© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

COl en COR

De Council on Legislation (COL) is het hoogste democratische orgaan binnen de wereldwijde Rotary organisatie en heeft twee taken.

1.                 De Council on Resolutions

De Council on Resolutions vergadert 1 keer per jaar online om te stemmen over algemene resoluties die de Rotary wereld betreffen. Maar ook gaat het vaak over urgente aanpassingen van de ‘Rotary-wetgeving’, die niet kunnen wachten tot aan de volgende Council of Legislation, aangezien deze maar 1 x per 3 jaar gehouden wordt.

Per district stemt één vertegenwoordiger inzake voorstellen die ingebracht worden door clubs, districten, de Rotary International Board. De aangenomen Resolutions worden vervolgens beoordeeld door de RI Board of door de Trustees van de Foundation. Urgente "wetswijzigingen" worden ingevoerd binnen een maand nadat de Council on Resolutions rapportage gereed is.


2.                 Council on Legislation

Een keer per drie jaar ontmoeten de leden van de Council on Legislation elkaar om de voorstellen inzake "wetswijzigingen" te bespreken en er over te stemmen. Deze bijeenkomsten, met meer dan 500 representatives  vinden plaats in Chicago.

Meer informatie

 

De Nederlandse COL vertegenwoordigers 2023 – 2025

Ieder Rotary district kiest een vertegenwoordiger voor een periode van drie jaar. Deze ‘representatives’ vertegenwoordigen hun district op alle drie meetings van de Council on Resolutions en op de bijeenkomst van Council on Legislation gedurende hun zittingsduur.

Alvorens hun werk te starten, krijgen de vertegenwoordigers een korte online cursus over de ‘wetgeving’ van Rotary.

De COL leden Nederland 2023 – 2025 zijn:

District

Gebied

Vertegenwoordiger

1550

Zuid-Oost Nederland

Leny Goyer

1560   

Oost Nederland

Wim Benard

1570   

Midden Nederland

Bauke Boersma

1580

Noord-Holland

Barbara van Goethem

1590

Noord-Nederland

Hans Jansen

1600

Zuid-Holland

Josje Bootsma

1610

Zuid-West Nederland

Peter de Waard


Deze COL-vertegenwoordigers vergaderen meerdere keren per jaar met elkaar. Zij bespreken voorafgaand aan iedere Council de ingediende resoluties – zeven mensen weten immers meer dan één.  Waarbij vooral inzicht in de geschiedenis van eerdere resoluties belangrijk blijkt te zijn. Eenieder stemt zonder last of ruggenspraak. Iedere COL representative heeft een vervanger (alternate).

Beslissingen van de COL 2022

Enkele voorbeelden van recente beslissingen van de COL zijn:

  • Statuten en huishoudelijk reglement aanpassen
  • Alle websites aanpassen voor mensen met een beperking
  • De notulen van de bestuursvergadering binnen 30 dagen naar alle clubleden
  • Rotaracters kunnen bij de clubvergaderingen zijn en lid van commissies zijn
  • Er is nieuw beleid inzake diversiteit en inclusie

Praat mee en dien een resolutie in

Clubs, districten en de RI-directie, kunnen voorstelen doen tot wijziging van de "wetgeving" alsmede andere voorstellen doen aan de Council vergaderingen. De deadline voor de  Council on Resolutions is ieder jaar 30 juni. 

De deadline voor de Council on Legislation in 2025 is 31 december 2023.  
Wil je iets veranderd zien binnen Rotary en/of heb je een goed idee? Neem dan contact op met de COL-vertegenwoordiger van je district.