© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Procedure voor het aanvragen van een Global Grant

Een Global Grant aanvragen voor een project

Global Grants kunnen aangevraagd worden bij The Rotary Foundation (TRF) voor de grotere, lange termijn,  internationale humanitaire projecten welke binnen één van de Rotary focusgebieden vallen.

Wat is de The Rotary Foundation?

The Rotary Foundation (TRF) is de wereldwijde goede doelen organisatie van Rotary International en dus van alle Rotaryleden wereldwijd. Het is één van de grootste NGO’s ter wereld, zowel in reikwijdte als in begroting. De Foundation steunt op wereldschaal projecten van Rotarians en partner-organisaties die een duurzaam effect hebben, zoals de jarenlange actie End Polio Now om polio de wereld uit te krijgen.

Jaarlijks wordt daar zo’n $270 miljoen aan besteed wat bij elkaar gehaald wordt door bijdragen van Rotarians, Rotary Clubs en Rotary Districten en wordt besteed via District Grants & Global Grants aan Rotary-projecten. De Rotary Foundation staat al 12 jaar achtereen in de top 10 van goede doelen waar aantoonbaar de beste resultaten worden behaald door onder meer aan haar effectiviteit, transparantie en lage overhead, van slechts 8%, als vrijwilligersorganisatie. Een bescheiden donatie van jou heeft al een grote impact.

Global Grants

Het zijn grotere, lange termijn projecten met een projectmatige aanpak. Er is geen echte blauwdruk voor een Global Grant aanvraag, maar moet het project wel aan verschillende strikte voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor een Global Grant zal het project:

 • Het project is duurzaam over een lange termijn met een duidelijke verzekerde continuïteit na de Rotary inspanning
 • Het project moet meetbare doelstellingen hebben
 • Het project past in een van de zeven focusgebieden
 • Het project heeft budget tussen $ 30.000 en $ 400,000
 • Het project draagt bij aan een belangrijke behoefte van de lokale bevolking
 • Het geeft de lokale bevolking gelegenheid om in de eigen behoefte te kunnen voorzien
 • Een belangrijk element in de Global Grant is het partnerschap tussen de club/district waar de activiteiten plaats vinden en de betrokken club/district in het andere land.
 • De aanvraag kan volledig online gedaan worden.

 

Daarnaast is het belangrijk dat jouw club:

 • Zich ieder jaar kwalificeert voor het aanvragen van een Global Grant.
 • Actief betrokken is bij de lokale gemeenschap van het project.
 • Samenwerkt met een lokale Rotaryclub in de omgeving van het project.
 • Samen een projectplan maakt met een budget en financiële onderbouwing.
 • Samen de Grant aanvraagt in het Grant Center op www.rotary.org/grants .
 • Zorg draagt voor tijdige rapportage met meetbare resultaten.
 • Vooraf een zogenaamde ‘community assessment’ uitvoert.

De partners bij een Global Grant

Een Global Grant kan alleen aangevraagd worden door twee of meer samenwerkende clubs.

 • De zogenaamde host sponsor is de club die gevestigd is in de nabijheid van de lokale gemeenschap waarvoor het project wordt opgezet.
 • De ‘International sponsor’ is de club die samenwerkt met de ‘Host sponsor’ en is gevestigd buiten het land van de ‘Host sponsor’.

Alle betrokken clubs moeten voldoen aan de eisen die worden gesteld door The Rotary Foundation en een goede communicatie tussen clubs van groot belang.

Hoe worden projecten gefinancierd?

De inkomsten van The Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en revenuen uit geïnvesteerd vermogen. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een oproep gedaan wordt op elke Rotarian om $ 100 per jaar aan TRF bij te dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving. Voorwaarde bij een Global Grant aanvraag is dan ook dat jouw club de laatste 3 jaar heeft bijgedragen aan The Rotary Foundation.

 

Het project van de Global Grant wordt gefinancierd door:

 • Fondsen geworven bij de meewerkende clubs en eventueel betrokken organisaties. Deze giften worden helaas niet meer verhoogt door het World Fund.
 • Bijdrage van het District of Districten worden met 80% verhoogt vanuit het World Fund.

Wij helpen jouw club op weg!

Overweeg je met je club om een project te starten? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen. We komen ook graag op een clubavond meer vertellen over The Rotary Foundation in een interactieve presentatie.

Voor meer informatie over Global Grants kun je contact opnemen met:
Cor Duijvestijn - E-mail: cor.duijvestijn@kpnmail.nl