© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 10 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 10

B. CLUBBIJEENKOMSTEN
CLUBMEETINGS
De clubs zijn de hoeksteen van Rotary. Door zoveel als mogelijk is de bijeenkomsten bij te wonen krijgen leden gelegenheid te genieten van het gevoel van fellowship in de club en de mogelijkheid om hun professionele en persoonlijke kennis te verrijken. Als leden hun eigen clubbijeenkomst missen, worden ze aangemoedigd bijeenkomsten van andere Rotaryclubs bij te wonen. Een gebruik dat Rotarians een warm welkom garandeert in Rotary gemeenschappen over de hele wereld. Adressen van Rotaryclubs zijn te vinden op de internationale website via Club Finder https://my.rotary.org/en/search/club- nder of vanuit het Member Center. De App ‘Rotary Club Locator’ toont die deze gegevens ook.
Er zijn ook Rotary E-clubs, die functioneren zoals de gebruikelijke clubs. Ze komen digitaal bijeen. https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-topic/start-club
FORMELE BIJEENKOMSTEN
Een club kent in het jaar ook enkele meer formele bijeenkomsten en vergaderingen (Assembly’s). Zoals de statutaire jaarvergadering met bestuursverkiezing die vóór 31 december plaats moet vinden, en tussentijds enkele formele vergaderingen (zgn. Clubzaken) waarbij bestuur, commissies en leden met elkaar van gedachten wisselen en afspraken maken. Daarnaast zijn ook het bezoek van de gouverneur, de bestuurswissel en instal- latie van nieuwe leden belangrijke momenten in de club. Tijdens deze bijeenkomsten is het gebruikelijk dat enig decorum in acht wordt genomen; de voorzitter draagt de keten/voorzitters-lint en de leden hun Rotarypin.
Roll Call
Een bijzondere traditie in Rotary is de roll call. In principe een formele voorstelronde, te hanteren bij een speciale gast zoals de gouverneur, een bezoekende Rotarian of bij de installatie van een nieuw lid. Hierbij stelt iedere aan- wezige zich voor op een gestandaardiseerde ‘strakke’ wijze.
Interne communicatie
Bijzondere aandacht vergt het verzorgen van de interne communicatie via de club nieuwsbrief (week- of maandbericht), website en social media.
Het is belangrijk de leden op de hoogte te houden van allerlei club- en Rotary nieuws dat zij nog niet via de clubbijeenkomsten hebben vernomen.
Externe communicatie
Ook de buitenwereld laten zien wat je doet, is belangrijk. Laat je omgeving het club enthousiasme zien bij mooie projecten, laat zien dat Rotarians ‘People of Action’ zijn. Communicatie kan via de lokale pers, of via twitter of facebook.
C. DEVOORZITTER
“Een ervaring van vele voorgangers is, dat een goede voorbereiding van je jaarplan, een leuker jaar oplevert”
Een goede voorbereiding is als inkomend voorzitter belangrijk. Het bijwonen van de PETS, President Elect Training Seminar is een verplichting. De PETS wordt per district georganiseerd, meestal in maart.
Als (inkomend) clubvoorzitter heb je - samen met je medebestuurders - diverse taken en verantwoordelijkheden:
• Beoordeel kritisch de lange termijn doelstellingen van
de club (strategisch plan) en ga na op welke punten
aanpassing nodig is. Evalueer elk jaar met je club de
• resultaten.
Maak een beleidsplan voor het komende jaar (of jaren) die deze doelstellingen ondersteunt, met daarbij aandacht voor:
- destandvanzakenomtrenthetledenbeleid
- het bespreken en organiseren van serviceprojecten - wegen vinden om de Rotary Foundation te steunen - het opleiden van toekomstige leiders
- het opstellen van een public relations plan
- het organiseren van een adequate uitvoering van de bestuurlijke/administratieve taken.
Club President’s Manual
https://my.rotary.org/en/learning-reference/learn-role/president
ROTARY INTERNATIONAL ASSEMBLY 2021
ROTARYCLUB vervolg


   8   9   10   11   12