© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Steun aan service projecten

Annual fund, World Fund, District Designated Fund

Donaties aan het Annual Fund worden door The Rotary Foundation voor de helft gestort in het World Fund. Hieruit worden Global Grants betaald. De andere helft wordt ter beschikking gesteld aan de districten (het District Designated Fund/DDF). Over dit geld kunnen de districten beschikken. De helft van het DDF kan gebruikt worden om District Grants toe te kennen; de andere helft is beschikbaar voor steun aan serviceprojecten die in aanmerking komen voor een Global Grant. Wordt het DDF in een jaar niet opgemaakt dan blijft het beschikbaar voor het district.
Het Annual Fund wordt met recht een solidariteitsfonds genoemd. Districten die minder serviceprojecten uitvoeren dragen bij aan de serviceprojecten van actievere districten. Bijdragen uit het World Fund kunnen de donaties uit een district ver overtreffen.

 

Wat is een Grant?

Een grant is een bijdrage die clubs kunnen aanvragen bij de TRF ter financiering van hun Serviceprojecten.

 

Twee soorten Grants: de District Grant en de Global Grant.

District Grants worden jaarlijks door het district toegekend voor kleinschalige serviceprojecten lokaal of internationaal. Serviceprojecten moeten passen binnen de doelstellingen van de Rotary Foundation (World Understanding, Goodwill and Peace) maar hoeven niet in een focusgebied te vallen. Deze Grants liggen tussen de € 500 en € 4.000. De uitvoering van het serviceproject dient te vallen tussen 1 oktober van dat jaar en 1 oktober jaar daarop.

Voor het aanvragen van een District Grant kent de DRFC een jaarlijkse procedure, die begint met een uitnodiging aan alle D1600 Rotary clubs in April/Mei en eindigt met een Grant Event/Seminar in November. Documenten met betrekking tot het verloop van de procedure en het aanvraagformulier vind je op deze website.


Global Grants zijn interessant voor grote internationale projecten. Met deze Grants kunnen grote, internationale humanitaire projecten, maar ook Vocational Training Teams en studiebeurzen worden gefinancierd. Noodzakelijk hierbij is de betrokkenheid van een Rotaryclub in het betrokken land:  een gesteund serviceproject wordt uitgevoerd door een host club, dichtbij het serviceproject en een internationale club die vooral financieel bijdraagt. Global Grants kennen een minimum projectbudget van US$ 30.000. Global Grants moeten beantwoorden aan één van de Area’s of Focus (zie op deze website) en een duurzame impact hebben. Vooraf wordt een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het serviceproject. De onderzoeksresultaten van zo’n Community Assessment moeten deugdelijk gerapporteerd worden en vormen de basis voor de aanvraag. Bij Global Grants krijgen de bijdragen van de districten een vermeerdering van 100%. Dat loopt flink op.

Let op: Rotary wil zichtbaar zijn voor de gebruikers van door TRF gesteunde serviceprojecten. TRF wil dat Rotarians verantwoordelijk zijn voor het gesteunde serviceproject. Financiële steun van een Rotary club aan een instelling die het serviceproject uitvoert komt daarom niet in aanmerking voor steun uit TRF.

Helpdesk

Aan het aanvragen van een Global Grant zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden vindt u hier: Terms & Conditions TRF sept 2020  De TRF Commissie heeft een helpdesk voor het aanvragen van Global Grants. Heb je vragen over het aanvragen van een Global Grant, of is je club voornemens om een Global Grant project te starten, neem dan contact op met Cees Zuiderwijk, lid van de TRF-commissie en belast met Global Grants-zaken (cees.zuiderwijk@gmail.com).