© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 15 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 15

Rotarians en clubs, jubilerende clubs en Rotarians toespreken. Zo nodig ook om bemiddelend op te treden in probleemsituaties, geschillen en nieuwe ontwikkelingen.
Districtsecretaris
De districtssecretaris verzorgt alle gebruikelijke werkzaamheden die bij een dergelijke functie behoren, waarvan de communicatie binnen het District.
Commissies en districtfunctionarissen
Rotary kent vele districtscommissies en functionarissen voor tal van onderwerpen. Voor een exacte opgave zie de districtswebsites en vanuit daar LEAD-gegevens.
Advies- en Keuzecommissie
Een commissie (veelal) bestaande uit oud-gouverneurs die gevraagd en/of ongevraagd de DG adviseren over tal van onderwerpen. Een andere taak kan zijn het zoeken, beoordelen, adviseren en voorleggen van kandidaten aan de District Assembly voor de functies van DG of vertegenwoordiger bij de Council on Legislation.
HET CLUBBEZOEK
Het is de taak van de gouverneur om de clubs te ondersteunen, de clubs met elkaar in verbinding te brengen en Rotary informatie over te dragen..
Een vast onderdeel van het clubjaarprogramma is het clubbezoek van de districts-gouverneur, het zogenaamde Gouverneursbezoek. Het bezoek kan bij één enkele club plaatsvinden of bij meerdere clubs tegelijkertijd, of in regionaal verband worden georganiseerd. Het doel van dit bezoek is om de aandacht te vestigen op belangrijke Rotary-onderwerpen en de Rotarians te motiveren en inspireren. De betre ende datum wordt voorafgaand aan het clubjaar door de DG aan de (inkomend) voorzitter en het clubbestuur meegedeeld.
Veelal vaste onderwerpen zijn de uitleg over het Rotary- thema van dat jaar, informatie over districtsactiviteiten en het motiveren van leden te participeren in service projec- ten. De assistent-gouverneur van de regio zal bij voorkeur ook bij dit clubbezoek aanwezig zijn. Beide functionarissen zijn te gast bij de club, die deskosten e.d. voor haar rekening neemt.
DISTRICTBIJEENKOMSTEN
Het district organiseert gedurende het jaar tal van activiteiten, bijeenkomsten, seminars, trainingen, enz. voor de clubs en voor de individuele leden. Belangrijke bijeenkomsten, naast het gouverneursbezoek aan de club, zijn:
Regionaal Bestuurs Contact (RBC)
Het overleg tussen districtsstaf en de clubbestuurders per regio, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het met elkaar kennis maken en het uitwisselen van informatie over Rotary in het algemeen, districtsactiviteiten, projecten en ontwikkelingen bij de Rotaryclubs. Voorts kan hier de basis worden gelegd voor samenwerkingsverbanden. De AG treedt op als voorzitter. Bij toerbeurt zijn Rotaryclubs gastheer van het RBC.
President-elect Training Seminar (PETS)
De opleiding voor inkomend clubvoorzitters, is gericht op het optimaal functioneren van de club in hun voorzittersjaar. In de meeste districten wordt deze voorafgegaan door een Pre-Pets. De PETS zijn verplicht voor de inkomend voorzitters. En wordt georganiseerd door de inkomend gouverneur.
Nieuwe leden bijeenkomsten
Introductiebijeenkomsten voor nieuwe Rotaryleden, waarbij brede algemene informatie over Rotary wordt gegeven en de activiteiten buiten de club worden belicht.
District Conferentie
Een bijzondere Rotarydag (DisCon). Normaliter georganiseerd door de club van de gouverneur, of door een aantal clubs in het district gezamenlijk. Een bijeenkomst vol informatie, bijzondere activiteiten, (bedrijfs)bezoeken en inspiratie. Een bijeenkomst toegankelijk voor alle Rotarians en partners, Rotaracters en andere genodigden, ook zijnde niet-Rotarians.
Op de DisCon is meestal de ‘President’s Representative’, de persoonlijke vertegenwoordiger van de RI President, aanwezig die een toespraak houdt.
Rotary Foundation Seminar
Een informatieve bijeenkomst voor club foundation o cers over ontwikkelingen in TRF, de grants en projecten.
ROTARYCLUB
15


   13   14   15   16   17