nu verder?

·       Een volk moet zelf kunnen beslissen hoe het zich organiseert

·       Binnen de Rotarygroep dit aan de orde stellen. Er is behoefte aan een vredesinitiatief vanuit Rotary International. Een Peace and Conflict Resolution

·       Een internationale Peace Delegation vanuit Rotary Peace Fellowship

·       De dialoog moet gefaciliteerd worden

·       Een Call tot Peace conference

·       Kinderen (scholen en verenigingen) moeten direct via Rotary actie voeren. Gemeenten moeten dit via Leergeld faciliteren

·       De dialoog moet op gang gebracht worden

·       De pers mag een neutralere rol aannemen. Rotarians moeten het debat op gang brengen over een vredesoplossing

·       Wij zijn zelf de media, oftewel: zet je eigen sociale kanalen in

·       Een vraagstuk is: bestaat in het Westen de vrijheid om nieuwsgaring van alle kanten te krijgen, om zo een objectief beeld te krijgen?

 

-          Rotary is niet politiek

-          Kan Rotary iets betekenen voor de kinderrechten in het bezette deel van Oekraïne?

-          Kinderen in spelvorm betrekken bij Rotary in de regio

-          Kinderslavernij uit de wereld helpen!

-          Journalisten benaderen om ook het perspectief van Rusland te belichten

-          Kan Rotary meepraten over vrede? Of kunnen we alleen maar hulp bieden?

-          Juridische werkelijkheid versus echte werkelijkheid met alle belangen die er zijn

-          Rotary en Rotaract samen internationale studenten verbinden voor vredesoverleg

-          Breng studenten samen

-          Zorg over tegenstrijdige berichtgeving

-          Wat als Trump wordt herkozen?

-          Kunnen landen vrij kiezen?

-          Rotary medeoprichter VN

-          Heeft VS dubbele agenda? Wat zijn de belangen?

-          Start vredesbespreking tussen Rusland en Oekraïne

-          Wat kan Rotary hierbij betekenen?

-          Summer camps for youth about peace across continents funded by Rotary

-          Stap verder zetten door meer samenwerking tussen Rotary en Rotaract. Via jonge internationale contacten oude grenzen slechten. Rotary en De Haagse Hogeschool kunnen een rol spelen bij de verwezenlijking hiervan.

Lunch

Bij de lunch waren er heerlijke groentewraps en werden broodjes kroket geserveerd. De sfeer was erg gemoedelijk en er werden oude vriendschappen aangehaald en nieuwe contacten gelegd. Onder de deelnemers bevonden zich ook Rotaryleden van clubs uit Oekraïne, heel bijzonder en waardevol om kennis met hen te maken. Sommige Rotarians hadden hun kinderen meegenomen. Ook zij konden zich tijdens de lunch goed vermaken. 

 

Workshop 1
Op weg naar nieuwe verhoudingen in de lokale samenleving – Rotary als bindmiddel

 • Deze workshop werd gegeven door Carien Verhoeff (HHS en Rotary) en Frank Speel (Rotary) 

Workshop 2
Hoe rechtvaardig bewegen wij naar een duurzamere en eerlijkere wereld?

 • Deze workshop werd voornamelijk gegeven door Bas van den Berg, senior onderzoeker systemisch co-design voor regeneratief onderwijs en senior beleidsmaker duurzaamheid in onderwijs aan de HHS. In deze workshop onderzochten Manja en Bas samen met de deelnemers een aantal ongemakkelijke, maar belangrijke rechtvaardigheidsvraagstukken voor een duurzamere en eerlijke wereld. De workshop startte met het zeer persoonlijke levensverhaal van Bas, die ons deelgenoot maakte van zijn gedwongen switch van professioneel atleet naar onderzoeker. Vervolgens liet Bas de deelnemers zich richten op zichzelf met een geleide meditatie. Deze werd afgesloten met een momentje journallen: dingen opschrijven die je hebt waargenomen tijdens de opdracht van de meditatie, waarbij het de kunst is dit zo veel mogelijk te doen zonder al te diep na te denken over wat je opschrijft.

Na deze eerste ronde had iedereen voor zichzelf al een richting om verder aan de slag te gaan. In kleine kringgesprekken, na een heldere instructie van Bas, werden de ervaringen uitgewisseld. Wat doe jij aan duurzaamheid, met welke thema’s en hoe doe je dat? Er volgden nog twee rondes voor de verdieping en uitwerking. De ruimte en de uitwisseling van persoonlijke perspectieven werden als waardevol ervaren.

De laatste oefening van de workshop was een opstelling. Op de grond werd een tijdlijn neergelegd met het perspectief van de beginner, gevorderd en volleerd. Een van de deelnemers bracht het onderwerp afvalscheiding in en ging op het vak gevorderd staan, want zij doet dit al. Vrijwel direct ging iemand die niet aan afvalscheiding doet op beginner staan. Nog drie mensen stapten vervolgens in om de argumenten vanuit de verschillende posities te verkennen, verduidelijken en verdiepen.

De workshop eindigde met een rondje langs de deelnemers met het verzoek een woord te noemen. De reacties waren divers, met als gemene deler de energie van hoop, urgentie, doen en doorzetten. Al met al een even verrassende als geslaagde workshop. 

Workshop 3 
Is Den Haag, internationale stad van vrede en recht, nog up-to-date?

 • Deze workshop werd gegeven door Mendeltje van Keulen en Rosa Groen.

  Iedereen heeft nagedacht over internationale vestigingsvoorwaarden. Hoe trek je als stad internationale organisaties aan?
  Vriendelijk zijn naar buitenlanders. Den Haag promoten als stad. Elke burger is een ambassadeur. Meer doen met buitenlandse clubs. Meer internationale mensen in onze clubs opnemen, zoals ambassadeurs. Netwerk gebruiken. Vaker samenwerking zoeken. Gastlezing volgen, etiketten- en sollicitatietraining aanbieden door Rotarians.

Rotaract binnen HHS

 • HHS kan zich meer bemoeien met het internationale werkveld in Den Haag. Meer stageplaatsen regelen en werkbezoeken bij internationale organisaties. Maak docenten bewuster van de internationale component. 
 • Meer afspraken tussen Rotary en HHS maken. Onderzoek over jongeren en Den Haag als stad van vrede en recht is dan afgerond. 

Workshop 4
Everyday mediation skills in formal and informal interactions

 • Deze workshop werd gegeven door Barbara Warwas (HHS) en Joost Haest (Rotary).

  Inzicht in mediation, met name hoe sociale processen verlopen en invloed hebben op conflictbeslechting. Meer en vaker nadruk leggen op de Four-Way Test in ons dagelijks handelen. Meer trainingen/promoting voor studenten
  Meer bewustzijn van de wijze waarop we met elkaar omgaan en communiceren.

Workshop 5
De rol van professionals voor inclusieve, gelijkwaardige ruimtes

 • Deze workshop werd gegeven door Winnie Roseval (HHS) en Rochelle Heerema (Rotary)

  Vooraf bewustzijn vergroot. Besef dat het denken moet veranderen.
  Streven naar diversiteit en inclusiviteit. Luisteren naar iedereen, bewust zijn van aannames en (voor)oordelen. Is Winnie (Roseval, HHS) al mee bezig.
  Winnie werd uitgenodigd voor een lezing en bracht een bezoek aan Stichting Yasmin.

Workshop 6
Meedoen en meepraten in de beroepscontext – rechten en plichten

 • Deze workshop werd gegeven door Laurence Guérin (HHS) en Hafida Amajoud (Rotary).

Workshop 7
Verdraagzaamheid en veelzijdigheid in de praktijk

 • Deze workshop werd gegeven door Ingrid de Caluwé en Han Cuperus (beiden Rotary).

  Belang van belangstelling hebben voor de ander. Zonder belangstelling kun je je niet verdiepen en niet wezenlijk kennismaken.
  Iedereen wil in de basis hetzelfde, iedereen wil veiligheid.
  Hoe kan Rotary diverser worden? Netwerk beschikbaar maken aan andere groepen.
  Praten mét bevolkingsgroepen, niet óver.
  In contact komen met.
  Een aantal tegelijk uitnodigen.
  Rotaract starten.

Rondleiding Haagse Hoge School

De rondleiding werd gegeven door Jos Beelen van de HHS. Bezoekers kregen zo een indruk van het gebouw en de wijze waarop het gebruikt wordt.

De dag werd afgesloten met een gezamelijke oogstmoment

Tijdens het oogstmoment vlak voor het afsluitende woord van gouverneur Manja van de Plasse en de muzikale borrel stonden alle deelnemers opnieuw met elkaar stil bij ‘Vrede en bestaansrecht’, het centrale thema van deze districtsconferentie. Dagvoorzitter Stefan Wijers vroeg allereerst enkele mensen in de zaal naar hun persoonlijke eyeopener. Wat opviel was dat de lezing van Tom Sauer over Rusland en het Westen grote indruk had gemaakt en tot nadenken had gestemd. Ook de rijke inhoud van enkele workshops passeerde de revue.

Toen vroeg Stefan aan iedereen om voor zichzelf de balans van deze DISCON op te maken. Centrale vraag: Waar ga jij zelf verder mee na vandaag? Wat is jouw persoonlijke actiepunt?

De deelnemers gingen in stilte bij zichzelf te rade en kregen de ruimte om enkele ‘mentale aantekeningen’ te maken. Daarna werd in duo’s gesproken over dezelfde kernvraag. Tot slot deelden veel deelnemers plenair hun persoonlijke actiepunt met de zaal:

-          Kinderslavernij de wereld uit als nieuw (wereldwijd) doel van Rotary (na polio de wereld uit)

-          Minder bevooroordeeld zijn

-          Beter luisteren (naar mijn vrouw)

-          Meer vragen stellen, nieuwsgieriger zijn

-          Mijn kind meer vragen. Bijvoorbeeld: waarom is er eigenlijk oorlog in Oekraïne en hoe lossen we dat op?

-          Met mijn kleinkinderen over het thema oorlog en vrede praten

-          Alliantie Rotary-Rusland nieuw leven inblazen

-          Uitbreiden koorzang voor vrede, follow-up carilloninitiatief

-          Minder uitgaan van aannames

-          Elkaar meer de ruimte geven en meer ruimte om eerst te luisteren en minder te willen overtuigen 

Slotwoord

De gouverneur mocht de DISCON officieel afsluiten, maar pas nadat zij bekend had gemaakt wie er zitting gaat nemen in de selectiecommissie voor de nieuwe Rotary Director voor onze zone 20B. Dit wordt Josje Bootsma met Willie Palm als vervanger. Ook volgde nog de uitreiking van een PHF aan Annet Weijermars van RC Voorburg voor haar verdiensten bij de organisatie van de herdenking van één jaar oorlog in Oekraïne in samenwerking met beiaardiers. Inmiddels is zij bezig met het volgende vredesproject: een korenlint door Europa. Zij toont hiermee moed, doorzettingsvermogen en het streven naar nationale en internationale samenwerking ter bevordering van vrede. Daarnaast kreeg Hennie Homan van RC Voorschoten-Leidschendam een PHF met een saffier voor zijn werk als voorzitter van het organisatieteam van de DISCON 2023. Tot slot mocht de gouverneur het kunstwerk uitreiken van Darren Jones, de broer van Jennifer. Hij vond zijn inspiratie voor het schilderij in het thema Imagine en elke gouverneur ontving een gicleeafdruk om die in te zetten voor de End Polio Now-actie. Jan Maarten Vrij van RC Voorschoten-Leidschendam heeft zich hier uitzonderlijk voor ingespannen en kreeg om die reden het schilderij overhandigd. Waarna de gouverneur de DISCON beëindigde met achter haar op een scherm Rotary’s vision statement: Together we see a world where people unite and take action to create lasting change – across the globe in our communities and in ourselves. 

House of friendship in de centrale hal van de Haagse Hoge School

Op de activiteitenmarkt, binnen Rotary House of Friendship genoemd, werden puzzels verkocht van 100 jaar Rotary in Nederland. Deze vonden gretig aftrek en de voorraad was aan het eind van de dag dan ook helemaal uitverkocht. De deelnemers konden informatie krijgen over projecten die Rotary organiseert voor het goede doel, zoals de spectaculaire Spacebuzz, acties voor Oekraïne, Moldavië, Oeganda en Haïti. Er stond een shelterbox met opgezette tent, bedoeld om mensen in rampgebieden eerste hulp te verlenen. Ook waren er ambachtelijke producten uit Moldavië te koop.

Het House of Friendschip overtrof alle verwachtingen, met het maximale aantal deelnemers: vijftien organisaties met uiteenlopende initiatieven en projecten, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Rotary zelf was ook vertegenwoordigd. Ons district verkocht puzzels van 100 jaar Rotary in Nederland, die, zoals gezegd, erg in trek waren en geheel uitverkocht raakten. RC Voorschoten-Leidschendam vroeg aandacht voor de Badeendjesrace die de club organiseert om financiële steun voor Stichting Leergeld en Stadstuin Rusthout te genereren. Ook End Polio Now en End Plastic Soup waren aanwezig, net als Rotary for Peace, Rotaract en de IHE-studenten die sponsoring ontvangen van Rotary.

Daarnaast kon je je laten informeren over door Rotary(clubs) ondersteunde lokale projecten, zoals de Leskist, Summer School en Art School en internationale projecten en initiatieven, zoals in Oekraïne en Moldavië Oeganda en Haïti. Spectaculair was de Spacebuzz, waar DISCON-deelnemers gretig gebruik van maakten. Op initiatief van Elzeline Fischer werd er aandacht gevraagd voor Rotary Youth Exchange.

De borrel

De borrel aan het eind van het programma was erg gezellig met een muziekcombo op de achtergrond.

De muziek tijdens de borrel werd verzorgd door de piepjonge en zeer getalenteerde Luyi van der Lingen (www.luyi.nl), begeleid door een combo met piano, gitaar en contrabas. Luyi studeert nog aan het conservatorium, maar heeft in 2020 al de tweede prijs gewonnen van het Prinses Christina Concours, trad op met het Metropole Orkest en met Mike Boddé bij Podium Witteman en is in augustus te bewonderen bij het Grachtenfestival in Amsterdam. De perfecte begeleiding bij de borrel na een succesvolle DISCON!

Terugblik op de dag door de ogen van de tienjarige dochter van Adrie den Dulk:

Hierbij in haar eigen woorden.

Ik vond het begin van de dag heel leuk omdat we alle mensen kaartjes konden geven (voelde me een beetje de baas van de dag) En wisten jullie dat de burgemeester van Den Haag gewoon Jan heet.

Later gingen we naar de grote zaal met iedereen die gingen zeggen wat we gingen doen. Daarna werd het wel saai met de sprekers toen ben ik weggaan naar de hal om weer te helpen.

En ik ben toen voor de eerste keer alleen in de Space Buzzzz geweest.

Toen iedereen klaar was bij de tafels met tafelkleden heb ik papa even geholpen met foto’s maken en opvouwen.

Daarna hebben we gegeten (vond ik niet zo heel lekker) en ben ik met papa in de Space Buzzzz geweest. Ik mocht zelfs nog alleen een ijsje halen bij de MC Donald verderop.

Aan het eind mocht ik ook nog cola drinken. Het was echt een leuke dag.

Papa zei zelf dat hij meer ging luisteren naar mij. 


Publicaties vooraf:

Publicaties achteraf: