© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

Handboek Rotarians D1600 2021-2022

 

 

 

 

 

Page 18 - Handboek Rotarians D1600 2021-2022
P. 18

Council on Legislation
Het hoogste orgaan binnen Rotary is de wetgevende vergadering Council on Legislation (CoL). Deze wordt eenmaal in de drie jaar gehouden, met één vertegenwoordiger per district.
Manual of Procedure
Wereldwijd is de regelgeving van Rotary vastgelegd in de ‘Laws and Bylaws’. Iedere drie jaar worden deze Rotaryregels na de CoL vastgelegd in een Manual of Procedure (MoP). De MoP is een Engelstalig naslagwerk dat als doel heeft club- en districtleiders te helpen om de Rotaryprocedures te begrijpen.
Nederlandse verenigingen, waaronder Rotaryclubs, moeten echter ook voldoen aan speci eke Nederlandse wetgeving vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek.
Downloadcenter voor MoP en statuten:
https://www.rotary.nl/leden/downloadcenter
RI STRATEGISCH PLAN
Het strategische plan van Rotary biedt het raamwerk voor onze toekomst, het verzekert dat we bekend blijven als een gerespecteerde dynamische organisatie die wereldwijd de gemeenschap verder wil helpen. De speerpunten vinden hun basis in en worden gedragen door de vijf kernwaarden van Rotary: service, fellowship, diversiteit, integriteit en leiderschap.
Het strategic plan heeft 4 prioriteiten:
- VERHOOG ONZE IMPACT
- VERGROOT ONS BEREIK
- VERSTERK DE BETROKKENHEID
- VERHOOG ONS AANPASSINGSVERMOGEN https://my.rotary.org/en/document/strategic-planning-guide
MY ROTARY
Op de internationale website www.rotary.org geeft Rotary een schat aan informatie. Door in te loggen op MyRotary (met daar vastgelegd e-mailadres en aangevraagd wacht-
woord) wordt een club- en districtbestuurder op vele manieren aan de juiste informatie en documenten geholpen.
BIJEENKOMSTEN ROTARY INTERNATIONAL
Rotary kent tal van internationale bijeenkomsten, trainingen en seminars. De belangrijkste daarvan zijn de International Convention, waar ieder lid naar toe kan, en de International Assembly, de opleiding voor inkomend gouverneurs.
International Convention
Elk jaar wordt in mei of juni een meerdaagse samenkomst gehouden van alle Rotarians in de wereld, de zo geheten jaarlijkse Conventie van RI.
De internationale conventie 2022 zal plaatsvinden nn Houston. Datum: 4 tot 7 juni.
De Conventie kent twee doelstellingen:
1. To stimulate, inspire and inform
2. To provide for the conduct of the business of
the association
International Assembly
De International assembly (IA) wordt jaarlijks gehouden in januari. Op deze International Assembly ontmoeten alle DGE’s van de wereld elkaar. In 2022 zal de IA plaatsvinden in Orlando, Florida, USA, mits de ontwikkelingen rond Covid-19 dat toelaten.
Voorafgaand daaraan vindt voor de Inkomend-gouverneurs de GETS (Governor-elect Training Seminar) plaats. Deze maakt deel uit van de International Assembly, maar is gesitueerd in groepen van Zones en regio’s en dus niet centraal in de wereld.
B. ROTARY IN NEDERLAND
Nederland heeft zeven districten die ieder rechtstreeks deel uitmaken van Rotary International. Rotary kent immers geen landenstructuur, maar een redelijk platte wereldwijde organisatie met districten en clubs. In totaal zijn er ongeveer 17.500 Rotarians in Nederland, verdeeld over circa 500 clubs.
ROTARY ORGANISATIE vervolg


   16   17   18   19   20