© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 14 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 14

E. ROTARYKALENDER
F. HETDISTRICT
Het District is er om de clubs te ondersteunen door:
• Te adviseren en vragen te beantwoorden over bijv.
• lidmaatschap en serviceprojecten
• Clubs met elkaar in verbinding te brengen
• Kennis over Rotaryzaken over te dragen
Coördinatie van programma’s van Rotary International en Rotary Foundation
Districtstaf – klein en groot
De districtsstaf bestaat uit de gouverneur (DG-voorzitter), inkomend-gouverneur (DGE), de inkomend-inkomend gouverneur (DGN), de vorige districtsgouverneur (IPDG) de secretaris en de penningmeester.
Het district is verdeeld in een aantal regio’s, met elk een Assistent- Gouverneur Voor iedere regio benoemt de DG jaarlijks een Assistent-Gouverneur (AG), die in principe niet langer dan drie termijnen deze functie zal vervullen. De AG is voorzitter van het Regionaal Bestuurs Contact (RBC). Dit is de vergadering die een aantal keer per jaar wordt gehouden en waarin met clubvoorzitters de club overstijgende regio-activiteiten worden besproken. Tevens kent het district een aantal district commissies gericht op inhoudelijke onderwerpen. De AG’s en de voorzitters van de districtscommissies maken deel uit van de districtsstaf. Om praktische reden is dit in Nederland veelal onderverdeeld in een kleine en grote staf, die beiden de districtsgouverneur ondersteunen in zijn/haar taken.
Districtsgouverneur
Maart 2021
Water and Sanitation Month
8-14 March — World Rotaract Week
31 March — Preregistration discount ends for the Rotary International Convention
April 2021
Maternal and Child Health Month
30 April — Rotary International Convention registrations and ticket cancellations are due
Mei 2021
Youth Service Month
14-16 May — Presidential Conference – Ascension Rotaract MDIO (USA)
Juni 2021
Rotary Fellowships Month
12-16 June — Rotary International Virtual Convention 30 June — Rotary Citation for Rotary Clubs Award nominations are due
A look ahead to international events. All dates are tentative.
2022
16-20 January – International Assembly, Orlando, Florida, USA
4-8 June – Rotary International Convention, Houston, Texas, USA
DIGITALE INFORMATIE / MANUALS
Het Rotaryjaar kent een thematische indeling.
De clubs worden aangemoedigd deze onderwerpen in hun jaarplanning te verwerken, hiermee tevens een afwisselend programma creërend.
Juli
- Start of new Rotary o cers’ year of service
- Rotary Peace Fellowship applications due to The
Rotary Foundation
De District Governor (DG) is een zogenaamde O cer of Rotary, genomineerd door de clubs in het district en voor één jaar benoemd op de RI International Convention.
De DG heeft namens RI o.a. de volgende verantwoordelijk- heden in het district:
Augustus
- Membership and New Club development
September
- Education and Literacy
• Versterken van de clubs
• Oprichten van nieuwe clubs en stimuleren van ledengroei.
• A eggen van de o ciële clubbezoeken.
• Clubs adviseren en motiveren The Rotary Foundation te
• ondersteunen.
Oktober
- Economic and Community Development - 24 oktober Wereld Polio Dag
November
- Rotary Foundation
Het (doen) organiseren van een districtsconferentie.
Als inkomend gouverneur (DGE) is hij/zij al verantwoordelijk voor het organiseren van de training voor clubfunctionarissen op de President-Elect Training
• Seminar (PETS).
het vertegenwoordigen van het district in het landelijke Gouverneursberaad (GB).
Het beleidsplan en de districtsbegroting voor het komende jaar worden door de DGE op de District Assembly gepresenteerd ter goedkeuring door de clubs. Als O cer of Rotary wordt de DG vaak gevraagd voor allerlei o ciële handelingen, zoals het uitreiken van het Charter aan nieuwe clubs, Rotary-onderscheidingen aan
December
- Disease Prevention and Treatment
Januari
- Vocational Service
Februari
- Peace and Con ict Prevention/Resolution
Maart
- Water and Sanitation
April
- Maternal and Child Health
Mei
- Youth Service
Juni
- Rotary Fellowships - End Plastic Soup
ROTARYCLUB vervolg


   12   13   14   15   16